Jätä sisältö väliin
Jätä apusisällön pääkohdat väliin

Mitä vaaditaan, jotta voi varata Airbnb-kohteen?

Kysymme kaikilta Airbnb:n käyttäjiltä muutamia tietoja, ennen kuin he varaavat Airbnb:llä. Vieraiden täytyy antaa kaikki nämä tiedot, ennen kuin he voivat tehdä varauspyynnön. Näiden tietojen ansiosta majoittaja tietää varmasti, ketä odottaa ja miten hän saa yhteyden vieraaseen.

Airbnb vaatii vierailta seuraavia tietoja:

  • Täydellinen nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Vahvistettu puhelinnumero
  • Esittelyviesti
  • Talon sääntöjen hyväksyntä
  • Maksutiedot

Vierailla odotetaan olevan profiilikuvan, mutta sitä ei vaadita. Majoittaja ei näe vieraan oikeaa sähköpostiosoitetta edes sen jälkeen, kun tämä on tehnyt varauksen. Sen sijaan majoittaja näkee väliaikaisen Airbnb-sähköpostiosoitteen, josta hänen viestinsä edelleenlähetetään vieraalle.

Jotkut majoittajat voivat myös pyytää vieraita toimittamaan henkilötodistuksensa ennen kohteen varaamista.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita