Siirry eteenpäin päästäksesi ehdotettuihin tuloksiin

  Tutustu majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvostoon: Omar Covarrubias

  Lue, miten Omar sopeutui tilanteeseen COVID-19:n aikana, ja saa tietoja tammikuun kokouksista.
  Kirjoittanut Airbnb 16. helmik. 2021
  Lukemiseen kuluu 3 min
  Päivitetty 25. helmik. 2021

  Kohokohdat

  • Jouduttuaan työttömäksi Omar päätti ryhtyä Airbnb-majoittajaksi

  • Pandemian aikana Omar keskittyi yhteyksien luomiseen toisiin majoittajiin ja matkustustrendeihin sopeutumiseen

  • Omar on Airbnb:n majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvoston jäsen ja kertoo uutiset neuvoston tammikuun kokouksista

  • Pysy ajan tasalla majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvoston toiminnasta vuonna 2021

  Majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvostoon kuuluu 17 jäsentä 14 maasta ja viideltä mantereelta. Neuvostoon kuuluu erilaisia majoittajia ja elämysjärjestäjiä, ja he tuovat maailmanlaajuisen majoittaja- ja elämysjärjestäjäyhteisön intressit esille Airbnb:n suunnittelussa ja päätöksenteossa vuonna 2021. Nostamme joka kuukausi valokeilaan yhden majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvoston jäsenen ja kerromme neuvoston uusimmat kuulumiset.

  Kun Omar Covarrubias irtisanottiin IT-työstään vuonna 2018 yrityksen uudelleenorganisoinnin jälkeen, hän ihmetteli, mitä tekisi seuraavaksi. Omar oli työskennellyt koko uransa tietotekniikan ja televiestinnän tehtävissä, mutta ei ollut varma, halusiko jatkaa alalla.

  Omar keskusteli asiasta vaimonsa kanssa, ja pariskunta päätti sijoittaa säästönsä huoneistoon Méxicon Coyoacánin alueella, jossa he asuvat.

  Aluksi he ajattelivat vuokrata huoneistonsa pitkäaikaisesti, mutta sitten he kuulivat Airbnb:stä. Kun Omar ja hänen vaimonsa tajusivat voivansa majoittaa eri puolilta maailmaa tulevia ihmisiä, he halusivat luoda tiloja, jotka ovat saaneet innoituksensa meksikolaisesta kulttuurista ja perinteistä.

  Pariskunta toivotti ensimmäiset vieraansa tervetulleiksi syyskuussa 2018. He nauttivat majoittamisesta niin paljon, että hankkivat toisenkin huoneiston, jonka he ilmoittivat Airbnb:llä huhtikuussa 2019.

  Sitten pandemia iski. "Saimme yhtäkkiä valtavasti peruutuksia", Omar kertoo.

  Odottamattomaan sopeutuminen

  Vaikka Omarilla ei ollut vieraita kahdeksaan kuukauteen COVID-19:n vuoksi, hän oli edelleen sitoutunut majoitustoimintaansa mutta uusilla tavoilla. "Vaikeinakin aikoina majoittajan on keksittävä jotain uutta", Omar sanoo.

  Hänen vaimonsa oli optimistinen ja uskoi matkustamisen jatkuvan, joten Omar päätti keskittyä yhteyksien luomiseen muihin majoittajiin. Omar tapasi Airbnb Mexicon kautta muita majoittajia ja yhteisöjohtajia.

  Omar on nyt Méxicon majoittajakerhon koordinaattori ja Latinalaisessa Amerikassa toimivien majoittajajohtajien ryhmän jäsen. Hän on myös Alianza Nacional de Anfitrionesin jäsen. Yli 12 majoittajaa eri puolilla Meksikoa toimivista kerhoista perusti Alianza Nacional de Anfitrionesin edistämään oikeudenmukaisten määräysten luomista vuokratoimintaan.

  "Yhteisön rakentaminen, yhteyksien luominen ihmisiin, ihmisten kuunteleminen, kouluttautuminen ja asiantuntijoilta oppiminen olivat mielestäni pandemia-ajan tärkein anti minulle", Omar toteaa.

  Omarin sitoutuminen yhteyksien luomiseen muihin majoittajiin huomattiin. Hän sai Airbnb Mexicolta palkinnon siitä, että on yhteisön rakentamiseen sitoutunein majoittaja.

  Uuden innostuksen kohteen löytäminen

  Omar oli innokas jakamaan kokemuksensa ja tietonsa muiden majoittajien kanssa. Airbnb:n majoittamista käsittelevissä verkkoseminaareissa hän kannusti ihmisiä kokeilemaan jotain uutta ja aloittamaan majoittamisen. "Verkkoseminaarit saavat minut tuntemaan oloni innostuneeksi", Omar kertoo.

  Verkkoseminaareissa Omar kertoi uusia näkemyksiä siitä, mitä matkailijat etsivät COVID-19:n aikana, ja vastasi majoittamiseen liittyviin kysymyksiin.

  "Minulla on nyt oma kiinnostuksen kohde", Omar kertoo. "Haluan kouluttaa, valmentaa ja ohjata uusia majoittajia, koska haluan heidän menestyvän."

  Omar on innoissaan voidessaan jatkaa tätä työtä majoittajien ja elämysjärjestäjien toimintaedellytysten parantamiseen keskittyvän komitean jäsenenä.

  Parempien kokemuksien tarjoaminen majoittajille ja elämysjärjestäjille ja tietenkin myös vieraille

  Sen lisäksi, että Omar tukee uusia majoittajia, hän myös puhuu teknologian käytön puolesta: teknologia tekee majoittamisesta, elämysten järjestämisestä ja matkustamisesta entistä helpompaa.

  Kun Omarilla ei esimerkiksi ollut varauksia moneen kuukauteen pandemian aikana, hän loi virtuaaliset 3D-kuvaesittelyt molemmista huoneistoistaan. Nämä kuvaesittelyt auttavat vieraita ymmärtämään paremmin, missä kaikki on huoneistoissa, ja luomaan realistisempia odotuksia ennen vieraiden saapumista.

  Omarilla on myös paljon ideoita opaskirjaan ja talon ohjekirjaan tehtävistä parannuksista. Talon ohjekirjan digitaalinen versio voisi esimerkiksi sisältää videoita, joissa kerrotaan, miten vaikkapa kahvinkeitintä tai pesukonetta käytetään. QR-koodit eri puolilla kohdetta auttaisivat vieraita katsomaan oikeat videot juuri silloin, kun he niitä tarvitsevat. Näin vieraiden elämä helpottuisi, ja majoittajat säästäisivät paljon aikaa.

  Näiden asioiden parissa majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvosto työskentelee

  Majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvosto perehtyi tammikuussa uusiin rooleihinsa ja vastuualueisiinsa. Koska kyseessä ovat majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvoston ensimmäiset jäsenet, he kehittivät prosessin, jonka avulla tuetaan majoittaja- ja elämysjärjestäjäyhteisöä merkityksellisellä tavalla.

  Yksi ensimmäisistä vaiheista oli luoda kaksi tiimiä aikavyöhykkeiden perusteella. Näin neuvoston jäsenten on helpompi olla yhteydessä toisiinsa läpi vuoden, kun he keskittyvät tavoitteidensa saavuttamiseen.

  Komiteoiden perustaminen
  Majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvosto perusti osana uutta prosessia majoittaja- ja elämysjärjestäjäyhteisöltä saadun palautteen perusteella komiteoita viidelle keskeiselle aihealueelle. Näihin viiteen aihealueeseen kuuluvat monimuotoisuus ja yhteenkuuluvuus, kestävyys sekä majoittajien ja elämysjärjestäjien toimintaedellytysten parantaminen.

  Kukin neuvoston 17 jäsenestä osallistuu aktiivisesti vähintään yhteen komiteaan ja tukee kyseisen komitean toimintaa tai toimii sen jäsenenä. Juuri nyt majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvoston jäsenet keskittyvät tunnistamaan komiteatyön keskeiset aihealueet, luomaan mitattavissa olevia tuloksia ja hankkimaan suoraa palautetta eri puolilla maailmaa toimivilta majoittajajohtajilta.

  Yhteydenpito majoittaja- ja elämysjärjestäjäyhteisön kanssa
  Majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvosto käyttää yhteisökeskusta tärkeimpänä viestintäkanavana majoittajien ja elämysjärjestäjien kanssa, ja neuvoston jäsenet toimivat vuorotellen yhteyshenkilöinä yhteisökeskuksessa käydyissä keskusteluissa.

  Lisäksi majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvosto pitää kuukausittain suoraan yhteyttä yhteisöjohtajiin varmistaakseen, että Airbnb:n sosiaalisessa mediassa toimivat majoittajakerhot pysyvät ajan tasalla.

  Omarin mukaan majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvosto on sitoutunut antamaan Airbnb:lle rehellistä ja avointa palautetta sekä tuoreita ideoita toiminnan kehittämiseksi. Yksi Omarin tavoitteista on "kiteyttää majoittaja- ja elämysjärjestäjäyhteisömme arvokas panos konkreettiseksi toiminnaksi".

  Pysy kuulolla, niin saat lisätietoja majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvostolta. Jaamme uusimmat tiedot majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvoston kuukausittaisesta kokouksesta sekä vinkkejä neuvoston jäseniltä.

  Tässä artikkelissa esitetyt tiedot ovat voineet muuttua sen julkaisemisen jälkeen.

  Kohokohdat

  • Jouduttuaan työttömäksi Omar päätti ryhtyä Airbnb-majoittajaksi

  • Pandemian aikana Omar keskittyi yhteyksien luomiseen toisiin majoittajiin ja matkustustrendeihin sopeutumiseen

  • Omar on Airbnb:n majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvoston jäsen ja kertoo uutiset neuvoston tammikuun kokouksista

  • Pysy ajan tasalla majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvoston toiminnasta vuonna 2021
  Airbnb
  16. helmik. 2021
  Oliko tämä hyödyllistä?