Siirry eteenpäin päästäksesi ehdotettuihin tuloksiin

  Tutustu vuoden 2021 majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvoston jäseniin

  Nämä 18 majoittajaa ja elämysjärjestäjää 15 maasta auttavat muovaamaan Airbnb:n tulevaisuutta.
  Kirjoittanut Catherine Powell 16. jouluk. 2020
  3 min video
  Päivitetty 18. helmik. 2022

  Kohokohdat

  • Neuvosto on majoittaja- ja elämysjärjestäjäyhteisön monimuotoinen läpileikkaus

  • Jäsenten valintaan vaikuttaa se, miten innostuneita he ovat majoittamisesta tai elämysten järjestämisestä, miten hyvin he ovat osallistuneet ja sitoutuneet yhteisöön ja miten hyviä he ovat toiminnassaan.

  • Neuvosto on suunniteltu tuomaan majoittajien ja elämysjärjestäjien ääni Airbnb-johtajien kuuluville

  Hei kaikille,

  olen Airbnb:n majoitus- ja elämysjohtaja Catherine, ja minulla on teille uutta tietoa. Löydät aiemmat katsaukset täältä, jos haluat tutustua niihin.

  Tänään minulla on ilo esitellä toimintansa aloittavan majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvoston jäsenet. Olemme asettaneet kumppanuutemme majoittajien ja elämysjärjestäjien kanssa etusijalle, nyt kun olemme rakentaneet liiketoimintaamme uudelleen heidän ympärilleen.

  Majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvoston on tarkoitus tuoda majoittajien ja elämysjärjestäjien ääni kuuluviin, kun rakennamme yhteisömme tulevaisuutta. Valitsimme 18 jäsentä 15 maasta ja kuudelta mantereelta, ja he ovat monimuotoinen ryhmä sitoutuneita ja poikkeuksellisia majoittajia ja elämysjärjestäjiä. He tuovat maailmanlaajuisen majoittajayhteisön näkökulman Airbnb:n suunnitteluun ja päätöksentekoon vuonna 2021.

  Neuvoston jäsenet esittäytyvät yllä olevalla videolla johdantoni jälkeen, ja samalla saat käsityksen siitä, mistä he ovat kiinnostuneita ja millaisia he ovat henkilöinä.

  Miten valitsitte majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvoston?
  Yhteisöjohtaja-ohjelmasta valittiin monimuotoinen joukko majoittajia ja elämysjärjestäjiä, jotka ovat olleet aktiivisia yhteisökeskuksessamme ja panostaneet yhteisöön.

  Valikoitu joukko yrityksen sisäisiä majoittajien ja elämysjärjestäjien puolestapuhujia, kuten kaikki kolme perustajaa, yhteisötiimimme jäsenet ja minä, valitsi toimintansa aloittavan neuvoston jäsenet. Saimme iloksemme tutustua satoihin profiileihin eri puolilta maailmaa ja tähtäsimme mahdollisimman monimuotoiseen edustukseen maantieteen, rodun, etnisyyden, sukupuolen ja kohdetyypin mukaan.

  Kertoisitteko lisää neuvoston jäsenten valintakriteereistä?
  Valitsimme neuvoston 18 ensimmäistä jäsentä näiden neljän tärkeän seikan perusteella:

  • He suhtautuvat intohimoisesti toimintaansa ja yhteisöönsä. Majoittaminen tai elämysten järjestäminen on olennainen osa heitä itseään ja heidän elämäntapaansa.
  • Heidän panoksensa majoittajien ja elämysjärjestäjien yhteisöön ovat merkittäviä. He kokoavat paikallisia majoittajia ja elämysjärjestäjiä yhteen ja johtavat heitä, opastavat tulokkaita tai puhuvat paikallisten majoittajien ja elämysjärjestäjien puolesta.
  • He tarjoavat vieraille poikkeuksellisia kokemuksia. Heillä on ollut yhteensä yli 15 000 vierasta, heillä on yhteensä 93 vuotta kokemusta majoittamisesta tai elämysten järjestämisestä ja heidän tähtiarvionsa ovat olleet keskimäärin 4,9. Vieraiden asettaminen etusijalle ja ikimuistoisten kokemusten luominen käy heiltä luonnostaan.
  • He ovat osoittaneet haluavansa luoda entistä paremman tulevaisuuden kaikille majoittajille ja elämysjärjestäjille. He todella ymmärtävät, että vahva majoittaja- ja elämysjärjestäjäyhteisö on tärkeä. Heitä ei motivoi pelkästään oma menestys vaan myös koko yhteisön menestys.

  Mihin majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvosto voi vaikuttaa?
  Majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvosto voi vaikuttaa yhteisön käytäntöihin, uusiin ohjelmiin sekä uusiin ominaisuuksiin ja työkaluihin, jotka auttavat majoittajia menestymään. Lisäksi he auttavat ratkaisemaan, miten Airbnb:n majoittaja- ja elämysjärjestäjärahaston varoja käytetään yhteisön hyväksi.

  Neuvosto tapaa Airbnb-johtajat kuukausittain majoittajien ja elämysjärjestäjien edustajana ja varmistaa, että yhteisön ideoita kuullaan.

  Mistä asioista majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvosto todennäköisimmin kertoo, ja mistä voin lukea sen päivityksiä?
  Majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvosto kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa vuoden 2021 tammikuusta alkaen. Neuvoston jäsenet kertovat jokaisen kokouksen jälkeen keskeisistä käsitellyistä aiheista, jotta majoittaja- ja elämysjärjestäjäyhteisö pysyy ajan tasalla edistysaskeleista ja päätöksistä.

  Majoittajan ja elämysjärjestäjän uutiskirjeessä kerrotaan tietoa kuukausittain ja yhteisökeskuksessa tarjotaan säännöllisesti mahdollisuus antaa palautetta ja käydä keskusteluja. Jos et vielä saa uutiskirjettä, voit tilata sen sähköpostiisi kohdasta vinkit.

  Kuinka kauan majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvoston jäsenyys kestää?
  Nämä 18 jäsentä toimivat majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvostossa yhden vuoden ajan. Käymme jo hyviä keskusteluja siitä, millainen valintaprosessi voisi olla ensi vuonna ja siitä eteenpäin, ja otamme mielellämme vastaan palautetta.

  Näin voit kertoa ideoitasi majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvostolle
  Majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvosto pyrkii jatkuvasti löytämään parhaan tavan, jolla yhteisö voi kertoa ideoistaan ja antaa palautetta.

  Ennen kuin sopiva keino löytyy, voit osallistua keskusteluun yhteisökeskuksessa, jossa neuvoston uudet jäsenet, minä ja yhteisöjohtajat vastaamme majoittajien ja elämysjärjestäjien tärkeisiin kysymyksiin. Jatkathan kirjoittamista ja julkaisemista! Minut voi aina merkitä julkaisuun suoraan tägillä @Catherine-Powell.

  Lisätietoa majoittaja- ja elämysjärjestäjäneuvoston nykyisistä jäsenistä

  Tässä artikkelissa esitetyt tiedot ovat voineet muuttua sen julkaisemisen jälkeen.

  Kohokohdat

  • Neuvosto on majoittaja- ja elämysjärjestäjäyhteisön monimuotoinen läpileikkaus

  • Jäsenten valintaan vaikuttaa se, miten innostuneita he ovat majoittamisesta tai elämysten järjestämisestä, miten hyvin he ovat osallistuneet ja sitoutuneet yhteisöön ja miten hyviä he ovat toiminnassaan.

  • Neuvosto on suunniteltu tuomaan majoittajien ja elämysjärjestäjien ääni Airbnb-johtajien kuuluville

  Catherine Powell
  16. jouluk. 2020
  Oliko tämä hyödyllistä?