Siirry eteenpäin päästäksesi ehdotettuihin tuloksiin

  Airbnb:n talven 2022 uutuuksien parhaat palat

  Lue kymmenestä päivityksestä, jotka loimme vain majoittajia varten.
  Kirjoittanut Airbnb 16. marrask. 2022
  Lukemiseen kuluu 5 min
  Päivitetty 16. marrask. 2022

  Majoittajamme ovat antaneet meille paljon palautetta kuluneen vuoden aikana. Olemme tehneet tämän palautteen perusteella muutoksia parantaaksemme majoittamiskokemusta.

  AirCover majoittajille

  1. Entistä parempi AirCover: AirCover majoittajille kattaa nyt kohteeseen kuuluviin tiloihin pysäköidyt autot ja veneet sekä tarjoaa laajennetun suojan taiteelle ja arvoesineille. Tämän lisäksi nostamme vahinkoturvan kattavuutta miljoonasta Yhdysvaltain dollarista kolmeen miljoonaan dollariin.

  2. Vieraan henkilöllisyyden vahvistaminen: Henkilöllisyyden vahvistaminen on laajennettu koskemaan kaikkia vieraita, jotka varaavat matkoja Airbnb:n 35 suosituimpaan maahan ja suosituimmalle alueelle, mikä tarkoittaa 90 %:a kaikista varauksista. Vaatimus henkilöllisyyden vahvistamisesta muuttuu maailmanlaajuiseksi alkuvuodesta 2023.

  3. Varausten seulonta: Olemme kehittäneet varausten seulontateknologian, joka tunnistaa noin sadan tekijän perusteella varaukset, jotka todennäköisesti johtaisivat luvattomiin juhliin tai omaisuusvahinkoihin. Seulontateknologiaa on testattu onnistuneesti Australiassa, ja otamme sen käyttöön ensin Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Seulonta tulee käyttöön maailmanlaajuisesti alkuvuodesta 2023.

  4. Entistä yksinkertaisempi korvausmenettely: Voit lähettää korvauspyynnön muutamassa vaiheessa.

  Lue AirCover majoittajille -ohjelman päivityksistä

  Vieraita koskevat pelisäännöt

  5. Enemmän vastuuta vieraille: Otamme käyttöön vieraita koskevat pelisäännöt eli uudet pakolliset kriteerit, joiden mukaan vieraiden täytyy kunnioittaa kohdettasi ja noudattaa talosi sääntöjä. Jokaisen vieraan täytyy hyväksyä nämä pelisäännöt ennen varaamista. Edistämme vastuullisuutta opastamalla vieraita, mutta voimme myös tarvittaessa sulkea heidän tilinsä väliaikaisesti tai poistaa heidät kokonaan palvelustamme.

  Lue vieraiden pelisäännöistä.

  Tutustu järjestelmään tehtyihin parannuksiin

  6. Entistä yksityiskohtaisemmat arvostelut vieraista: Voit antaa aiempaa yksityiskohtaisempaa palautetta kohteessasi majoittuneista vieraista ja lukea vastaavasti muiden majoittajien entistä yksityiskohtaisempia arvosteluja vieraista. Antamanne palaute auttaa varmistamaan, että pelisääntöjä noudatetaan.

  7. Suojautuminen kostoon perustuvilta arvosteluilta: Voit kiistauttaa minkä tahansa kostoksi tehdyn arvostelun riippumatta siitä, kuinka kauan sitten se julkaistiin. Kiistautettava arvostelu voi olla esimerkiksi peräisin vierailta, jotka rikkovat vakavasti yleisiä talon sääntöjä, järjestävät juhlat kohteessasi, vahingoittavat omaisuuttasi tai majoittuvat liian pitkään.

  Lue arvostelujärjestelmään tehdyistä parannuksista.

  Pikamaksu

  8. Nopeammat maksut: Pikamaksu on uusi maksun vastaanottotapa, jonka kautta saat rahat 30 minuutin kuluessa, myös viikonloppuisin ja pyhäpäivisin. Pikamaksu on saatavilla Yhdysvalloissa tänä vuonna, ja sen käytöstä veloitetaan 1,5 %:n käsittelymaksu, jonka yläraja on 15 $ majoittajan maksua kohden.

  Lue lisää pikamaksusta.

  Airbnb:n kategoriat

  9. Kategoriatyökalut: Alkuvuodesta 2023 voit tarkistaa, mihin kategoriaan kohteesi kuuluu. Voit myös lisätä tietoja kohteesi ominaisuuksista, jotta se voidaan sijoittaa oikeaan kategoriaan.

  10. Uudet kategoriat: Lisäämme uusia kategorioita, jotta vieraiden on helpompi löytää heille sopivia kohteita. Airbnb:n uusimmat kategoriat ovat Uudet, Trendaavat, Hanokit, Maailman katolla, Esteettömät, Lasten unelmat ja Yksityiset huoneet.

  Lue, mikä on uutta Airbnb:n kategorioissa.

  Tunnetko jonkun, joka haluaa aloittaa majoittamisen? Kerro hänelle Airbnb startista, joka on täysin uusi ja yksinkertainen tapa aloittaa majoittaminen Airbnb-tyyliin supermajoittajan henkilökohtaisella opastuksella.

  Jos sinulla on ajatuksia viimeisimmästä päivityksestä, me kuuntelemme. Lähetä meille palautetta.

  Tutustu Airbnb:n talven 2022 uutuuksiin.

  Tässä artikkelissa esitetyt tiedot ovat voineet muuttua sen julkaisemisen jälkeen.

  Airbnb
  16. marrask. 2022
  Oliko tämä hyödyllistä?