Siirry eteenpäin päästäksesi ehdotettuihin tuloksiin

  Jos tämä jäi sinulta väliin: majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvoston päivitykset

  Kerromme tässä heidän viimeisimmistä toimistaan aina yhteisörahastosta kestävään majoittamiseen.
  Kirjoittanut Airbnb 25. kesäk. 2021
  Lukemiseen kuluu 5 min
  Päivitetty 28. kesäk. 2021

  Kohokohdat

  • Airbnb:n majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvosto perustettiin joulukuussa, ja siihen kuuluu 18 jäsentä eri puolilta maailmaa.

  • Nostamme esiin majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvoston tähänastisia voittoja – supermajoittajien tukemisesta yhteisötuen päivitysten palautteisiin.

  Kun ilmoitimme viime vuonna, että perustamme majoittaja-ja elämysjärjestäjäneuvoston, tavoitteenamme oli antaa majoittajille ja elämysjärjestäjille eri puolilla maailmaa ääni Airbnb:n suunnitteluun ja päätöksentekoon.

  Vuoden 2021 majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvoston 18 jäsentä kattavat 15 maata ja kuusi maanosaa. Jokainen majoittaja ja elämysjärjestäjä tuo mukanaan ainutlaatuisen näkökulman ja vahvan halun luoda parempi tulevaisuus majoittaja- ja elämysjärjestäjäyhteisölle.

  He ovat saaneet jo paljon aikaan, ja haluamme käyttää hetken tunnustaaksemme kaiken, mitä he ovat tähän mennessä tehneet. He jatkavat majoittajien, elämysjärjestäjien ja yhteisön puolustamista koko vuoden 2021, joten seuraa päivityksiä saadaksesi lisää tietoa.

  Majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvoston perustaminen

  Majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvosto aloitti ensimmäisen toimintavuotensa esittelemällä vuoden tärkeimmät prioriteettinsa. Näihin prioriteetteihin kuuluvat majoittamisen ja elämysten järjestämisen helpottaminen, kestävyys sekä monimuotoisuus ja yhteenkuuluvuus. Neuvosto kokoontuu säännöllisesti antamaan palautetta yhteisön toimintatavoista ja uusista ohjelmista ja työvälineistä. Lisätietoja saat Omarilta Meksikosta. Hän kertoo lisää neuvoston tähänastisista saavutuksista.

  Palautteen antaminen yhteisötuen parannuksista

  Koska asiakaspalvelu on tärkeä resurssi majoittajille, Airbnb ilmoitti toukokuussa, että otamme käyttöön useita merkittäviä parannuksia yhteisötukeen. Majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvosto on antanut vuoden alusta lähtien tästä palautetta, kuten hyödyllistä palautetta apukeskuksen parantamiseksi.

  Supermajoittajien tukeminen

  Majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvoston jäsenet huomioivat haasteet, joita monet majoittajat ja elämysjärjestäjät kohtasivat pandemia-aikana, ja puolustivat supermajoittajien asemaa. Nyt supermajoittajat voivat säilyttää statuksensa vuoden 2021 ajan, jos he täyttävät kaksi kriteeriä.

  Lisätietoja saat Merrydithiltä Australiasta.

  Kestävän majoittamisen ja elämysten järjestämisen resurssien edistäminen

  Majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvoston kestävän kehityksen komitean jäsenet antoivat seuraavia vinkkejä auttaakseen majoittaja- ja elämysjärjestäjäyhteisöämme muuttumaan ympäristöystävällisemmäksi:

  Lisätietoja saat Annalta Walesista.

  Yhteisörahasto-ohjelmaan osallistuminen

  Viime vuonna Airbnb ilmoitti yhteisörahasto-ohjelman perustamisesta. Kyseessä on pitkän aikavälin hanke, jonka avulla investoidaan naapurustoihin ja kaupunkeihin eri puolilla maailmaa. Yhteisörahastosta jaetaan vuonna 2021 10 miljoonaa dollaria (USD) paikallisille ja kansallisille järjestöille eri puolilla maailmaa.

  Majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvosto oli yhteisörahastoprosessin tärkeä kumppani:

  • Majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvosto valitsi vuoden 2021 yhteisön rahasto-ohjelman teemoiksi COVID-19-avun, taloudellisten mahdollisuuksien kohentamisen ja koulutuksen.
  • Majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvosto kävi läpi lähes 500 järjestöä, jotka Airbnb:n ohjelmakumppani GlobalGiving oli valinnut. Sen jälkeen neuvosto pyysi koko maailman yhteisöjohtajia ja majoittajakerhoja äänestämään yhteisörahaston edunsaajista.
  • Neuvoston jäsenet osallistuivat toukokuussa myös Airbnb:n maailmanlaajuisille majoittaja- ja elämysjärjestäjäkierroksille, jossa he jakoivat lisää tietoa yhteisörahastosta ja nostivat esille paikallisia avustusten saajia.

  Lisätietoja saat Beziltä Kanadasta.

  Moninaisuutta ja yhteenkuuluvuutta koskevien aloitteiden tukeminen

  Majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvosto on vakiinnuttamassa asemaansa tärkeänä äänenä, kun Airbnb:lle kehitetään uusia ennakkoluulottomuuskäytäntöjä ja entistä parempia tuotteita. Lisätietoja saat Peteriltä Kaliforniasta.

  Majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvoston jäsenet ovat myös jakaneet palautetta Lighthouse-projektista, joka on Airbnb:n hanke syrjinnän havaitsemiseksi ja torjumiseksi Airbnb:llä. Lisätietoja saat Samilta Pennsylvaniasta.

  Majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvosto kertoo taas ensi kuussa lisää uutisia. Tällä välin voit lukea lisää heidän työstään ja tutustua jäseniin.

  Kohokohdat

  • Airbnb:n majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvosto perustettiin joulukuussa, ja siihen kuuluu 18 jäsentä eri puolilta maailmaa.

  • Nostamme esiin majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvoston tähänastisia voittoja – supermajoittajien tukemisesta yhteisötuen päivitysten palautteisiin.

  Airbnb
  25. kesäk. 2021
  Oliko tämä hyödyllistä?