Siirry eteenpäin päästäksesi ehdotettuihin tuloksiin
  Tämä sisältö ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se on toistaiseksi saatavilla lähimmällä mahdollisella kielellä.

  Näin yhteisön palaute auttaa tekemään Airbnb:stä syrjimättömämmän

  Majoittajien, elämysjärjestäjien ja vieraiden tarinat voivat auttaa syrjinnän vastaista tiimiä paljastamaan eriarvoisuutta.
  Kirjoittanut Nanako Era 1. lokak. 2020
  Lukemiseen kuluu 4 min
  Päivitetty 1. lokak. 2020

  Kohokohdat

  • Tuotteidemme mahdollisten syrjivien osa-alueiden tunnistaminen auttaa meitä vastaamaan vieraiden, majoittajien ja elämysjärjestäjien tarpeisiin

  • Turvallisen tilan luominen yhteisön palautteelle auttaa meitä käymään rehellisiä ja vilpittömiä keskusteluja

  • Yhteistyö tukijoiden kanssa edesauttaa tavoitettamme pyrkiä syrjimättömyyteen Airbnb:llä

  Nanako Era liittyi Airbnb:lle vuonna 2015 ja on syrjinnän vastaisen tiimin johtava tutkija. Tässä roolissa hän pyrkii löytämään tapoja, joilla majoittajat, elämysjärjestäjät ja vieraat voivat taustastaan riippumatta nauttia syrjimättömistä kokemuksista palvelussamme. Hän uskoo vahvasti, että tuotekehittäjinä meillä on mahdollisuus auttaa varmistamaan, että jotkut käyttäjäryhmät eivät joudu epäedulliseen asemaan muihin käyttäjiin verrattuna palveluissamme.

  Kun muutin Japanista Yhdysvaltoihin kuusivuotiaana, en osannut puhua sanaakaan englantia. Muut lapset kiusasivat minua, ja vieraat ihmiset pilkkasivat usein vanhempieni puutteellista kielioppia ja ääntämistä. Tämä kokemus opetti minua tietämään, millainen on toiseuden tunne fyysisen ulkonäön tai kielen takia. Se auttoi myös muovaamaan minusta tutkijan, joka olen tänään.

  Tavoitteeni on edustaa niiden yhteisön jäsenten ääniä, jotka voitaisiin mahdollisesti jättää huomiotta koko tuotteemme kehittämisprosessin ajan. Syrjinnän vastaisen ryhmän johtavana tutkijana saan tehdä juuri tätä työtä.

  Keskusteltuani eri puolilla maata toimivien majoittajien, elämysjärjestäjien ja vieraiden kanssa olen huomannut, että jotkut marginalisoitujen yhteisöjen jäsenet näkevät paljon enemmän vaivaa matkustaakseen tai majoittaakseen Airbnb:llä kuin ei-marginalisoitujen ryhmien jäsenet. Tiimimme kutsuu eroa siinä, miten marginalisoidut ja ei-marginalisoidut ryhmät käyttävät verkkoalustoja, "kokemuskuiluksi", ja sillan rakentaminen tällaisen kuilun yli alkaa usein palautteen keräämisellä yhteisöltä.

  Esittelen tässä kolme tapaa, joilla tiimini auttaa paljastamaan mahdolliset erot eri ryhmien kokemuksissa yhteisöltä kerätyn palautteen avulla:

  1. Syrjintää edustavien osa-alueiden tunnistaminen

  Teknologia-alalla monet tuotteiden kehittämisestä vastaavat henkilöt käyttävät käsitettä "keskivertokäyttäjä", kuten "keskivertovieras" tai "keskivertomajoittaja", selvittääkseen, miten suunnitella tai rakentaa jotain. Keskivertokäyttäjää ei tosin ole olemassa, ja suunnittelemalla tuotteita tälle kuvitteelliselle käyttäjälle he saattavat jättää huomiotta lukemattomien muiden tärkeiden asiakkaiden ja usein vähemmän huomioitujen ryhmien yksilölliset tarpeet.

  Me Airbnb:llä pyrimme tarkastelemaan majoittajiamme, elämysjärjestäjiämme ja vieraitamme syrjimättömyyden näkökulmasta, ja tavoitteemme ovat nämä:

  • Oletustemme kyseenalaistaminen: Kun kyseenalaistetaan ajatus siitä, että kaikki käyttävät Airbnb:tä samalla tavalla, voi paljastua, miten jotkut majoittaja-, elämysjärjestäjä- ja vierasryhmät saattavat käyttää Airbnb:tä täysin eri tavalla. Saimme esimerkiksi kuulla vammaisten osallistujien kanssa käymissämme keskusteluissa, että he joutuvat usein näkemään ylimääräistä vaivaa arvioidessaan kohteiden esteettömyyttä ennen varaamista. He tutustuvat huolellisesti valokuviin ja ottavat yhteyttä majoittajiin kysyäkseen esteettömyysominaisuuksista, kuten oviaukon mitoista. Kun jatkamme oletustemme kyseenalaistamista, voimme havaita eroja eri ryhmien kokemuksissa ja alkaa miettiä muutoksia tuotteisiimme ongelmien korjaamiseksi.
  • Keräämme monipuolista palautetta: Kun etsimme yhteisöstä osallistujia antamaan palautetta, valitsemme tarkoituksella identiteetiltään erilaisia henkilöitä. Esimerkiksi osallistujien ikä, sukupuoli, rotu ja vammaisuus vaihtelevat. Se auttaa meitä tunnistamaan mahdolliset erot eri ryhmien kokemuksissa, jotta voimme yrittää kaventaa näitä eroja ja luoda syrjimättömämmän tuotteen.

  2. Arkaluonteisten aiheiden hienotunteinen käsittely

  Hyvän suhteen luominen osallistujiin on erityisen tärkeää arkaluonteisten aiheiden, kuten syrjinnän, kohdalla, kun osallistujat eivät ehkä tunne oloaan kovin mukavaksi avautuessaan ja kertoessaan kokemuksistaan. Näin pyrimme luomaan turvallisen tilan Airbnb:n tutkimustoimintaan osallistuville:

  • Tietoisten kielivalintojen tekeminen: Tutkijoina yritämme ymmärtää, millaista kieltä pitäisi käyttää keskusteltaessa arkaluonteisista aiheista eri käyttäjäryhmien kanssa. Vammaisista esimerkiksi puhutaan eri tavalla eri maissa. Yhdysvalloissa käytetään ilmaisua "person with a disability" (henkilö, jolla on vamma), kun taas Isossa-Britanniassa sanotaan yleensä "disabled person" (vammainen henkilö). Pyrimme olemaan tietoisia näistä vivahteista, kunnioittamaan niitä ja toimimalla näin rakentamaan tähän vuoropuheluun osallistujissa luottamusta.
  • Pidämme tutkijoidemme taustat mielessä: Kun moderoimme arkaluonteisia palautekeskusteluja, yritämme pysyä tietoisina siitä, miten identiteettimme ja taustamme tutkijoina voivat vaikuttaa siihen, miten luontevasti osallistujamme – joiden samaistumiskohteet voivat olla täysin erilaiset – voivat keskustella näistä aiheista kanssamme.

  3. Yhteistyö tukijoiden kanssa Airbnb:llä

  Pyrimme löytämään Airbnb:ltä tukijoita, jotka auttavat meitä varmistamaan, että keräämäämme yhteisöpalautetta käytetään entistä syrjimättömämpien tuotteiden kehittämiseen. Löydämme tukijoita seuraavien keinojen avulla:

  • Asetamme sidosryhmät käyttäjien asemaan: Tutkijoina yritämme usein löytää tapoja, joilla kollegamme ja sidosryhmämme voivat entistä paremmin eläytyä majoittaja-, elämysjärjestäjä- ja vierasyhteisömme rooleihin. Esimerkki: hankin tukijoita kohteiden esteettömyyden edistämiseen saattamalla Airbnb:n johtoryhmän jäseniä yhteen vammaisten matkailijoiden kanssa. Johtoryhmän jäsenet toimivat tuolloin näiden matkailijoiden "henkilökohtaisena concierge-palveluna". Tässä harjoituksessa johtoryhmämme jäsenet esittivät kysymyksiä matkailijoiden matkustusmieltymyksistä ja esteettömyystarpeista, minkä jälkeen he yrittivät löytää näille matkailijoille sopivan majapaikan Airbnb:ltä. Se auttoi johtoryhmäämme ymmärtämään entistä paremmin, mitä vammaiset matkailijat etsivät varatessaan kohteen Airbnb:ltä, mikä puolestaan auttoi heitä eläytymään vammaisten asemaan ja tukemaan tätä työtä entistäkin enemmän.
  • Osoitamme syrjimättömyyden liiketoiminnalliset vaikutukset: Pyrimme myös saamaan tukijoita tähän työhön osoittamalla sidosryhmillemme, miten marginalisoituihin väestöryhmiin keskittyminen voi vaikuttaa suoraan majoittajiemme ja elämysjärjestäjiemme liiketoimintaan ja lisätä varausten määrää. Kun otamme marginalisoidut ryhmät mukaan työhömme, pystymme paremmin luomaan syrjimättömän tuotteen, joka auttaa majoittajiamme ja elämysjärjestäjiämme kasvattamaan liiketoimintaansa merkittävästi.
  • Pyrimme tavoitteisiimme ja säilytämme arvomme: Airbnb:n tavoite on luoda maailma, jossa kuka tahansa voi tuntea yhteenkuuluvuutta kaikkialla maailmassa. Tämä tarkoittaa sitä, että pyrimme saamaan majoittajat, elämysjärjestäjät ja vieraat tuntemaan olevansa osa lämminhenkistä yhteisöä kaikkialla maailmassa. Tutkimustoimintamme ja kumppanuutemme tukijoiden kanssa luo perustaa sille, että voimme tukea johtoryhmämme ja muiden sidosryhmiemme pyrkimyksiä saada tämä tavoite toteutumaan.

  Syrjintä voi olla vaikea ja epämääräinen aihe. Vaikka yhden virstanpylvään saavuttaminen ei ehkä tunnu suurelta asialta syrjintäongelman ratkaisemisessa, jokainen askel auttaa meitä pääsemään lähemmäksi oikeudenmukaisuutta.

  Airbnb:llä tämä sisältää esimerkiksi profiilikuviin liittyvän päivityksen, joka estää majoittajia ja elämysjärjestäjiä näkemästä vieraiden profiilikuvia ennen kuin varaus on vahvistettu, sekä Project Lighthouse -hankkeen. Project Lighthouse on työkalu syrjinnän havaitsemiseksi, mittaamiseksi ja entistä tehokkaammaksi torjumiseksi Airbnb:llä tehtävien varausten ja Airbnb:n kautta tapahtuvan majoittamisen / elämysten järjestämisen yhteydessä.

  Jatkamme monipuolisen yhteisöpalautteen keräämistä majoittajiltamme, elämysjärjestäjiltämme ja vierailtamme ja voimme näin yhdessä yhteisömme kanssa auttaa luomaan maailman, jossa kaikki voivat tuntea yhteenkuuluvuutta.

  Lisätietoja syrjimättömämmän tuotteen luomisesta löydät osoitteesta airbnb.com/against-discrimination ja airbnb.com/accessibility

  Tässä artikkelissa esitetyt tiedot ovat voineet muuttua sen julkaisemisen jälkeen.

  Kohokohdat

  • Tuotteidemme mahdollisten syrjivien osa-alueiden tunnistaminen auttaa meitä vastaamaan vieraiden, majoittajien ja elämysjärjestäjien tarpeisiin

  • Turvallisen tilan luominen yhteisön palautteelle auttaa meitä käymään rehellisiä ja vilpittömiä keskusteluja

  • Yhteistyö tukijoiden kanssa edesauttaa tavoitettamme pyrkiä syrjimättömyyteen Airbnb:llä

  Nanako Era
  1. lokak. 2020
  Oliko tämä hyödyllistä?