Siirry eteenpäin päästäksesi ehdotettuihin tuloksiin

  Airbnb:n vastaukset: hintaehdotukset

  Lisätietoja älykkäästä hinnoittelusta ja tulevista parannuksista.
  Kirjoittanut Airbnb 21. elok. 2018
  Lukemiseen kuluu 4 min
  Päivitetty 5. maalisk. 2020

  Kysyitte seuraavaa: Yritätte jatkuvasti saada minut laskemaan hintaani – miksi? Mihin kohdettani verrataan?

  Tämä oli heinäkuussa 2018 järjestetyn majoittajien kysymys- ja vastaustilaisuuden suosituin kysymys, jota kysytään edelleen usein. Sen suosion takia olemme lisänneet siihen antamamme vastauksen tänne muutamilla päivitetyillä tiedoilla päivitettynä. Eipä muuta kuin asiaan.

  Sinä päätät kohteesi hinnan kaikkina aikoina
  Sinun on tärkeä tietää, että saat aina itse päättää, mihin hintaan kohdettasi tarjoat. Se, miten korkea tai matala hinta sinun kannattaa valita, riippuu liiketoimintasi tavoitteista ja omasta riskinsietokyvystäsi. Toisinaan hintaa voi kannattaa myös muuttaa varausten tai voiton maksimoimiseksi, mutta myös tästä päätät vain ja ainoastaan sinä. Ehdotamme sinulle hintoja, jotta sinulla olisi mahdollisimman hyvät edellytykset saada varauksia. Vaikka muitakin keinoja toki on, yleensä hinnan muuttaminen on helpoin tapa saada kohteeseen enemmän varauksia. Hinnoittelun tavoitteena on löytää kullekin ajankohdalle täsmälleen se hinta, jota silloin matkustavat vieraat estivät ja jonka he ovat valmiita maksamaan.

  Uudet hintaehdotukset: matalan kysynnän hinta ja korkean kysynnän hinta
  Haluamme kertoa sinulle uusista päivityksistä, joiden avulla pystymme keräämään ja toimittamaan sinulle tietoa, jonka avulla pystyt hinnoittelemaan kohteesi oikein sekä matalan että korkean kysynnän aikaan. Kaikki hinnoittelutyökalumme on kehitetty tuottamaan sinulle lisää varauksia ja sitä kautta lisää tuloja. Työkalujen alkuperäisenä tarkoituksena oli löytää jokaiselle kohteelle kilpailukykyinen hinta niille ajanjaksoille, jolloin kysyntä on vähäistä. Kysynnän ollessa vähäistä yhtälö on yksinkertainen: mitä alhaisempi kohteesi hinta on, sitä varmemmin saat varauksia. Osa tosin haluaa pitää hinnan korkeampana siitäkin huolimatta, että varauksia ei tule, mikä on sekin tietysti täysin ok. Kohteen hinnan päättää vain ja ainoastaan majoittaja.

  Monen mielestä osa järjestelmän ehdottamista hinnoista aivan liian alhaisia. Osa on jopa sitä mieltä, että mikäli hintaehdotuksia olisi pakko noudattaa, Airbnb:llä majoittaminen kannattaisi lopettaa kokonaan. Huomatkaa, että arvostamme majoittajiamme suunnattomasti – ilman Airbnb-majoittajia ei olisi Airbnb:tä! Tarjoamme ehdotuksia, jotka perustuvat luotettavimpaan saatavilla olevaan tietoon. Ne eivät kuitenkaan ole lopullinen totuus. Kohteellesi parhaiten sopivan hinnan päätät vain ja ainoastaan sinä. Kannattaa lisäksi huomioida, että hintaehdotuksissa ei useinkaan ole huomioitu juuri sinun majoitustoiminnastasi asiakkaalle koituvaa lisäarvoa tai kunkin kohteen ainutlaatuisia erikoispiirteitä. Edellisestä johtuen on tärkeää, että asetat kohteillesi vähimmäishinnan. Niin varmistat, että älykäs hinnoittelu -ominaisuus tuo sinulle vain taloudellisesti kannattavia varauksia. Vaikka vähimmäishinta on asetettu, saatamme silti lähettää sinulle sitä alempia hintaehdotuksia vain ilmoittaaksemme sinulle hinnan, jolla uskomme sinun saavan varauksia. Voit jättää tällaiset hintaehdotukset huomiotta, jos ne eivät sovi sinulle. Ymmärrämme myös, että nämä tiedot eivät aina ole tervetulleita. Tästä johtuen etsimme tällä hetkellä keinoa, jolla asiakkaat voivat jatkossa rajoittaa tällaisten viestien määrää tai torjua ne kokonaan.

  Tähän mennessä aiheena on ollut vain matalan kysynnän aikainen hinnoittelu. Mutta miten toimia silloin, kun kysyntä on korkeaa? Tätä lukee taatusti myös moni sellainen, jonka varauskalenterit ovat kaikkea muuta kuin tyhjiä. Silloin majoittaja tarvitsee ennen muuta työkaluja sen varmistamiseen, ettei kohde ole tarjolla liian halpaan hintaan. Faktahan on, että kysynnän ollessa kovaa liian halpa hinta tarkoittaa rahan valumista Kankkulan kaivoon. Käytimme vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon tämän ongelman parissa, minkä jälkeen julkaisimme löytämämme ratkaisut älykäs hinnoittelu -hintaehdotusominaisuuden parannuksina. Nämä parannukset huomioivat aiempaa paremmin korkean kysynnän aikaisen markkinan erityispiirteet.

  Päivitetty hinnoittelumalli käyttää edellisen vuoden Airbnb-tietoja ja hyödyntää niissä asianmukaisella kohdealueella eri aikoina havaittavia kysynnän (varausten) ja varattujen kohteiden hintojen välisiä riippuvuussuhteita. Nämä tekijät on nyt huomioitu aiempaa paremmin myös älykäs hinnoittelu -ominaisuuden sinulle ehdottamissa hinnoissa. Ja tämä on vasta kehitysprosessin ensimmäinen vaihe. Jatkamme työtä löytääksemme keinoja, joilla hintaehdotukset tuottava prosessi saadaan huomioimaan kunkin majoittajan tavoitteet vielä nykyistäkin paremmin. Ja sen ohella haluamme jatkossa tarjota myös hinnoittelupäätösten tueksi sopivaa, asianmukaista markkinoita koskevaa tietoa. Aloimme testaamaan näitä uusia ideoita tämän vuoden kesällä.

  Miten kohdettasi verrataan muihin kohteisiin
  Moni teistä on halunnut tietää, miten heidän kohteitaan verrataan toisiin kohteisiin. Vertailu tapahtuu vieraan näkökulmasta. Toisin sanoen, tarkastelemme sinun kohdettasi vieraan näkökulmasta ja vertaamme sitä sitten toisiin usein varattuihin kohteisiin. Etsimme vastaavalle määrälle vieraita sopivia ja lähellä sinun kohdettasi sijaitsevia kohteita ja seuraamme lisäksi kaikkia niitä kohteita, joita vieraat napauttavat ennen sinun ilmoitukseesi päätymistä ja sen jälkeen. Et välttämättä uskoisi, millaisia kohteita vieraat pitävät toisiaan vastaavina. Meillekin se on usein melkoinen yllätys.

  Seuraava tavoitteemme on varmistaa, että pystymme vertailemaan kohdettasi ainoastaan menestyksekkäisiin ja kilpailukykyisiin kohteisiin. Valitettava totuushan on, että etenkin kysynnän ollessa vähäistä sivustollamme on paljon sellaisia kohteita, joita varataan vain harvoin. Ymmärrämme, että vertailette usein omia kohteitanne toisten kohteisiin hakemalla kohteita niiden alueelta vieraana. Tällainen vertailu voi kuitenkin tuottaa hyvin erilaisia tuloksia kuin meidän suorittamamme vertailut. Totuus nimittäin on, että pelkät hakutulokset eivät kerro juuri mitään kohteiden suosiosta. Toinen ongelma on se, että tekemällä tietyille päivämäärille rajatun haun näet aina vain vapaana olevat kohteet. Niiden hinnat ovat usein vähemmän kilpailukykyisiä kuin samalle ajanjaksolle jo varattujen kohteiden hinnat. Jos siis katsot vain varattavissa olevia kohteita, et voi tietää varataanko niitä vai ei tai sitä, ovatko niiden hinnat realistisia.

  Kaikesta tästä huolimatta mallissamme ei aina oteta huomioon kaikkia näkökohtia, jotka ovat sinulle tärkeitä vertailussa. Tämän takia laajennamme edelleen tapaa, jolla ajattelemme vertailuja, ja pyrimme lisäämään työkalujemme ja ehdotustemme relevanssia.

  Uusia parannuksia
  Teiltä saadun palautteen perusteella olemme nyt muuttaneet hinnoitteluehdotustemme laskenta- ja toimitustapoja. Toteutamme muun muassa seuraavat parannukset:

  • Tehokkaampi toimitusprosessi, jonka ansiosta saat jatkossa jopa 15 % vähemmän hintaehdotusviestejä.
  • Uudet kehotteet, joiden kautta pystyt lähettämään meille suoraa palautetta saamistasi viesteistä. Tämä varmistaa, että saat juuri haluamasi tiedot juuri silloin, kun niitä tarvitset.
  • Aiempaa yhtenäisemmät hinnoitteluviestit.
  • Tulemme pian tarjoamaan uuden huippuominaisuuden, jonka kautta saat ajantasaisia markkinatietoja joka ilta. Uusi ominaisuus ottaa huomioon monenlaisia tietoja, kuten kohteesi alueella majoitusta etsivien lukumäärän, edellisistä jo varauksen tehneiden lukumäärän ja lähialueelta varattujen kohteiden hinnat.

  Tässä artikkelissa esitetyt tiedot ovat voineet muuttua artikkelin julkaisemisen jälkeen.

  Airbnb
  21. elok. 2018
  Oliko tämä hyödyllistä?