Siirry eteenpäin päästäksesi ehdotettuihin tuloksiin

  5. toukokuuta: Tärkeä päivitys Airbnb:ltä

  COVID-19 on muuttanut matkailualaa. Kerroimme tänään ikäviä uutisia.
  Kirjoittanut Airbnb 5. toukok. 2020
  Lukemiseen kuluu 6 min
  Päivitetty 6. toukok. 2020

  COVID-19 on muuttanut matkailualaa perusteellisesti, ja tänään kerroimme ikävän uutisen Airbnb:n työvoiman määrän vähentämisestä. Tällä viikolla keskitymme huolehtimaan työntekijöistämme ja haluaisimme pyytää sinulta ymmärrystä ja kärsivällisyyttä, kun käytämme aikaa heidän tukemiseensa. Voit odottaa viikon aikana seuraavaa:

  • Vastaamme jatkossakin sosiaalisen median kanavillamme, yhteisökeskuksessa ja yhteisötukemme kautta.
  • Otamme yhteyttä pieneen joukkoon yhteisöjohtajia eri puolilta maailmaa kerätäksemme palautetta ja yleisiä kysymyksiä.
  • 13. toukokuuta toimitusjohtajamme Brian Chesky antaa majoittajille ja elämysjärjestäjille tilannekatsauksen suorassa lähetyksessä, jossa hän vastaa tärkeimpiin kysymyksiin ja paneutuu majoittajille ja elämysjärjestäjille tärkeimpiin asioihin.

  Olemme edelleen sitoutuneita tukemaan sinua ja vieraitasi ja rakentamaan uudelleen yhdessä liiketoimintaamme. Otamme pian uudelleen yhteyttä.

  Aiemmin tänään Airbnb:n perustajajäsen ja toimitusjohtaja Brian Chesky lähetti seuraavan viestin Airbnb:n työntekijöille.

  * * *

  Vastaanottaja: Airbnb World Team
  Aihe: Tärkeä päivitys

  Tiimi,

  tämä on seitsemäs kerta, kun puhun teille kotoani. Joka kerta kun olemme puhuneet, olen kertonut hyviä ja huonoja uutisia, mutta tänään minun on kerrottava hyvin surullisia uutisia.

  Kun kysyitte irtisanomisista, sanoin, että kaikkea voi tapahtua. Tänään minun on vahvistettava, että vähennämme Airbnb:n työvoiman määrää. Yhteenkuuluvuus on tärkeä arvo yrityksessämme, joten tätä on vaikea hyväksyä ja vielä vaikeampaa tämä on niille, jotka joutuvat lähtemään Airbnb:ltä. Kerron mahdollisimman yksityiskohtaisesti, miten päädyin tähän päätökseen, mitä teemme lähtevien hyväksi ja mitä tapahtuu seuraavaksi.

  Kerron ensin, miten teimme tämän päätöksen. Olemme kaikki keskellä elämämme vaikeinta kriisiä, ja sen edetessä maailmanlaajuinen matkailu pysähtyi. Airbnb:n liiketoiminta on kärsinyt pahoin, ja tänä vuonna tulojen ennustetaan olevan alle puolet vuoden 2019 ansioista. Vastatoimena tähän keräsimme 2 miljardia dollaria pääomaa ja pienensimme huomattavasti menoja. Leikkaukset kohdistuivat lähes kaikkialle Airbnb:llä.

  Vaikka nämä toimet olivat välttämättömiä, kävi selväksi, että meidän piti seuraavien kahden kovan totuuden edessä mennä pidemmälle:

  1. Emme tarkalleen tiedä, milloin matkustaminen jatkuu.
  2. Kun matkustaminen jatkuu, se näyttää erilaiselta.

  Vaikka tiedämme, että Airbnb:n liiketoiminta elpyy täysin, sen kokemat muutokset eivät ole väliaikaisia tai lyhytaikaisia. Tämän vuoksi meidän on tehtävä perustavanlaatuisia muutoksia Airbnb:hen vähentämällä työvoimaa ja keskittämällä toimintojamme.

  Airbnb:n 7 500 työntekijästä lähes 1 900 tiimin jäsentä – noin 25 % työvoimasta – joutuu jättämään yhtiön. Koska meillä ei ole varaa tehdä kaikkea sitä, mitä ennen teimme, leikkaukset oli kohdennettava niin, että keskitymme keskeiseen liiketoimintaan.

  Kohdennetumpi liiketoiminta

  Matkustaminen näyttää tässä uudessa maailmassa erilaiselta, ja meidän on kehitettävä Airbnb:tä sen mukaisesti. Ihmiset haluavat vaihtoehtoja, jotka ovat lähempänä kotia, turvallisempia ja edullisempia. Mutta ihmiset tulevat myös kaipaamaan jotain, joka tuntuu olevan viety pois heiltä – ihmisten välistä yhteyttä. Kun perustimme Airbnb:n, kyse oli yhteenkuuluvuudesta ja ihmisten välisestä yhteydestä. Tämän kriisin takia olemme keskittyneet taas perusasioihin ja palanneet juurillemme takaisin siihen, mikä on todella erityistä Airbnb:ssä – tavalliset ihmiset, jotka majoittavat kohteissaan ja tarjoavat elämyksiä.

  Tämä tarkoittaa, ettemme voi investoida yhtä paljon toimintaan, joka ei suoraan tue majoittajayhteisömme toimintaa. Keskeytämme kulkuvälineisiin liittyvän ohjelman sekä Airbnb Studios -ohjelman, ja meidän on vähennettävä investointejamme hotelleihin ja Luxiin.

  Päätökset eivät perustu näiden tiimien työn laatuun, eikä tämä tarkoita, että kaikki näiden tiimien työntekijät joutuisivat lähtemään Airbnb:ltä. Lisäksi tämä vaikuttaa tiimeihin eri puolilla Airbnb:tä. Monien tiimien kokoa pienennetään sen perusteella, miten oleellisia niiden työtehtävät ovat Airbnb:n tulevalle toiminnalle.

  Näin harkitsimme vähennyksiä

  Oli tärkeää luoda selkeät, perusarvojamme noudattavat periaatteet, joiden mukaan harkitsisimme työvoiman vähennyksiä. Meitä ohjaavat periaatteet:

  • Sovitamme kaikki vähennykset tulevaan liiketoimintastrategiaamme ja tarvitsemiimme valmiuksiin.
  • Teemme kaikkemme niiden hyväksi, joita asia koskee.
  • Sitoudumme horjumatta monimuotoisuuteen.
  • Viestimme kahden kesken niiden kanssa, joihin vaikutus kohdistuu.
  • Emme ilmoita päätöksistä, ennen kuin kaikki yksityiskohdat on selvitetty. Pelkkien osittaisten tietojen julkaiseminen voi pahentaa tilannetta.

  Olen tehnyt parhaani noudattaakseni uskollisesti näitä periaatteita.

  Vähennysten tekemisprosessi

  Prosessimme alkoi entistä kohdennetumman, kestävään kustannusmalliin perustuvan liiketoimintastrategian luomisesta. Arvioimme, miten kukin tiimi sopii uuteen strategiaamme, ja määrittelimme kunkin tiimin tulevan koon ja muodon. Tämän jälkeen teimme kattavan katsauksen jokaisesta tiimin jäsenestä ja teimme päätöksiä, jotka perustuivat kriittisiin taitoihin ja siihen, miten hyvin nämä taidot vastasivat tulevia liiketoimintatarpeitamme.

  Tuloksena on, että joudumme luopumaan työkavereista, joita rakastamme ja arvostamme. Upeita ihmisiä joutuu lähtemään Airbnb:ltä, ja muut yritykset ovat onnekkaita saadessaan heidät.

  Huolehtiaksemme lähtevistä työntekijöistä olemme tarkastelleet irtisanomiskorvauksia, osakepääomaa, terveydenhuoltoa ja tukea työpaikan löytämiseen ja tehneet parhaamme kohdellaksemme kaikkia myötätuntoisesti ja huomaavaisesti.

  Eroraha

  Yhdysvalloissa työntekijöille maksetaan 14 viikon peruspalkka sekä yksi lisäviikko jokaisesta Airbnb:llä työskennellystä vuodesta. Työsuhteen pituus pyöristetään lähimpään vuoteen. Jos joku on ollut Airbnb:llä esimerkiksi 3 vuotta ja 7 kuukautta, hän saa 14 viikon lisäksi 4 viikon palkan eli kaikkiaan 18 viikon palkan. Yhdysvaltojen ulkopuolella kaikille työntekijöille maksetaan vähintään 14 viikon palkka sekä kunkin maan käytännön mukaiset työsuhteen kestoon liittyvät korotukset.

  Osakkeet

  Kaikki meiltä lähtevät työntekijät ovat osakkeenomistajia riippumatta siitä, kuinka kauan he ovat työskennelleet täällä, eli emme noudata viime vuonna palkatuilla henkilöillä yhden vuoden rajaa osakkeiden saamiseksi. Lisäksi kaikki Airbnb:ltä lähtevät ovat oikeutettuja ostamaan osakkeita oikeuden syntymispäivänä 25. toukokuuta.

  Terveydenhuolto

  Haluamme rajoittaa terveydenhuoltokustannuksia, koska olemme maailmanlaajuisessa terveyskriisissä emmekä tiedä, kuinka kauan se kestää. Yhdysvalloissa maksamme COBRAN myöntämän 12 kuukauden sairausvakuutuksen. Kaikissa muissa maissa maksamme sairausvakuutuskustannukset vuoden 2020 loppuun asti. Tämä johtuu siitä, että joko emme voi lain mukaan jatkaa vakuutusturvaa tai nykyinen turva ei salli jatkamista. Tarjoamme myös Kon Terran myöntämän neljän kuukauden mielenterveystuen.

  Työpaikkojen tukeminen

  Tavoitteenamme on auttaa Airbnb:ltä lähteviä työkavereitamme löytämään uutta työtä. Tässä viisi tapaa, joilla voimme auttaa:

  • Alumni Talent Directory – Perustamme julkisen verkkosivuston auttaaksemme työkavereitamme löytämään uutta työtä. Lähtevät työntekijät voivat halutessaan antaa profiilinsa, ansioluettelonsa ja työnäytteitään mahdollisten työnantajien nähtäväksi.
  • Alumni Placement Team – Merkittävä osa Airbnb:n rekrytointitiimistä on vuoden 2020 loppuun asti Alumni Placement Team. Airbnb:lle jäävät rekrytoijat tarjoavat tukea lähteville työntekijöille auttaakseen heitä löytämään uuden työpaikan.
  • RiseSmart – Tarjoamme neljän kuukauden ajan työelämäpalveluita RiseSmartin kautta. Se on urasiirtymiin ja työnvälityspalveluihin erikoistunut yritys.
  • Employee Offered Alumni Support – Kehotamme kaikkia Airbnb:lle jääviä työntekijöitä osallistumaan ohjelmaan, joka auttaa lähteviä työkavereita löytämään uuden työn.
  • Kannettavat tietokoneet – Tietokone on tärkeä työkalu uuden työn löytämiseksi, joten annamme kaikkien lähtevien työntekijöiden pitää Apple-tietokoneensa.

  Mitä seuraavaksi tapahtuu?

  Haluan selventää asioita teille kaikille mahdollisimman pian. Meillä on työntekijöitä 24 maassa, ja asioiden selvittämiseen menevä aika vaihtelee paikallisten lakien ja käytäntöjen mukaan. Joissakin maissa työhön liittyvät ilmoitukset pitää vastaanottaa erityisellä tavalla. Vaikka prosessimme voi vaihdella eri maissa, olemme yrittäneet huomioida jokaisen työntekijän suunnitelmissamme.

  Yhdysvalloissa ja Kanadassa voin heti selventää asioita. Muutaman tunnin kuluessa Airbnb:ltä lähtevät saavat kalenteriinsa kutsun lähtökokoukseen osaston vanhemman johtajan kanssa. Meille oli tärkeää, että lain sallimissa rajoissa ihmisille tiedotettiin asiasta kahdenkeskisessä keskustelussa. Yhdysvalloissa ja Kanadassa lähtevien työntekijöiden viimeinen työpäivä on maanantai 11. toukokuuta. Mielestämme maanantai antaisi ihmisille aikaa ryhtyä seuraaviin toimiin ja hyvästelemiseen – ymmärrämme asian ja kunnioitamme sen tärkeyttä.

  Jotkut Airbnb:lle jäävät työntekijät saavat uuden tehtävän, ja heille lähetetään kokouskutsu, jonka aihe on "Uusi tehtävä". Kutsussa on asiasta lisätietoja. Niille Yhdysvalloissa ja Kanadassa asuville, jotka jäävät Airbnb-tiimiin, ei lähetetä kalenterikutsua.

  Kello 18.00 Tyynenmeren aikaa järjestän world@-tapaamisen Aasian ja Tyynenmeren alueen tiimeille. Klo 20.00 EEST (12.00 Tyynenmeren aikaa) järjestän world@-tapaamisen Euroopan ja Lähi-idän tiimeille. Kummankin kokouksen jälkeen siirrymme seuraaviin vaiheisiin kussakin maassa paikallisten käytäntöjen mukaisesti.

  Olen pyytänyt kaikkia Airbnb:n johtajia odottamaan tiimiensä kokoamista tämän viikon loppuun saakka; haluamme kunnioittaa niitä tiimin jäseniä, joihin tämä vaikuttaa. Haluan antaa kaikille muutaman päivän aikaa käsitellä asiaa ja järjestän toimitusjohtajan kyselytunnin uudelleen torstaina klo 16.00 Tyynenmeren aikaa.

  Viimeiset sanat

  Olen oppinut näiden kahdeksan viikon aikana, että kriisi tuo selkeyttä siihen, mikä on todella tärkeää. Vaikka olemme kulkeneet läpi pyörremyrskyn, jotkin asiat ovat minulle selvempiä kuin koskaan ennen.

  Ensinnäkin olen kiitollinen kaikille täällä Airbnb:llä. Koko tämän tuskallisen kokemuksen ajan olen saanut innoitusta teiltä kaikilta. Pahimmissakin olosuhteissa olen nähnyt vain parasta. Maailma tarvitsee nyt ihmisten välistä yhteyttä enemmän kuin koskaan aikaisemmin, ja tiedän Airbnb:n selviytyvän tästä tilanteesta. Uskon siihen, koska uskon teihin.

  Välitän teistä kaikista syvästi. Tehtävämme ei liity pelkästään matkustamiseen. Kun perustimme Airbnb:n, alkuperäinen tunnuslauseemme oli "Matkusta kuin ihminen." Inhimillinen puoli oli aina tärkeämpää kuin matkustaminen. Kyse on yhteenkuulumisesta, ja yhteenkuulumisen keskiössä on rakkaus.

  Te, jotka jäätte:

  Voimme kunnioittaa lähteviä työntekijöitä kertomalla heille, että heidän työpanoksellaan oli merkitystä ja että he ovat aina osa Airbnb:n tarinaa. Se on tärkeää. Olen varma, että heidän työnsä jälki näkyy jatkossakin, aivan kuten tämä tehtäväkin jatkuu.

  Airbnb:ltä lähteville haluan sanoa, että

  olen todella pahoillani. Tämä ei ole teidän syytänne. Maailma ei koskaan lakkaa etsimästä ominaisuuksia ja kykyjä, joita toitte Airbnb:lle… ja jotka auttoivat Airbnb:n luomisessa. Haluan kiittää teitä koko sydämestäni siitä, että jaoitte ne kanssamme.

  Brian

  Airbnb
  5. toukok. 2020
  Oliko tämä hyödyllistä?