Siirry eteenpäin päästäksesi ehdotettuihin tuloksiin

  Vastauksia kysymyksiin supermajoittajien ja elämysjärjestäjien avustusrahastosta

  Ota selvää, kuka voi saada avustusta, miten sitä haetaan, kuinka paljon voit saada avustusta jne.
  Kirjoittanut Airbnb 9. huhtik. 2020
  Lukemiseen kuluu 4 min
  Päivitetty 28. huhtik. 2021

  Kohokohdat

  • Supermajoittajia ja Airbnb-elämysjärjestäjiä, joihin COVID-19 vaikuttaa taloudellisesti, kutsuttiin hakemaan avustusta

  • 16,8 miljoonaa dollaria (USD) on jo maksettu avustuksina

  • Avustusrahasto on nyt suljettu supermajoittajilta

  • Elämysjärjestäjille varatut avustukset myönnetään syyskuun loppuun mennessä

  • Lue kattavasta oppaastamme lisää majoittamisesta COVID-19:n aikana

  17 miljoonan dollarin (USD) supermajoittajien ja elämysjärjestäjien avustusrahasto on nyt suljettu supermajoittajilta. Airbnb on myöntänyt avustuksia supermajoittajille ympäri maailmaa. Olemme myöntäneet 16,8 miljoonaa dollaria avustuksina 8 700:lle avustuksen saajalle. Yli 67 % avustuksen saaneista toimii Yhdysvaltojen ulkopuolella. Jäljellä olevat avustukset on varattu Airbnb-elämysjärjestäjille, ja ne on tarkoitus myöntää syyskuun 2020 loppuun mennessä. Tähän mennessä elämysjärjestäjille tarkoitetuista avustuksista on jo myönnetty 70 %.

  Tiedämme, että tämä on vaikeaa aikaa majoittajille ja elämysjärjestäjille, ja haluamme auttaa. Osana pyrkimyksiämme tukea majoittajia ja elämysjärjestäjiä, joihin COVID-19 vaikuttaa, perustimme äskettäin avustusrahaston supermajoittajille ja Airbnb-elämysjärjestäjille.

  Koska yhteisöt tukevat toisiaan tällaisina aikoina, Airbnb:n työntekijät ovat lahjoittaneet miljoona dollaria (USD) omasta taskustaan perustaakseen rahaston majoittajille ja elämysjärjestäjille, jotka kamppailevat saadakseen rahat riittämään. Myös Airbnb:n perustajat osallistuvat henkilökohtaisesti 9 miljoonalla dollarilla, minkä lisäksi sijoittajilta on saatu 7 miljoonaa dollaria. Yhteensä se tekee siis 17 miljoonaa dollaria.

  Olemme kuulleet monilta teistä, että teillä on lisää kysymyksiä rahastosta, joten vastaamme tärkeimpiin kysymyksiinne täällä.

  Kuka on oikeutettu tukeen supermajoittajien ja elämysjärjestäjien avustusrahastosta?
  Avustusrahasto tukee supermajoittajia ja elämysjärjestäjiä, joilla on taloudellisia vaikeuksia COVID-19:n aiheuttaman matkustamisen vähenemisen vuoksi. Tästä erityisrahastosta tuetaan valikoituja supermajoittajia ja elämysjärjestäjiä harkintamme mukaan kaikissa maissa ja kaikilla alueilla paitsi majoittajia Manner-Kiinassa, missä Airbnb on jo käynnistänyt erityisen tukiohjelman.

  Majoittajien on täytettävä seuraavat ehdot:

  • Heillä ei saa olla enempää kuin kaksi aktiivista kohdetta.
  • He ovat vahvistaneet henkilöllisyytensä.
  • He ovat olleet supermajoittajia yhteensä vähintään vuoden.
  • He ovat menettäneet merkittävän osan tuloistaan COVID-19-pandemian vuoksi.
  • He osoittavat Airbnb:n olevan heille keskeinen tulonlähde.

  Elämysjärjestäjien on täytettävä seuraavat ehdot:

  • He ovat vahvistaneet henkilöllisyytensä.
  • He ovat toimineet elämysjärjestäjänä vähintään vuoden.
  • He ovat menettäneet merkittävän osan tuloistaan COVID-19-pandemian vuoksi.
  • He osoittavat Airbnb:n olevan heille keskeinen tulonlähde.

  Lisätietoja elämysjärjestäjiä koskevista kelpoisuusehdoista

  Mitä tarkoittaa, että majoittajalla saa olla korkeintaan kaksi aktiivista kohdetta, ja miksi Airbnb teki tämän päätöksen?
  Tämä rahasto keskittyy majoittajiin, jotka ovat ilmoittaneet vuokrattavaksi kotinsa tai kakkosasuntonsa tai yksityisiä huoneita kyseisissä asunnoissa. Et ole kelpuutettu, jos sinulla on useampia kuin kaksi käytössä olevaa kohdetta eri osoitteissa. Olet siis kelpuutettu, vaikka sinulla olisi enemmän kuin kaksi kohdetta samassa osoitteessa – jos esimerkiksi vuokraat kolmea huonetta talostasi.

  Ohjelman tavoitteena on tukea pitkäaikaisia majoittajia, jotka ovat vaarassa menettää ensisijaisen asuntonsa. Sitä varten olemme päättäneet kutsua majoittajia, joita yhdistävät seuraavat kolme asiaa:

  • He ovat olleet supermajoittajia yli vuoden ajan.
  • He ovat menettäneet huomattavan osan ansioistaan.
  • He vuokraavat ensisijaista kotiaan tai kakkosasuntoaan.

  Tiedämme, että majoittajat hoitavat liiketoimintaansa monin tavoin, eikä heidän kohteidensa määrä kuvasta suoraan heidän panostustaan vieraanvaraisuuteen. Silti päätös kutsua majoittajia, joilla on korkeintaan kaksi aktiivista kohdetta, on meille yksi tapa keskittää tuki ja varmistaa, että tarjoamme mielekästä tukea.

  Pitääkö minun olla tällä hetkellä supermajoittaja?
  Kyllä. Jotta olisit oikeutettu saamaan avustusta, sinun pitää olla tällä hetkellä supermajoittaja ja olet myös saanut supermajoittajan statuksen vähintään neljä kertaa elinaikanasi. Kyseiset supermajoittajan statukset voivat kuitenkin olla peräisin esimerkiksi neljältä eri vuosineljännekseltä viiden viime vuoden aikana. Tämä ei koske elämysjärjestäjiä.

  Miten kutsumenettely toimii?
  Airbnb:n erikoistiimi kutsuu 10.4.2020 alkaen sähköpostitse kelpuutettuja supermajoittajia ja elämysjärjestäjiä hakemaan avustusta. Kutsumme harkintamme mukaan avustusta kipeimmin tarvitsevat pitkäaikaisimmat supermajoittajamme; rahan tarpeen arvioimme viime vuodesta tähän vuoteen tapahtuneen ansioiden laskun perusteella. Sama tiimi arvioi hakemukset ja ottaa yhteyttä elämysjärjestäjiin kertoakseen heille, onko heidän hakemuksensa hyväksytty. Kaikki kutsut lähetettiin toukokuun 2020 loppuun mennessä. Jäljellä olevat avustukset on varattu elämysjärjestäjille, ja ne on tarkoitus myöntää syyskuun 2020 loppuun mennessä. Tähän mennessä elämysjärjestäjille tarkoitetuista avustuksista on jo myönnetty 70 %.

  Miten hakumenettely toimii?
  Kutsun saaneita pyydetään vastaamaan muutamaan kysymykseen auttaakseen Airbnb:tä hahmottamaan rahoitustarpeensa ja riippuvuutensa Airbnb:n kautta saamistaan tuloista. Kutsun saamisen jälkeen sinulla on seitsemän päivää aikaa hakea avustusta.

  Jos hakemukseni hyväksytään, kuinka kauan avustuksen saaminen kestää?
  Jos hyväksymme hakemuksesi, lähetämme rahasi kolmen arkipäivän kuluessa tavanomaiselle maksun vastaanottotavallesi. Kaikki avustukset lähetetään kesäkuun puoleenväliin mennessä. Rahojen näkymiseen tililläsi voi mennä jopa seitsemän arkipäivää käyttämästäsi maksun vastaanottotavasta riippuen.

  Kuinka paljon rahaa voin saada?
  Tarkistamme kelpuutettujen majoittajien ja elämysjärjestäjien hakemukset ja hyväksymme enintään 5 000 dollarin (USD) avustuksen lähettämisen kullekin tilille rahoituksen tarpeen perusteella.

  Jos saan avustuksen, joudunko maksamaan sen takaisin?
  Avustuksiin ei liity ehtoja. Sinun ei tarvitse maksaa sitä takaisin, ja voit käyttää avustuksen haluamallasi tavalla. Huomaathan, että sinun vastuullasi on ottaa selville, voitko vähentää lahjoituksesi verotuksessa tai saada siitä verohyvitystä.

  Miten Airbnb arvioi, keihin majoittajiin ja elämysjärjestäjiin tilanne on vaikuttanut eniten?
  Tiedämme, että tämäntyyppiset tiedot ovat monimutkaisia ja arkaluonteisia, minkä vuoksi laadimme erityiset kriteerit, joiden avulla voimme tehdä objektiivisempia päätöksiä. Aloitamme tarkastelemalla majoittajien ja elämysjärjestäjien ansiotrendejä, joten voimme kutsua mukaan ne, joiden ansiot ovat vähentyneet eniten verrattuna heidän ansioihinsa viime vuoden vastaavana aikana. Tämän jälkeen käytämme majoittajien ja elämysjärjestäjien hakemuksissa antamia tietoja ymmärtääksemme paremmin, miten tämä vähennys ansioissa on vaikuttanut heidän toimeentuloonsa.

  Voinko olla oikeutettu tukeen sekä 250 miljoonan dollarin (USD) tukirahastosta että supermajoittajien ja elämysjärjestäjien avustusrahastosta?
  Kyllä. Olemme varanneet 250 miljoonaa dollaria (USD) tukeaksemme kaikkia majoittajia ja elämysjärjestäjiä, joihin COVID-19:ään liittyvät peruutukset ovat vaikuttaneet. Lisätietoja, mitä vaaditaan tuen saamiseksi 250 miljoonan dollarin (USD) tukipaketista

  Miksi kaikki supermajoittajat eivät ole kelpuutettuja saamaan avustusta?
  Haluamme tukea mahdollisimman monia supermajoittajia ja elämysjärjestäjiä, mutta haluamme myös, että tuki on merkityksellistä. Maailmassa on satojatuhansia supermajoittajia. COVID-19 vaikuttaa moniin yhteisömme jäseniin, ja käytämme tätä rahastoa tarjotaksemme apua osalle niistä supermajoittajista, joiden ansiot ovat vähentyneet eniten.

  Airbnb asettaa kutsut tärkeysjärjestykseen sen perusteella, kuinka kauan majoittaja on ollut supermajoittaja ja miten merkittävästi tilanne on vaikuttanut hänen ansioihinsa. Airbnb tekee päätökset oman harkintansa mukaan. Meillä on lisäksi muita ohjelmia, jotka auttavat majoittajia, kuten 250 miljoonan dollarin (USD) tuki, jonka olemme varanneet kattamaan COVID-19-peruutusten kustannuksia.

  Olemme tehneet töitä myös varmistaaksemme Airbnb-majoittajille ja -elämysjärjestäjille tukea Yhdysvaltain hallituksen äskettäisestä COVID-19 Stimulus Bill -lakialoitteesta. Autamme sinua löytämään muita mahdollisia tukia pyrkimällä tunnistamaan eri puolilla maailmaa tarjottavia taloudellisia avustusohjelmia. Lisäämme tiedot Airbnb.com/COVID-sivulle.

  Miten aikataulu muuttui?
  Olemme mukauttaneet aikatauluamme organisaatiorakenteemme muutosten vuoksi. Käsittelemme kutsuja ja hakemuksia ja kutsumme edelleen kelpuutettuja majoittajia ja elämysjärjestäjiä lähettämään hakemuksen. Kaikki kutsut lähetettiin toukokuun loppuun mennessä, mikä on pari viikkoa odotettua myöhemmin. Arvostamme kärsivällisyyttäsi, kun tuemme kollegojamme ja päivitämme suunnitelmiamme.

  Mitä vaihtoehtoisia tapoja saada taloudellista tukea on olemassa?
  Airbnb-majoittajana/-elämysjärjestäjänä saatat olla oikeutettu saamaan taloudellista tukea kansallisilta tai paikallisilta viranomaisiltasi. Olemme selvittäneet tietoja eri puolilla maailmaa saatavilla olevista taloudellisista tukiohjelmista. Lisätietoja majoittajille ja elämysjärjestäjille tarkoitetusta taloudellisesta tuesta saat tietopankista.

  Tässä artikkelissa esitetyt tiedot ovat voineet muuttua sen julkaisemisen jälkeen.

  Kohokohdat

  • Supermajoittajia ja Airbnb-elämysjärjestäjiä, joihin COVID-19 vaikuttaa taloudellisesti, kutsuttiin hakemaan avustusta

  • 16,8 miljoonaa dollaria (USD) on jo maksettu avustuksina

  • Avustusrahasto on nyt suljettu supermajoittajilta

  • Elämysjärjestäjille varatut avustukset myönnetään syyskuun loppuun mennessä

  • Lue kattavasta oppaastamme lisää majoittamisesta COVID-19:n aikana
  Airbnb
  9. huhtik. 2020
  Oliko tämä hyödyllistä?