Siirry eteenpäin päästäksesi ehdotettuihin tuloksiin

  Olemme entistä sitoutuneempia yhteisönormeihin

  Parannellut laatukriteerit selventävät vieraille, mitä heiltä odotetaan.
  Kirjoittanut Airbnb 22. marrask. 2019
  Lukemiseen kuluu 7 min
  Päivitetty 7. kesäk. 2022

  Kohokohdat

  • Paranneltujen vieraan laatukriteeriemme tavoitteena on parantaa vieraiden käyttäytymistä ja lisätä luottamusta yhteisössä

   • Ne koskevat liiallista melua, siisteyttä ja luvattomia vieraita, pysäköintiä ja tupakointia

   • Toistuvat rikkomukset voivat johtaa tilin väliaikaiseen sulkemiseen tai tilin poistamiseen alustalta

   Majoittajat ympäri maailmaa ovat kertoneet, kuinka paljon majoittaminen heille merkitsee niin henkilökohtaisesti kuin taloudellisestikin ja kuinka palkitsevia mahtavat vieraskokemukset voivat olla. Toisaalta huono kokemus vieraan kanssa voi turhauttaa ja harvinaisissa tapauksissa olla jopa häiritsevä. Tiedämme, että nämä hetket voivat vaikuttaa sinuun (myös ajankäyttöösi ja talouteesi) sekä paikalliseen yhteisöön.

   Olemme myös saaneet teiltä palautetta, että haluatte meidän asettavan koko yhteisölle, sekä majoittajille että vieraille, samat korkeat laatukriteerit. Olemme samaa mieltä. Siksi otimme vuoden 2020 alussa käyttöön entistä tarkemmat vieraan laatukriteerit, joilla asetetaan korkeammat odotukset luotettavan yhteisön rakentamiseksi.

   Vahvempien vieraan laatukriteerien luominen

   Uudet vieraan laatukriteerimme selventävät, mitä Airbnb odottaa vierailta, ja niiden tavoitteena on varmistaa, että majoittajat saavat jatkuvasti entistä myönteisempiä kokemuksia. Kun vieras ei täytä jotain käytännössä kuvatuista laatukriteereistä, hän saa varoituksen, jossa kerrotaan, miten olla parempi vieras. Seuraamme ja arvioimme rikkomuksia (niiden vakavuuden perusteella), ja toistuvat rikkomukset voivat johtaa vieraan tilin väliaikaiseen sulkemiseen tai sen poistamiseen palvelusta.

   Vieraan laatukriteerit vahvistavat jo olemassa olevia käytäntöjä. Näin puututaan vakaviin luottamus- ja turvallisuusongelmiin, joiden takia vieras on poistettava viipymättä palvelustamme. Vahvistamme järjestelmäämme, jotta voimme seurata paremmin vieraita, jotka syyllistyvät lievempiin rikkomuksiin. Näin voimme opastaa heitä ja ryhtyä asianmukaisiin toimiin heitä vastaan.

   Oletamme parantavamme vieraiden yleistä käyttäytymistä ja lisäävämme luottamusta yhteisössä, kun asetamme selkeät kriteerit, palkkaamme tiimejä hoitamaan asioita ja otamme käyttöön teknologian, jolla seurataan sääntöjen rikkomista.

   Mitä nämä laatukriteerit ovat?

   Uudet vieraan laatukriteerit vastaavat joihinkin yleisimpiin majoittajayhteisömme ilmaisemiin huolenaiheisiin ja tukevat laajempia pyrkimyksiämme hoitaa luvattomista tai yhteisöä häiritsevistä juhlista aiheutuvat ongelmat. Vuoden 2020 alusta alkaen uusi käytäntö kattaa seuraavat viisi tilannetta:

   1. Liiallinen melu: Häiritsevä melutaso, kuten kova musiikki, pitkittynyt huutaminen tai toistuva jyskytys tai tömistely. Tähän eivät kuulu valitukset pienistä tai lyhytaikaisista häiriöistä (kuten kovaääninen puhelu) tai melusta, jota ei voi välttää (kuten portaissa käveleminen).
   2. Merkittävä huoli siisteydestä: Kaikki, mikä vaatii ylimääräistä siivousta vieraan uloskirjautumisen jälkeen. Tämä tarkoittaa suuria määriä roskia tai ruokaa ympäri kohdetta. Tämä ei tarkoita pieniä sotkuja (kuten jääkaappiin jätetty ruoka tai roska-astian viereen jätetyt roskapussit) tai mitään, jonka voitaisiin katsoa kuuluvan normaaliin kulumiseen tai vaihtuvuuteen (kuten pesemättömät vuodevaatteet tai likainen keittiö).
   3. Luvattomat vieraat: Kun kohteessa yöpyy tai vierailee enemmän vieraita kuin mitä majoittaja on sallinut kyseisessä varauksessa.
   4. Luvaton pysäköinti: Kun vieras tai joku hänen vierailijoistaan pysäköi kielletylle alueelle tai hänellä/heillä on enemmän autoja kuin mitä majoittajan luvalla saa pysäköidä kohteessa kohteen kuvauksen tietojen perusteella.
   5. Luvaton tupakointi: Kun vieras tai hänen vierailijansa tupakoi kohteessa ja tupakointi (mukaan lukien tupakan, marihuanan, sähkösavukkeiden jne. käyttö) on kielletty kohteen kuvauksessa.

   Uusi vieraan laatukriteerit -käytäntö astuu voimaan, kun on todettu, että vieras on osallistunut johonkin näistä toiminnoista. Majoittajat voivat ilmoittaa rikkomuksesta, ja me hyväksymme myös ilmoitukset liiallisesta melusta naapureille tarkoitetun ilmoitustyökalun kautta tai paikalliselta lainvalvojalta.

   Voit toimia näin

   Kehotamme sinua kertomaan selkeästi talon säännöissä, kohteesi kuvauksessa ja viesteissä vieraillesi, mitä odotat vierailta. On erityisen tärkeää määrittää säännöt pysäköinnistä, lisävieraista ja tupakoinnista, jotta tiedämme, ovatko ne "kiellettyjä" käytännössä määritellyllä tavalla. Jos vieras ei noudata näitä laatukriteerejä, on tärkeää käsitellä asiaa ensin suoraan hänen kanssaan. Se on usein nopein tapa ratkaista asia. Kaikissa tapauksissa sinun pitää olla valmis toimittamaan todisteita siitä, että sääntöä on rikottu, olivatpa kyseessä valokuvat kohteeseesi jätetystä liiallisesta roskasta, naapurin sähköpostitse lähettämä valitus tai jokin muu dokumentaatio.

   Mitä seuraavaksi?

   Käyttöönoton toinen vaihe sisältää uusia tilanteita, joiden tiedämme olevan merkittäviä, kuten myöhäiset uloskirjautumiset, myöhäiset sisäänkirjautumiset ja luvattomat lemmikit. Tavoitteenamme on ottaa nämä lisäkriteerit käyttöön myöhemmin vuonna 2020. Ajan mittaan ja palautteenne avulla uskomme voivamme kattaa vielä useampia tilanteita, jotka ovat yhteisöllemme tärkeitä.

   Vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin

   Viime viikkojen aikana olemme keskustelleet paljon majoittajien kanssa ja keränneet palautetta tästä uudesta käytännöstä. Olemme vastanneet alla muutamiin tärkeimpiin kysymyksiin.

   Miksi vieraan laatukriteerit otetaan käyttöön vaiheittain?
   Nämä uudet laatukriteerit merkitsevät merkittävää muutosta yhteisölle (sekä majoittajille että vieraille), ja haluamme varmistaa, että ne toimivat tarkoitetulla tavalla, ennen kuin otamme ne laajemmin käyttöön. Käytännön vaiheittainen käyttöönotto antaa meille mahdollisuuden kokeilla huolellisesti käyttämiämme laatukriteerejä, koulutus- ja varoitusjärjestelmiä, prosesseja ja teknologiajärjestelmiä. Pyrimme vähitellen laajentamaan ja hiomaan käytäntöä vastaamaan haasteisiin, jotka koskevat erityisesti tiettyjä majoittajaryhmiä sekä majoituspaikkatyyppejä. Tehtävää riittää, ja arvostamme panostasi matkan varrella.

   Mitä tapahtuu, jos ilmoitan kiireellisestä vaaratilanteesta sen sattuessa?
   Jos sinä olet tai omaisuutesi on vaarassa, sinun pitää aina ensin ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin. Meillä on jo käytäntöjä vakavien vaaratilanteiden, kuten pahoinpitelyn ja väkivaltaisten uhkausten, käsittelemiseksi. Näiden käytäntöjen rikkojat poistetaan jatkossakin viipymättä palvelusta. Olemme myös ottamassa käyttöön kiireellisen tuen palvelun. Se ohjaa majoittajat suoraan sellaisten asiakaspalvelijoiden puheille, jotka on erityisesti koulutettu käsittelemään tällaisia puheluita. Tavoitteena on varmistaa, että puhelusi käsitellään nopeasti ja johdonmukaisesti, jotta tunnet aina saavasi tukea.

   Millaista tukea saan, kun ilmoitan vieraaseen liittyvästä ongelmasta yhdessä seuraavista tilanteista?
   Osana uutta käytäntöä majoittajat voivat pyytää peruutuksen ilman sanktioita varauksen jäljellä olevilta öiltä, jos vieras on rikkonut näitä laatukriteerejä eikä tilannetta voida ratkaista. Majoittajia suojaa myös AirCover majoittajille -ohjelma, johon sisältyy 1 miljoonan dollarin (USD) majoittajan vahinkoturva niissä harvinaisissa tapauksissa, joissa vieras vahingoittaa majoittajan kohdetta tai omaisuutta Airbnb-majoituksen aikana.

   Miksi käytäntö ei kata kaikkia talon sääntöjä?
   Aluksi uudet vieraan laatukriteerit keskittyvät niihin talon sääntöihin, joiden majoittajat ovat kertoneet olevan heille tärkeimpiä. Tiedämme, että majoittajat lisäävät talon sääntöihinsä ja kohteen tietoihin monia muita tilanteita. Vaikka nämä tilanteet ovat sinulle tärkeitä, ne eivät välttämättä ole oleellisia kaikille majoittajille (esim. säännöt siitä, saako sisätiloissa kävellä kengät jalassa ja ovatko tietyntyyppiset ruoat sallittuja). Vaikka uudet vieraan laatukriteerit eivät kata näitä henkilökohtaisempia sääntöjä, voit luoda oikeanlaisia odotuksia selkeällä viestinnällä. Joskus kunnioittava muistutus riittää ongelman ratkaisemiseen.

   Anna jatkossakin palautetta

   Olette kertoneet, että vieraan laatukriteerien pitää olla entistä selkeämpiä, jotta yhteisöstämme tulisi vahvempi. Oletamme, että ajan mittaan nämä muutokset parantavat vieraiden käyttäytymistä ja kokemustasi majoittajana. Meillä on ilo ottaa tämä ratkaiseva askel parantaaksemme majoittajiemme turvallisuutta ja heidän luottamustaan järjestelmään. Työtä on vielä paljon tehtävänä, ja arvostamme jatkuvaa panostasi.

   Yhteisömme kasvu ja rakentamamme luottamus eivät olisi mahdollisia ilman kumppanuuttasi. Kiitos kaikesta, mitä teet.

   Majoittajan vahinkoturva ei ole vakuutus. Se ei kata majoittajia, jotka tarjoavat majoitusta Airbnb Travel, LLC:n kautta, eikä Manner-Kiinassa tai Japanissa toimivia majoittajia.

   Muistathan, että kaikki kattavuutta koskevat rajoitukset näkyvät Yhdysvaltain dollareissa (USD) ja että on olemassa muita ehtoja ja vastuunrajoituksia.

   Tässä artikkelissa esitetyt tiedot ovat voineet muuttua sen julkaisemisen jälkeen.

   Kohokohdat

   • Paranneltujen vieraan laatukriteeriemme tavoitteena on parantaa vieraiden käyttäytymistä ja lisätä luottamusta yhteisössä

    • Ne koskevat liiallista melua, siisteyttä ja luvattomia vieraita, pysäköintiä ja tupakointia

    • Toistuvat rikkomukset voivat johtaa tilin väliaikaiseen sulkemiseen tai tilin poistamiseen alustalta

    Airbnb
    22. marrask. 2019
    Oliko tämä hyödyllistä?