Jätä sisältö väliin
Siirry eteenpäin päästäksesi ehdotettuihin tuloksiin

  Mitkä majoittamissäännökset koskevat sinua?

  Käytä tätä opasta paikallisten Airbnb:n majoittamissäännösten tutkimiseen.
  Kirjoittanut Airbnb 28. huhtik. 2021
  Lukemiseen kuluu 2 min
  Päivitetty 28. huhtik. 2021

  Kohokohdat

  Majoittajaksi ryhtyminen on tärkeä päätös, minkä vuoksi Airbnb haluaa auttaa sinua ymmärtämään alueesi lakeja ja selventää luvista ja veroista annettuja ohjeita.

  Sellaiset lait voivat olla hämmentäviä, joten teemme yhteistyötä paikallisviranomaisten kanssa saadaksemme heidät näkemään selkeämmin, millaisia etuja majoittaminen voi tuoda heidän yhteisöihinsä. Puhumme myös kaikilla viranomaistasoilla kotien vuokraamista suosivien lakien puolesta turvataksemme majoitusyrityksemme tulevaisuuden.

  Mitkä paikalliset säännöt ja määräykset koskevat sinua?

  Miten paikallishallintosi sääntelee lyhytaikaista vuokraamista? Mitä veroja Airbnb-majoittajien täytyy maksaa alueellasi, ja kuka laskee ja kerää ne? Salliiko asunnonomistajayhdistyksesi hallitus Airbnb-vieraiden pääsyn rakennukseen?

  Asuinpaikkasi mukaan valtio, osavaltio, kaupunki tai jopa yksittäinen kiinteistö voi asettaa vaatimuksia. Joillakin alueilla vaaditaan esimerkiksi, että Airbnb-majoittajat rekisteröityvät tai hankkivat toimiluvan, ja vakuutukset tai turvallisuustodistukset saattavat olla pakollisia. Jotkut kaupungit vaativat majoittajia maksamaan erityisveroja Airbnb-tuloistaan, ja toisissa on lyhytaikaista vuokraamista rajoittavia lakeja. Tällaisten lakien täytäntöönpanossa voi olla suuria eroja, mutta rikkomuksista voi seurata myös sakkoja.

  Tässä on sinulle tietopaketteja oman alueesi vaatimuksista, jotta sinun olisi helpompi noudattaa sääntöjä ja määräyksiä, joita sovelletaan sinuun.

  Käy tutustumassa Airbnb:n apukeskukseen
  Airbnb ei anna lainopillisia neuvoja, mutta apukeskuksessa on yleisiä ohjeita paikallisista laeista. Airbnb on myös koonnut maailman monilta alueilta tietoa vastuullisesta majoittamisesta, jotta sinäkin löytäisit tietoa oman alueesi turvallisuudesta ja lainsäädännöstä.

  Ota yhteyttä muihin majoittajiin
  Luo yhteys muihin majoittajiin liittymällä paikalliseen majoittajakerhoon. Majoittajakerhot ovat majoittajien itsensä luotsaamia ryhmiä, joissa voit verkostoitua muiden alueesi majoittajien kanssa. He todennäköisesti tuntevat paikalliset vaatimukset ja osaavat antaa vinkkejä niiden noudattamisesta. Airbnb:n yhteisökeskus on erinomainen paikka olla yhteydessä kokeneisiin majoittajiin, jotka vastaavat mielellään kysymyksiin ja jakavat kokemuksiaan majoittamisesta.

  Tietoa Airbnb:n kaupunkiportaalista

  Perustimme kaupunkiportaalin laajentaaksemme edelleen paikallista yhteistyötä ja tukeaksemme tervettä turismia. Se on ensimmäinen tällainen viranomaiskäyttöön tarkoitettu työkalu. Kaupunkiportaali tarjoaa olennaista tietoa Airbnb:n toiminnasta, työkaluja paikallisten yhteisöjen palvelemiseen sekä pääsyn tietopankkeihin ja tukipalveluihin.

  Tämä työkalu on merkittävässä asemassa, kun vahvistamme suhdettamme yhteisöihin, ja sen perimmäinen tavoite on turvata kotien vuokraamisen tulevaisuus Airbnb:tä käyttäville majoittajille ja vieraille.

  Aloita vastuullinen majoittaminen

  Sinun on varmistettava, että ilmoituksesi noudattaa paikallisia määräyksiä, lupavaatimuksia ja verosopimuksia, ennen kuin voit toivottaa vieraita tervetulleiksi kohteeseesi. Pääset lähemmäksi ansioita ja vastuullista majoittamista perehtymällä itseäsi koskeviin paikallisiin sääntöihin ja määräyksiin.

  Lisätietoa vastuullisesta majoittamisesta

  Kohokohdat

  Airbnb
  28. huhtik. 2021
  Oliko tämä hyödyllistä?