Luottamus ja turvallisuus

Sinun turvallisuutesi on meille ensisijaista

Sellaisen maailman luominen, jossa kuka tahansa voi todella tuntea kuuluvansa jonnekin, perustuu majoittajan ja vieraan odotuksenmukaiseen käyttäytymiseen. Olemme luoneet nämä yhteisönormit luodaksemme suuntaviivat käyttäytymiselle ja kootaksemme normijärjestelmän globaalin yhteisömme perustaksi.

Tämä asiakirja elää: uudistamme jatkuvasti lähestymistapojamme yhteisömme tarpeiden mukaiseksi. Nämä viisi normia – turvallisuus, suojaus, oikeudenmukaisuus, aitous ja luotettavuus – ovat edelleen keskeisiä tukipylväitä pyrkiessämme takaamaan turvallisuuden ja edesauttamaan jonnekin kuulumisen tunnetta. Pyrimme koko ajan varmistamaan, että kyseisiä normeja kunnioitetaan ja noudatetaan.

Turvallisuus

Airbnb-kokemuksesi alkaa samalla hetkellä, kun heittäydyt seikkailuun. Tämä on mahdollista vain, kun luotat yhteisöön ja tunnet olosi turvalliseksi. Tämän takia vaadimmekin, ettet vaaranna tai uhkaile ketään.

Itsesi tai muiden vahingoittaminen

Sinun ei pidä harjoittaa fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa, seksuaalista hyväksikäyttöä, seksuaalista häirintää tai perheväkivaltaa eikä syyllistyä ryöstöön, ihmiskauppaan tai muihin väkivaltaisuuksiin eikä pidätellä ketään vastoin hänen tahtoaan. Vaarallisten järjestöjen jäsenet, mukaan lukien terroristit, järjestäytyneet rikolliset tai väkivaltaiset rasistiset ryhmät eivät ole tervetulleita tähän yhteisöön. Airbnb on sitoutunut työskentelemään poliisiviranomaisten kanssa asiaankuuluvasti sekä vastaamaan kelpuutettuihin poliisiviranomaisten esittämiin pyyntöihin.

Suhtaudumme itsemurhaan, itsetuhoisuuteen, syömishäiriöihin ja kovien huumeiden väärinkäyttöön erittäin vakavasti ja yritämme auttaa kriisitilanteisiin joutuneita ihmisiä.

Uhkaaminen

Sinun ei pidä ilmaista aikovasi vahingoittaa ketään sanoin tai fyysisin toimin. Suhtaudumme myös itsensä vahingoittamisesta esitettyihin uhkauksiin yhtä vakavasti kuin itse toimintaan ja voimme puuttua asioihin, jos saamme tietää uhkaamisesta.

Vaarallisten tilanteiden luominen

Sinulla ei saa olla aseita lukitsemattomissa tiloissa, tauteja aiheuttavia riskitekijöitä tai vaarallisia elämiä kohteessasi, eikä sinun myöskään pidä luoda olosuhteita, jotka lisäävät tulipalon syttymisen riskiä tai estävät tilasta pakenemisen hätätilanteessa.

Turvallisuus

Airbnb-yhteisömme jäsenet jakavat kotinsa, naapurustonsa ja kokemuksensa. Avaatpa kotisi majoittajana tai koet majoittajan vieraanvaraisuuden vieraana, sinun tulisi voida luottaa siihen, että tunnet olosi turvalliseksi. Pyydämme sinua kunnioittamaan muiden omaisuutta, tietoja ja henkilökohtaisia tavaroita.

Varkaus, ilkivalta tai kiristys

Sinun ei pidä anastaa ottaa omaisuutta, joka ei ole sinun omaasi, käyttää jonkun toisen omaisuutta ilman hänen lupaansa, kopioida muiden avaimia tai henkilöllisyystodistuksia, vahingoittaa muiden omaisuutta, jäädä kohteeseen majoittumisen päätyttyä tai uhata ketään huonoilla arvosteluilla tai muulla rangaistuksella tai aiheuttaa vahinkoa saadaksesi korvauksen tai muita etuja.

Roskapostit, tietojenkalastelu ja petokset

Sinun ei pidä suorittaa maksuja Airbnb:n maksujärjestelmän ulkopuolella, tehdä varaukseen liittyvää petosta, luottokorttipetosta eikä pestä rahaa, yrittää ohjata tapahtumia muille sivustoille tai markkinoida asiaankuulumattomia tuotteita, suunnata toisaalle muille tarkoitettuja maksuja, käyttää väärin kutsujärjestelmäämme eikä esittää perättömiä väitteitä yhteisömme muista jäsenistä.

Toisten tietosuojan tai immateriaalioikeuksien rikkominen

Sinun ei pidä vakoilla toisia ihmisiä; kamerat eivät ole sallittuja kohteessasi, ellei niistä ole aikaisemmin kerrottu eivätkä ne ole näkyvissä; niitä ei koskaan sallita yksityisissä tiloissa (kuten kylpyhuoneissa tai makuutiloissa). Et saa käyttää toisten tiliä ilman lupaa eikä loukata toisten yksityisyyttä, tekijänoikeuksia tai tavaramerkkejä.

Oikeudenmukaisuus

Maailmanlaajuinen Airbnb-yhteisö on yhtä moninainen, ainutlaatuinen ja elämää sykkivä kuin maailma ympärillämme. Oikeudenmukaisuus pitää meidät yhdessä, antaa meille mahdollisuuden luottaa toisiimme, sopeutua saumattomasti yhteisöihin ja tuntea, että voimme todella tuntea kuuluvamme jonnekin.

Syrjivä käytös tai vihapuhe

Sinun tulisi kohdella kaikkia kunnioittavasti kaikissa tilanteissa. Sinun on siis noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja, etkä saa kohdella muita eri tavalla heidän rotunsa, etnisen tai kansallisen alkuperänsä, uskonnollisen vakaumuksensa, sukupuolisen suuntautumisensa, sukupuolensa, sukupuoli-identiteettinsä, vammaisuutensa tai vakavan sairautensa vuoksi. Näihin asioihin perustuva loukkaava käytös ei myöskään ole sallittua.

Muiden kiusaaminen ja häiritseminen

Sinun ei pidä jakaa henkilökohtaisia tietoja häpäistäksesi tai kiristääksesi muita, kohdistaa toisiin epätoivottua toimintaa, herjata ketään eikä rikkoa arvostelu- ja sisältönormejamme.

Ympäröivän yhteisön häiritseminen

Sinun ei pidä aiheuttaa häiriötä yhteisissä tiloissa, kohdella naapureita "vastaanottotiskinä", olla kaikkialle tunkeva riesa ihmisille ympärilläsi eikä olla jatkuvasti huomioimatta naapureiden tai yhteisön huolenaiheita.

Aitous

Airbnb-elämyksiisi tulisi sisältyä kosolti miellyttäviä kokemuksia ja yllätyksellisiä seikkailuja. Koska yhteisömme on rakennettu luottamukselle, aitous on oleellista – se edellyttää jaettujen odotusten, rehellisen vuorovaikutuksen ja paikkansapitävien tietojen tasapainoa.

Väärien tietojen antaminen itsestäsi

Sinun ei pidä antaa väärää nimeä tai virheellistä syntymäaikaa, käyttää kohdetta kaupallisiin tarkoituksiin ilman majoittajan lupaa, järjestää tilaisuuksia tai juhlia ilman majoittajasi hyväksyntää, ylläpitää kahta tiliä eikä ylipäänsä luoda tiliä, mikäli olet alle 18-vuotias.

Väärien tietojen antaminen tiloistasi

Sinun ei pidä antaa virheellisiä sijaintitietoja tai virheellisiä varattavuustietoja, johtaa harhaan ihmisiä kohteesi tyypin, luonteen tai yksityiskohtien osalta, korvata yhtä kohdetta toisella, luoda väärennettyjä tai petokseen perustuvia ilmoituksia, jättää virheellisiä arvosteluja, harjoittaa harhaanjohtavaa hinnoittelua eikä jättää kertomatta vaaroihin tai asuttavuuteen liittyvistä ongelmista.

Kokemukset, jotka ovat vain liiketoimia

Airbnb alkoi tapana, jolla ihmiset saattoivat jakaa kotinsa. Vaikka Airbnb on kasvanut alkuajoista ja kohteiden jakaminen on laajentunut ympäri maailmaa, ajattelemme vieläkin, että kyse ei ole vain kaupankäynnistä, vaan kohde on paikka, jonne vieras voi tuntea kuuluvansa.

Luotettavuus

Jokainen Airbnb-kokemus on ainutlaatuinen ja jokainen yksityiskohta ominainen kohteelle, naapurustolle ja majoittajalle. Koska yhteisömme tekee sitoumuksia näihin yksityiskohtiin perustuen, meidän on pystyttävä luottamaan toinen toiseemme, olipa kyseessä viivyttelemätön viestintä, kohteen kunto tai asettamamme odotukset.

Asuttavaksi kelpaamattomien tilojen tarjoaminen

Sinun ei pidä tarjota tiloja, joiden siisteys on ala-arvoinen tai joiden veden tai sähkön puuttumisesta et ole kertonut. Sinun ei pidä tarjota tiloja, jotka eivät ole laillisia asuintiloja (esim. retkeilyvarusteet) tai jotka eivät ole paikoillaan olevia (esim. liikkuvat veneet) vierailun ajaksi tai joissa ei ole erityisiä wc-tiloja (esim. ohjaat vieraat käyttämään julkisia wc-tiloja).

Sitoumusten rikkominen

Jollei kyse ole lieventävistä asianhaaroista, sinun ei pidä peruuttaa valitun peruutusehdon määräämän määräajan jälkeen. Sinun ei myöskään pidä laiminlyödä sisäänkirjautumisesta huolehtimista, jättää maksuja suorittamatta tai rikkoa majoittajan talon sääntöjä.

Vastaamatta jättäminen

Sinun ei pidä saada jatkuvasti alhaisia arvioita, jättää vastaamatta varausprosessin tai majoittumisen aikana, olla antamatta tarvittavaa yhteydenottopistettä majoittumisen aikana tai kieltäytyä osallistumasta sovittelumenettelyyn.