Ehdotukset näkyvät hakusyötteen kirjoittamisen jälkeen. Tarkista käyttämällä ylös- ja alas-nuolinäppäimiä. Valitse enter-painikkeella. Jos valinta on lause, kyseinen lause lähetetään hakuun. Jos ehdotus on linkki, selain siirtyy kyseiselle sivulle.
Yhteisökäytäntö

Airbnb:n arvostelujen sovittelumenettely

Airbnb-yhteisö ja -tuote kasvavat jatkuvasti, joten pyrimme päivittämään tätä käytäntöä tarvittaessa varmistaaksemme, että arvostelut heijastavat majoittajiemme, elämysjärjestäjiemme ja vieraidemme rehellisiä ja ensi käden kokemuksia.

Uskomme, että tervehenkinen arvostelujärjestelmä antaa arvoa yhteisön vilpittömälle palautteelle ja suojelee sitä. Siksi suhtaudumme minkä tahansa arvostelun poistamiseen erittäin vakavasti. Voit lukea Airbnb:n arvostelukäytännön myös kokonaisuudessaan, mutta lyhyesti sanottuna poistamme arvosteluja näissä tapauksissa:

Moderointi puolueellisuuden osalta

Yhteisömme hyötyy parhaiten arvosteluista, jotka antavat puolueettoman kuvan arvostelun jättäneen jäsenen kokemuksista. Airbnb poistaa arvostelut, jotka sisältävät sopimatonta puolueellisuutta. Niihin lukeutuvat esimerkiksi sellaiset tilanteet, joissa arvostelija yrittää kiristää arvosteltavaa tai on eturistiriidassa tai kilpailuasemassa arvosteltavaan nähden.

Kiristys ja kannustimet

Kaikki pyrkimykset painostaa arvostelujen avulla toista käyttäjää tekemään jotain sellaista, mihin hänellä ei ole velvollisuutta, on arvostelujen väärinkäyttöä. Emme salli sellaista.

Airbnb-käyttäjät eivät saa luvata myönteisiä arvosteluja korvausta vastaan tai uhata negatiivisilla arvosteluilla, jos he eivät saa haluamaansa. Rikkomukset voivat johtaa Airbnb-tilin käytön rajoittamiseen tai tilin sulkemiseen väliaikaisesti tai kokonaan.

Tässä käytännössä kielletään nämä asiat:

  • Vieras käyttää arvosteluja tai luokituksia painostuskeinona saadakseen majoittajan antamaan hyvityksen, lisäkorvauksen tai vastavuoroisen myönteisen arvostelun.
  • Majoittaja vaatii vierasta jättämään myönteisen arvostelun tai luokituksen tai muuttamaan arvosteluaan vastineeksi osittaisesta tai täydellisestä hyvityksestä tai vastavuoroisesta arvostelusta. Majoittaja ei saa myöskään tarjota ilmaista tai alennushintaista majoitusta korvaukseksi siitä, että vieras muuttaa olemassa olevaa arvostelua.
  • Majoittaja tai vieras pyytää muuta henkilöä tekemään arvostelulle jotain vastineeksi ratkaisusta erimielisyyteen.

Tässä käytännössä sallitaan nämä asiat:

  • Vieras ottaa yhteyttä majoittajaan jonkin ongelman takia ennen arvostelun kirjoittamista.
  • Majoittaja, elämysjärjestäjä tai vieras pyytää hyvitystä tai lisämaksuja ja jättää arvostelun, jota ei kuitenkaan käytetä uhkauksena toivotun lopputuloksen saavuttamiseksi.
  • Majoittaja tai elämysjärjestäjä pyytää vierasta jättämään rehellisen ja myönteisen arvostelun tai antamaan myönteistä kokemusta vastaavan luokituksen.
  • Majoittaja, elämysjärjestäjä tai vieras korjaa arvostelua aikarajan puitteissa.

Eturistiriita

Poistamme arvostelut, joissa on merkkejä siitä, että varaus tehtiin yksinomaan henkilön kokonaisarvion parantamiseksi, tai jos epäilemme, että majoittumista ei koskaan tapahtunut.

Emme salli valevarausten hyväksymistä vaihdossa myönteistä arvostelua vastaan, toissijaisen tilin käyttämistä oman toiminnan arvostelemiseen tai arvokkaan asian tarjoamista vaihdossa myönteisiä arvosteluja vastaan. Rikkomukset voivat johtaa Airbnb-tilin käytön rajoittamiseen tai tilin sulkemiseen väliaikaisesti tai kokonaan.

Kilpailijoiden arvostelut

Emme salli kilpailijoiden (kuten kilpailevien yritysten, kohteiden tai elämysten) kirjoittamia arvosteluita, joiden tarkoituksena on taivutella muita olemaan varaamatta arvosteltuja kohteita tai elämyksiä tai ohjata liiketoimintaa muihin kohteisiin tai elämyksiin. Rikkomukset voivat johtaa Airbnb-tilin käytön rajoittamiseen tai tilin sulkemiseen väliaikaisesti tai kokonaan.

Juhlakiellon rikkominen

Voimme poistaa arvosteluja niissä tilanteissa, joissa vieras ei ole noudattanut juhla- ja tapahtumakäytäntöämme majoittumisensa aikana. Luotamme siihen, että majoittajat pyrkivät estämään juhlat, ennen kuin niistä tulee turvallisuusongelma tai häiriö paikalliselle yhteisölle. Ymmärrämme tosin, että majoittaja voi saada epäreilun kielteisen arvostelun, jos hän keskeyttää juhlat. Haluamme kannustaa majoittajia puuttumaan juhlintaan ja samalla tehdä puolueellisten arvostelujen vaikutuksen mahdollisimman pieneksi. Siksi vieraan jättämä arvostelu voidaan poistaa, jos majoittajalla on riittävästi todistusaineistoa juhla- ja tapahtumakäytännön merkittävästä rikkomisesta. Arvosteluja ei tosin poisteta siinä tapauksessa, että ne sisältävät ratkaisevan tärkeää ja oleellista tietoa tuleville vieraille.

Moderointi oleellisuuden osalta

Yhteisömme jäsenet saavat arvosteluista tietoa, joka auttaa heitä tekemään parempia varauspäätöksiä. Arvosteluista on eniten apua, kun arvostelija kertoo kokemastaan tarkasti ja antaa rehellisiä mielipiteitä.

Moderaattorimme arvioivat arvostelun oleellisuuden, jos sen sisältö ei liity majoittajan, elämysjärjestäjän tai vieraan kokemiin asioihin tai kertoo asioista, joihin arvosteltava henkilö ei olisi voinut vaikuttaa. He tekevät arvionsa näiden seikkojen perusteella:

  1. Kertooko arvostelu, millainen arvostelijan kokemus oli, ja antaako se hänen henkilökohtaisen näkökulmansa?
  2. Onko arvostelusta apua muille Airbnb-yhteisön jäsenille? Antaako arvostelu majoittajasta, elämysjärjestäjästä, vieraasta, kohteesta tai elämyksestä sellaista oleellista tietoa, joka auttaa muita tekemään perusteltuja varauspäätöksiä?

Arvostelu poistetaan, jos Airbnb katsoo, että se ei sisällä oleellista tietoa majoittajasta, elämysjärjestäjästä, vieraasta, kohteesta tai elämyksestä. Myös suurelta osin epäoleelliset arvostelut voidaan poistaa, mutta vain jos arvostelun oleellisen osuuden ei odoteta antavan merkityksellistä tietoa, joka voi vaikuttaa yhteisön muiden jäsenten varauspäätöksiin.

Esimerkkejä oleellisista ja epäoleellisista arvioista

Epäoleellista: "Älä luota tämän kaupungin takseihin, koska ne kulkevat huonoja reittejä."

Oleellista: "Älä luota tämän kaupungin takseihin, koska ne kulkevat huonoja reittejä." Sen lisäksi kohde oli saapuessani täysin epäkunnossa, eikä majoittaja koskaan vastannut yhteydenottoihini."

Epäoleellista: "Tämä vieras on valehtelija. Hän ei mitenkään voi olla oikea lääkäri."

Oleellista: "Vieras kirjautui sisään erittäin myöhään ja huusi minulle, kun en herännyt tarpeeksi nopeasti päästääkseni hänet sisään. Hän oli töykeä ja ärsyyntyi helposti koko varauksen ajan. En haluaisi olla hänen potilaanaan."

Moderointi peruutettujen varausten osalta

Airbnb sallii arvostelujen jättämisen varauksista, jotka on peruutettu sisäänkirjautumispäivänä klo 12:n jälkeen. Teemme näin kerätäksemme palautetta matkakokemuksen tärkeimmistä hetkistä, olipa kyseessä sitten viestintä, talon sääntöjen rikkominen, ongelma kohteeseen sisäänkirjautumisessa jne.

Pyydämme keskittymään palautteessasi henkilökohtaisiin kokemuksiin, jos päätät jättää arvostelun peruutetusta varauksesta. Arvostelu voidaan poistaa, jos Airbnb vahvistaa, että se jätettiin peruutetun varauksen takia ja että se sisältää yhteisöllemme epäoleellista tietoa (esimerkiksi turhautumista lennon peruuntumisesta).

Peruutetut varaukset

Joissakin tapauksissa vierailla on mahdollisuus jättää arvosteluja varauksista, jotka on peruutettu sisäänkirjautumispäivänä klo 24:n jälkeen.

Jos päätät jättää arvostelun peruutetusta varauksesta, pyydämme keskittymään palautteessasi henkilökohtaisiin kokemuksiin, olipa kyseessä sitten viestintä, talon sääntöjen rikkominen, ongelma kohteeseen sisäänkirjautumisessa jne. Muistathan, että jos et kirjautunut sisään, sinulla ei välttämättä ole asianmukaista palautetta sijainnista, mukavuuksista tai arvosta. Peruutetusta varauksesta jätetty arvostelu voidaan poistaa, jos annetut tiedot sisältävät yhteisöllemme epäoleellista tietoa (esimerkiksi turhautumista lennon peruuntumisesta) tai jos vieras peruutti varauksen muista syistä, jotka eivät liity hänen kokemukseensa Airbnb:llä.

Oliko tästä artikkelista apua?

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Hanki ohjeita varausten hallintaan, tilisi käyttämiseen ja moneen muuhun asiaan.
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy