ELÄMYSJÄRJESTÄJÄN SUOJELU

Elämysjärjestäjän vakuutusturva

Niissä harvinaisissa tapauksissa, joissa joku loukkaantuu tai hänen omaisuutensa vahingoittuu vakuutuksen suojaaman elämyksen aikana, elämysjärjestäjää suojaa jopa 1 miljoonan dollarin (USD) ensisijainen vastuuvakuutus.

Niissä harvinaisissa tapauksissa, joissa joku loukkaantuu tai hänen omaisuutensa vahingoittuu vakuutuksen suojaaman elämyksen aikana, elämysjärjestäjää suojaa jopa 1 miljoonan dollarin (USD) ensisijainen vastuuvakuutus.

Useimpien elämysjärjestäjien saatavilla
Suojelee elämysjärjestäjiä elämyksen alusta loppuun
Ainutlaatuinen matkailualalla

Tämä ohjelma kattaa elämysjärjestäjät muualla paitsi Manner-Kiinassa ja Japanissa. Se ei kata majoittajia.

Mitä se kattaa?

Elämysjärjestäjän vakuutusturva voi kattaa seuraavat:

– laillinen vastuusi vieraille tai muille aiheutetuista ruumiinvammoista – laillinen vastuusi vieraille tai muille kuuluvalle omaisuudelle aiheutetuista vahingoista

Elämysjärjestäjän vakuutusturva ei kata:

– tahallisesta teosta (eli ei onnettomuudesta) johtuvat loukkaantumiset tai omaisuusvahingot – elämysjärjestäjän henkilökohtaisen omaisuuden vahingot, menetykset tai varkaudet – ilmailuun tai tietynlaisiin extreme-aktiviteetteihin (kuten benji-hypyt ja helikopterikuljetuksen sisältävä laskettelu) liittyvät elämykset

Järjestä elämyksiä luottavaisin mielin

Elämykseen valmistautumisaika

Elämysjärjestäjän vakuutusturva saattaa kattaa elämysjärjestäjän varsinaisen elämyksen, sitä edeltävien valmistelujen ja sitä seuraavien purkutoimien aikana tietyin ehdoin, rajoituksin ja poissulkemisin.

Suoja elämyskumppaneille

Elämykseen liittyviä palveluja tarjoavat kumppanit voivat myös kuulua elämyksen vakuutusturvan piiriin tietyin ehdoin, rajoituksin ja poissulkemisin.

Olemme sitoutuneet edistämään turvallisuutta ja luottamusta yhteisössämme ympäri maailmaa.

Olemme sitoutuneet edistämään turvallisuutta ja luottamusta yhteisössämme ympäri maailmaa.

Korvausvaatimuksen käsittely

1. Vahinkoilmoitus on täytetty

Elämysjärjestäjä, vieras tai kolmas osapuoli täyttää ja lähettää vahinkoilmoituslomakkeen.

2. Vakuutuksenantaja nimeää tarkastajan, joka sitten tarkistaa korvausvaatimuksen

Kun vahinkoilmoitus on täytetty, vakuutusyhtiön puolesta toimiva tarkastaja ottaa yhteyttä keskustellakseen korvausvaatimuksesta ja kerätäkseen tietoja.

3. Tarkastaja tutkii korvausvaatimuksen

Ulkopuolinen korvaustarkastaja ratkaisee vaatimuksen elämysjärjestäjän vakuutusturvan ehtojen sekä kyseisellä lainkäyttöalueella sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti.

Elämysjärjestäjän vakuutusturvaan liittyy tiettyjä ehtoja, rajoituksia ja poissulkemisia. Saat lisätietoja lataamalla ohjelmasta kattavan yhteenvedon.

Vastauksia kysymyksiisi

Onko minun tehtävä jotain, jotta elämysjärjestäjän vakuutusturva suojaisi minua?

Ei. Kun ryhdyt elämysjärjestäjäksi ja hyväksyt Airbnb:n käyttöehdot, otat samalla vastaan elämysjärjestäjän vakuutusturvan Airbnb-elämyksille. Huomaathan, että elämysjärjestäjän vakuutusturvaan liittyy tiettyjä ehtoja, rajoituksia ja poissulkemisia.

Sinun on noudatettava näitä ohjeita, jos et halua ottaa vastaan elämysjärjestäjän vakuutusturvaa: – Lähetä meille sähköpostiviesti siitä osoitteesta, jonka olet liittänyt elämysjärjestäjän tiliisi. – Kirjoita viestiin koko nimesi ja puhelinnumero, jonka olet liittänyt elämysjärjestäjän tiliisi. – Kirjoita viestiin järjestämäsi elämyksen tarkka nimi.

Huomaathan, että yllä annettua sähköpostiosoitetta ei käytetä muuhun kuin vakuutusturvasta kieltäytymisten käsittelyyn.

Kattaako elämysjärjestäjän vakuutusturva verkossa järjestettävät elämykset?

Elämysjärjestäjän vakuutusturva saattaa kattaa verkossa järjestettäviä elämyksiä niissä harvinaisissa tapauksissa, joissa vieras loukkaantuu tai hänen omaisuutensa vahingoittuu interaktiivisen videotapaamisen aikana ja elämysjärjestäjä on laillisesti vastuussa tapahtuneesta. Elämysjärjestäjän vakuutusturva ei kata verkossa järjestettävien elämysten verkkoympäristöön liittyviä riskejä, kuten kunnianloukkausta, sähköisten tietojen varastamista tai tekijänoikeuksien loukkauksia.

Lisätietoja elämysten järjestämisestä on apukeskuksessa.

Oletko valmis aloittamaan elämyksesi luomisen?

Oletko valmis aloittamaan elämyksesi luomisen?