Siirry eteenpäin päästäksesi ehdotettuihin tuloksiin

  Airbnb:n sisältökäytäntö

  Kun julkaiset sisältöä Airbnb:llä, suostut noudattamaan tätä käytäntöä. Pidätämme oikeuden poistaa sisältöä kokonaan tai osittain, jos se loukkaa tätä käytäntöä, käyttöehtojamme, yhteisönormejamme tai arvostelukäytäntöämme, tai mistä tahansa muusta syystä oman harkintamme mukaan.

  Jos kyse on toistuvista tai vakavista väärinkäytöksistä, saatamme keskeyttää tai sulkea lopullisesti asianomaisen tilin tai tilit.

  Voit ilmoittaa sisällöstä suoraan tai ottaa meihin yhteyttä ja kertoa sisällöstä, joka näyttäisi rikkovan tätä käytäntöä.

  Emme salli Airbnb:llä tällaista sisältöä:

  • puhtaasti mainontaa varten luotu tai muu kaupallinen sisältö, mukaan lukien yritysten logot, linkit tai nimet
  • roskaposti, ei-toivottu yhteydenotto tai toistuvasti ja häiritsevällä tavalla jaettu sisältö
  • sisältö, joka tukee tai mainostaa laitonta tai haitallista toimintaa tai on seksuaalisesti paljastavaa, väkivaltaista, yksityiskohtaista, uhkaavaa tai häiritsevää
  • syrjivä sisältö (lisätietoa saat syrjinnän vastaisesta käytännöstämme)
  • yritykset esiintyä toisena henkilönä, tilinomistajana tai yhteisönä, mukaan lukien Airbnb:n edustajana
  • laiton tai toisen henkilön oikeuksia loukkaava sisältö, mukaan lukien tekijänoikeudet ja yksityisyydensuoja
  • toisen henkilön yksityiset tai luottamukselliset tiedot, mukaan lukien sisältö, jonka perusteella voi selvittää kohteen osoitteen.

  Käytäntörikkomukset

  Tässä on lueteltu käytäntörikkomuksia sisältötyypeittäin.

  Ilmoitusten otsikot

  • Ilmoituksen otsikossa annetut tiedot eivät liity kohdetyyppiin, kohteen tyyliin tai elämykseen.
  • Ilmoituksen otsikko sisältää symboleita tai emojeita.

  Ilmoitus- tai profiilisivut

  • Ilmoituksessa tai profiilissa annetaan petollista, virheellistä, harhaanjohtavaa tai vilpillistä tietoa.

  Yhteisökeskus

  • Sisältö on asiaankuulumatonta, ei sisällä kysymystä tai ei vastaa kysymykseen, joka on esitetty osana laajempaa keskustelua.
  • Yhteisön jäseniä ärsytetään tahallaan tai heitä maalitetaan toistuvasti.

  Arvostelut

  • Arvostelu on puolueellinen tai sisältää merkkejä kiristyksestä, kannustimesta, eturistiriidoista tai suorasta kilpailusta.
  • Arvostelu voidaan poistaa, jos se ei sisällä oleellista tietoa majoittajasta, elämysjärjestäjästä, vieraasta, kohteesta tai elämyksestä. Myös suurelta osin epäoleelliset arvostelut voidaan poistaa, mutta vain jos arvostelun oleellisen osuuden ei odoteta antavan merkityksellistä tietoa, joka voi vaikuttaa yhteisön muiden jäsenten varauspäätöksiin.

  Tutustu tarkemmin Airbnb:n arvostelukäytäntöön ja tapaan sovitella arvosteluja koskevia kiistoja.

  Mukautetut URL-osoitteet

  Saitko tarvitsemasi avun?