Siirry eteenpäin päästäksesi ehdotettuihin tuloksiin

  Näin majoittajat auttoivat Airbnb:tä panostamaan paikallisiin yhteisöihin

  Lisätietoja yhteisörahastosta löydät majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvoston uusimmasta päivityksestä.
  Kirjoittanut Airbnb 4. kesäk. 2021
  Lukemiseen kuluu 3 min
  Päivitetty 14. kesäk. 2021

  Kohokohdat

  • Lue, miten majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvosto ja majoittajat kaikkialta maailmasta tekivät töitä yhteisörahastoa varten.

  • Majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvoston Bez Soltani kertoo, miksi hän suhtautuu niin innostuneesti paikallisten yhteisöjen tukemiseen.

  Kerromme joka kuukausi majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvoston uutiset ja autamme sinua tutustumaan neuvoston jäseniin.

  Hei kaikille,

  nimeni on Bez Soltani. Toimin supermajoittajana Vancouverissa Kanadassa ja olen majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvoston jäsen. Minun on suuri ilo julkistaa Airbnb:n vuoden 2021 yhteisörahaston avunsaajat. Tänä vuonna tästä ohjelmasta jaetaan 10 miljoonaa dollaria (USD) paikallisille ja kansallisille järjestöille, jotka palvelevat yhteisöjä kaikkialla maailmassa.

  Majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvosto kävi läpi lähes 500 järjestöä, jotka Airbnb:n ohjelmakumppani GlobalGiving oli valinnut. Sen jälkeen pyysimme koko maailman yhteisöjohtajia ja majoittajakerhoja äänestämään niistä.

  Majoittajat ja elämysjärjestäjät valitsivat yli 150 finalistia yli 40 maasta ja kuudelta mantereelta. Ne vahvistavat yhteisöjään uskomattomalla tavalla voimaannuttamalla naisia, järjestämällä lapsille opetusta ja tukemalla alkuperäiskansoja.

  Millä tavalla valinnat tehtiin?

  Majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvosto halusi auttaa vastaamaan pandemian aiheuttamiin ennennäkemättömiin tarpeisiin, joten päätimme antaa apurahoja näiden kolmen osa-alueen järjestöille:

  • COVID-19-apu
  • taloudellisten mahdollisuuksien kohentaminen
  • koulutus.

  Järjestöjen läpikäyminen
  Airbnb:n ohjelmakumppani GlobalGiving auttoi valitsemaan kaikkialta maailmasta satoja järjestöjä, jotka tekevät tärkeää työtä valitsemillamme osa-alueilla. Kukin majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvoston jäsen kävi läpi 100 järjestöä ja pisteytti ne sillä perusteella, miten ne osuivat valitsemiimme osa-alueisiin ja miten suuri vaikutus niillä oli yhteisöissään.

  Käytin todella paljon aikaa järjestöjen tarkasteluun, jotta ymmärtäisin niiden tehtävät ja välittömät vaikutukset yhteisöihinsä.

  Otimme yhteisömme mukaan
  Rajasimme järjestöt niihin, jotka mielestämme tekivät suurimman vaikutuksen. Sitten jaoimme niistä luettelon koko maailman yhteisöjohtajille saadaksemme palautetta myös majoittajilta ja elämysjärjestäjiltä. Yhteisöjohtajat pyysivät majoittajakerhoja äänestämään tuettavista järjestöistä, ja tulokset auttoivat meitä tekemään lopulliset päätökset rahan jakamisesta.

  Se oli uskomaton tilaisuus, kun ottaa huomioon, että meillä majoittajina ja elämysjärjestäjinä oli sananvaltaa tässä prosessissa ja että yhteisörahaston apurahat voivat lopulta olla avuksi tuhansille ihmisille. Minusta on harvinaista, että julkisella yhtiöllä on tällainen vaikutus. Lisäksi meillä oli majoittajina ja elämysjärjestäjinä tilaisuus antaa osamme kauniiseen tarkoitukseen.

  Mitä on luvassa seuraavaksi?
  Tämä oli yhteisörahaston ensimmäinen vuosi, mutta se on pitkän aikavälin aloite. Airbnb perusti yhteisörahaston jakaakseen yhteisötukeen kaikkiaan 100 miljoonaa dollaria (USD) 10 vuoden aikana. Nyt majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvosto ja Airbnb:n johtoporras käyvät keskusteluja siitä, miten ohjelmaa voisi parantaa ensi vuonna.

  Tämän prosessin lisäksi Airbnb jakaa itse maailmanlaajuisesti apurahoja järjestöille, joiden se uskoo olevan avainasemassa yhteisöissään.

  Miksi yhteisörahasto on minulle niin tärkeä?

  Yhteisörahasto on Airbnb:n ja majoittaja- ja elämysjärjestäjäyhteisön tapa jakaa omasta hyvästään. Majoittajina voimme vaikuttaa myönteisesti paikallisyhteisöihimme näiden järjestöjen kautta.

  Tajusin, kuinka monet yleishyödylliset järjestöt yrittävät parantaa maailmaa ja että ne tarvitsevat meidän apuamme tehtäviensä viemisessä eteenpäin.

  Minulle oli nöyrtymisen hetki, kun kuuntelin niiden tarinoita. Minuun teki erityisen suuren vaikutuksen Brasiliassa toimiva järjestö, joka tuo laadukasta opetusta Amazonin alueen lapsille. On erittäin tärkeää antaa tukea tälle asialle, sillä se vaikuttaa niiden lasten koko loppuelämään.

  Miksi välitän Airbnb:n tehtävästä luoda yhteenkuuluvuutta?

  Majoittajat ovat portteja kaupunkeihinsa. Majoittajat auttavat tuomaan taikaa kaikkien vieraiden majoittumisiin ja levittävät Airbnb:n sanomaa minne tahansa kuulumisesta.

  Uskon aidosti, että ihminen voi kuulua minne tahansa, etenkin koska perheeni tuli Kanadaan maahanmuuttajina. Mielestäni majoittaja on empaattisempi ja vastaanottavaisempi, jos hän tietää, miltä tuntuu olla kuulumatta minnekään.

  Minusta on ihanaa olla yhteydessä vieraisiin. Emme ehkä tunne toisiamme, mutta olemme yhteydessä inhimillisellä tasolla ilman rajoja tai muureja. Kohteemme teki ensimmäiseen vieraaseemme niin suuren vaikutuksen, että hän valmisti meille taide-esineen. Se on kuva, jota pidän yhä seinällämme muistona siitä ainutlaatuisesta yhteydestä.

  Minusta on erittäin tärkeää tukea paikallisia yrityksiä. Se on minun tapani nostaa paikalliset helmet esille ja tuoda arvoa yhteisöömme.

  Näen asiat ainutlaatuisesta näkökulmasta, koska minulla on oppimisvaikeuksia ja käsittelen tietoa eri tavalla kuin muut. En näe maailmaa maina ja rajoina vaan rajattomina tilaisuuksina oppia jotain aidoista yhteyksistä, jotka ulottuvat kielten ja eroavaisuuksien tuolle puolen.

  Satunnaisen ystävällisyyden osoittaminen vieraille voi kantaa kauas. On etuoikeus tuoda iloa toisen ihmisen elämään.

  Pysy kuulolla, niin saat lisätietoa majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvostolta. Kerromme uusimmat tiedot majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvoston kuukausittaisista kokouksista sekä vinkkejä neuvoston jäseniltä.

  Tässä artikkelissa esitetyt tiedot ovat voineet muuttua sen julkaisemisen jälkeen.

  Kohokohdat

  • Lue, miten majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvosto ja majoittajat kaikkialta maailmasta tekivät töitä yhteisörahastoa varten.

  • Majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvoston Bez Soltani kertoo, miksi hän suhtautuu niin innostuneesti paikallisten yhteisöjen tukemiseen.

  Airbnb
  4. kesäk. 2021
  Oliko tämä hyödyllistä?