VAKUUTUSYHTEENVETO

Japanin majoittajien vakuutusturva

VAKUUTUSYHTEENVETO

Japanin majoittajien vakuutusturva

Mikä on Japanin majoittajien vakuutusturva?

Japanin majoittajien vakuutusturva kattaa tapaukset, joissa majoittajalle* aiheutuu korvausvastuu tai muita kuluja, jotka liittyvät muiden henkilöiden loukkaantumiseen tai muiden henkilöiden omaisuudelle aiheutuneeseen vahinkoon, mikä on seurausta kodin vuokraamisesta Airbnb-alustan kautta, sekä tapaukset, joissa majoittajalle aiheutuu vahinkoa, koska majoittajan omaisuus on vahingoittunut vieraan* majoittumisen vuoksi. Jos majoittajan omaisuus on vahingoittunut vieraan majoittumisen vuoksi, vakuutusturvaa sovelletaan, kun majoittajan ja vieraan välistä kiistaa ei voida ratkaista heidän kesken ja majoittaja ottaa yhteyttä Airbnb:hen.

Japanin majoittajien vakuutusturva on Sompo Japan Insurance Inc:n vakuutusohjelma.

Majoittajien ei tarvitse maksaa vakuutusmaksuja hyötyäkseen Japanin majoittajien vakuutusturvasta.

Tutustu seuraaviin tietoihin Japanin majoittajien vakuutusturvasta.

Mikä on Japanin majoittajien vakuutusturva?

Japanin majoittajien vakuutusturva kattaa tapaukset, joissa majoittajalle* aiheutuu korvausvastuu tai muita kuluja, jotka liittyvät muiden henkilöiden loukkaantumiseen tai muiden henkilöiden omaisuudelle aiheutuneeseen vahinkoon, mikä on seurausta kodin vuokraamisesta Airbnb-alustan kautta, sekä tapaukset, joissa majoittajalle aiheutuu vahinkoa, koska majoittajan omaisuus on vahingoittunut vieraan* majoittumisen vuoksi. Jos majoittajan omaisuus on vahingoittunut vieraan majoittumisen vuoksi, vakuutusturvaa sovelletaan, kun majoittajan ja vieraan välistä kiistaa ei voida ratkaista heidän kesken ja majoittaja ottaa yhteyttä Airbnb:hen.

Japanin majoittajien vakuutusturva on Sompo Japan Insurance Inc:n vakuutusohjelma.

Majoittajien ei tarvitse maksaa vakuutusmaksuja hyötyäkseen Japanin majoittajien vakuutusturvasta.

Tutustu seuraaviin tietoihin Japanin majoittajien vakuutusturvasta.

Mikä on Japanin majoittajien vakuutusturva?

Japanin majoittajien vakuutusturva kattaa tapaukset, joissa majoittajalle* aiheutuu korvausvastuu tai muita kuluja, jotka liittyvät muiden henkilöiden loukkaantumiseen tai muiden henkilöiden omaisuudelle aiheutuneeseen vahinkoon, mikä on seurausta kodin vuokraamisesta Airbnb-alustan kautta, sekä tapaukset, joissa majoittajalle aiheutuu vahinkoa, koska majoittajan omaisuus on vahingoittunut vieraan* majoittumisen vuoksi. Jos majoittajan omaisuus on vahingoittunut vieraan majoittumisen vuoksi, vakuutusturvaa sovelletaan, kun majoittajan ja vieraan välistä kiistaa ei voida ratkaista heidän kesken ja majoittaja ottaa yhteyttä Airbnb:hen.

Japanin majoittajien vakuutusturva on Sompo Japan Insurance Inc:n vakuutusohjelma.

Majoittajien ei tarvitse maksaa vakuutusmaksuja hyötyäkseen Japanin majoittajien vakuutusturvasta.

Tutustu seuraaviin tietoihin Japanin majoittajien vakuutusturvasta.

Vakuutuskausi

Tämä nykyisen vakuutusohjelman vakuutuskausi alkaa 31.7.2023 ja päättyy 31.7.2024.

Vakuutuskausi

Tämä nykyisen vakuutusohjelman vakuutuskausi alkaa 31.7.2023 ja päättyy 31.7.2024.

Vakuutuskausi

Tämä nykyisen vakuutusohjelman vakuutuskausi alkaa 31.7.2023 ja päättyy 31.7.2024.

Soveltamisala ja ehdot


Japanin majoittajien vakuutusturvan soveltamisala ja ehdot

Soveltamisala ja ehdotJapanin majoittajien vakuutusturvan soveltamisala ja ehdot

Soveltamisala ja ehdotJapanin majoittajien vakuutusturvan soveltamisala ja ehdot
Majoittajan omistamalle omaisuudelle aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen
Sovellettavien ehtojen, rajoitusten ja poikkeusten mukaisesti Japanin majoittajien vakuutusturva maksetaan, mikäli kohde* ja majoittajan* henkilökohtainen omaisuus tuhoutuu vieraan* majoittumisen seurauksena. Kohteelle, jonka majoittaja vuokraa tai jonka hoitaminen on annettu majoittajan tehtäväksi, voidaan tarjota vakuutusturva alla kuvattujen lisävakuutusten perusteella.

Korvaus majoittajan vastuusta loukkaantumisesta tai omaisuusvahingosta
Japanin majoittajien vahinkoturva kattaa myös majoittajan vastuun vieraalle tai muille, jos näille aiheutuu loukkaantuminen tai omaisuusvahinko kodin vuokraamistoiminnan seurauksena sinä aikana, kun vieras majoittuu Airbnb-palvelusta varatussa kohteessa.*

Korvaus kuluista, joita majoittajalle aiheutuu henkilö- tai omaisuusvahinkoja aiheuttavien onnettomuuksien ratkaisemiseen liittyvistä maksuista
Jos majoittajalle aiheutuu kuluja maksuista, joita hänen pitää suorittaa ratkaistakseen vieraalle tai muille vamman tai omaisuusvahingon aiheuttanut onnettomuus, Japanin majoittajien vakuutusturva saattaa kattaa majoittajalle aiheutuneet kulut. Vakuutusturvaa voidaan soveltaa, jos onnettomuuden syy on kodin vuokraamistoiminta ja se tapahtuu Airbnb-palvelusta varatussa kohteessa vieraan majoittumisen aikana. Jokaiseen yllä kuvattuun vakuutusturvaan sovelletaan Japanin majoittajien vakuutusturvan sovellettavia ehtoja, rajoituksia ja poikkeuksia.

1. Vakuutetut majoitukset

Japanin majoittajien vakuutus kattaa kohteen, jonka majoittaja omistaa tai vuokraa tai jonka hoitaminen on annettu hänen tehtäväkseen.

(*) Kohde tarkoittaa hotelliliiketoimintalain mukaisesti hyväksyttyjä tiloja, jotka on sertifioitu kansallisen strategisia erityisalueita koskevan lain mukaisesti tai joista on ilmoitettu asuntoliiketoimintalain mukaisesti, tai muita tiloja, joissa harjoitetaan samankaltaista majoitustoimintaa, edellyttäen kuitenkin, että kaikki seuraavat vaatimukset täyttyvät:

 • Majoittaja omistaa tilan, majoittaja vuokraa tilaa tai tila on annettu majoittajan hoidettavaksi.
 • Tila on julkaistu Airbnb:n verkkosivustolla.
 • Tilan on varannut ja sitä käyttää henkilö, joka on hyväksynyt Airbnb:n palveluehdot ja käyttänyt Airbnb:n verkkosivustoa. Majoitustiloihin sisältyvät asuntovaunut, bussit, matkailuautot, puumajat ja muut tilat, jotka on pysäköity ja joita käytetään majoitustiloina. Myös veneet ja vesikulkuneuvot luetaan mukaan, jos niitä käytetään majoitustiloina.


 • 2. Majoittaja/majoittajat

  (*) Majoittajilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka harjoittavat kotien vuokraamiseen liittyvää liiketoimintaa ja joilla on toimilupa tai muutoin lupa harjoittaa kyseistä toimintaa sovellettavan lain mukaisesti.

  3. Vieras/vieraat

  (*) Vierailla tarkoitetaan kotien vuokraamiseen liittyvän liiketoiminnan käyttäjiä, mukaan lukien heitä, jotka käyttäjä on kutsunut, ja heitä, jotka yhdessä käyttävät kotien vuokraamiseen liittyvää liiketoimintaa.

  (*) Kotien vuokraamiseen liittyvällä liiketoiminnalla tarkoitetaan hotelliliiketoimintaa, jota säätelee hotelliliiketoimintaa koskeva laki (laki nro 138 vuodelta 1948) tai kansallisen strategian erityisalueita koskeva laki (laki nro 107 vuodelta 2013), majoitustoimintaa, jota säätelee majoitustoimintaa koskeva laki (laki nro 65 vuodelta 2017), tai muuta vastaavaa majoitustoimintaa sekä mitä tahansa edellä mainittuihin palveluihin liittyvää toimintaa.
  Majoittajan omistamalle omaisuudelle aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen
  Sovellettavien ehtojen, rajoitusten ja poikkeusten mukaisesti Japanin majoittajien vakuutusturva maksetaan, mikäli kohde* ja majoittajan* henkilökohtainen omaisuus tuhoutuu vieraan* majoittumisen seurauksena. Kohteelle, jonka majoittaja vuokraa tai jonka hoitaminen on annettu majoittajan tehtäväksi, voidaan tarjota vakuutusturva alla kuvattujen lisävakuutusten perusteella.

  Korvaus majoittajan vastuusta loukkaantumisesta tai omaisuusvahingosta
  Japanin majoittajien vahinkoturva kattaa myös majoittajan vastuun vieraalle tai muille, jos näille aiheutuu loukkaantuminen tai omaisuusvahinko kodin vuokraamistoiminnan seurauksena sinä aikana, kun vieras majoittuu Airbnb-palvelusta varatussa kohteessa.*

  Korvaus kuluista, joita majoittajalle aiheutuu henkilö- tai omaisuusvahinkoja aiheuttavien onnettomuuksien ratkaisemiseen liittyvistä maksuista
  Jos majoittajalle aiheutuu kuluja maksuista, joita hänen pitää suorittaa ratkaistakseen vieraalle tai muille vamman tai omaisuusvahingon aiheuttanut onnettomuus, Japanin majoittajien vakuutusturva saattaa kattaa majoittajalle aiheutuneet kulut. Vakuutusturvaa voidaan soveltaa, jos onnettomuuden syy on kodin vuokraamistoiminta ja se tapahtuu Airbnb-palvelusta varatussa kohteessa vieraan majoittumisen aikana. Jokaiseen yllä kuvattuun vakuutusturvaan sovelletaan Japanin majoittajien vakuutusturvan sovellettavia ehtoja, rajoituksia ja poikkeuksia.

  1. Vakuutetut majoitukset

  Japanin majoittajien vakuutus kattaa kohteen, jonka majoittaja omistaa tai vuokraa tai jonka hoitaminen on annettu hänen tehtäväkseen.

  (*) Kohde tarkoittaa hotelliliiketoimintalain mukaisesti hyväksyttyjä tiloja, jotka on sertifioitu kansallisen strategisia erityisalueita koskevan lain mukaisesti tai joista on ilmoitettu asuntoliiketoimintalain mukaisesti, tai muita tiloja, joissa harjoitetaan samankaltaista majoitustoimintaa, edellyttäen kuitenkin, että kaikki seuraavat vaatimukset täyttyvät:

 • Majoittaja omistaa tilan, majoittaja vuokraa tilaa tai tila on annettu majoittajan hoidettavaksi.
 • Tila on julkaistu Airbnb:n verkkosivustolla.
 • Tilan on varannut ja sitä käyttää henkilö, joka on hyväksynyt Airbnb:n palveluehdot ja käyttänyt Airbnb:n verkkosivustoa. Majoitustiloihin sisältyvät asuntovaunut, bussit, matkailuautot, puumajat ja muut tilat, jotka on pysäköity ja joita käytetään majoitustiloina. Myös veneet ja vesikulkuneuvot luetaan mukaan, jos niitä käytetään majoitustiloina.

 • 2. Majoittaja/majoittajat

  (*) Majoittajilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka harjoittavat kotien vuokraamiseen liittyvää liiketoimintaa ja joilla on toimilupa tai muutoin lupa harjoittaa kyseistä toimintaa sovellettavan lain mukaisesti.

  3. Vieras/vieraat

  (*) Vierailla tarkoitetaan kotien vuokraamiseen liittyvän liiketoiminnan käyttäjiä, mukaan lukien heitä, jotka käyttäjä on kutsunut, ja heitä, jotka yhdessä käyttävät kotien vuokraamiseen liittyvää liiketoimintaa.

  (*) Kotien vuokraamiseen liittyvällä liiketoiminnalla tarkoitetaan hotelliliiketoimintaa, jota säätelee hotelliliiketoimintaa koskeva laki (laki nro 138 vuodelta 1948) tai kansallisen strategian erityisalueita koskeva laki (laki nro 107 vuodelta 2013), majoitustoimintaa, jota säätelee majoitustoimintaa koskeva laki (laki nro 65 vuodelta 2017), tai muuta vastaavaa majoitustoimintaa sekä mitä tahansa edellä mainittuihin palveluihin liittyvää toimintaa.

  Vakuutuksen kattavuus

  Vakuutuskaudella sovellettava yläraja on 100°000 000 jeniä (JPY) tapaturmaa kohti muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

  Vakuutuksen kattavuus

  Vakuutuskaudella sovellettava yläraja on 100°000 000 jeniä (JPY) tapaturmaa kohti muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

  Vakuutuksen kattavuus

  Vakuutuskaudella sovellettava yläraja on 100°000 000 jeniä (JPY) tapaturmaa kohti muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

  Kattavuutta koskevat poikkeukset  Tärkeimmät asiat, joita Japanin majoittajan vakuutusturva ei kata (majoittajan omistamalle omaisuudelle aiheutuneiden vahinkojen korvaamista koskevat lausekkeet)

  Kattavuutta koskevat poikkeukset  Tärkeimmät asiat, joita Japanin majoittajan vakuutusturva ei kata (majoittajan omistamalle omaisuudelle aiheutuneiden vahinkojen korvaamista koskevat lausekkeet)

  Kattavuutta koskevat poikkeukset  Tärkeimmät asiat, joita Japanin majoittajan vakuutusturva ei kata (majoittajan omistamalle omaisuudelle aiheutuneiden vahinkojen korvaamista koskevat lausekkeet)
  Kohteen ulkopuolisiksi katsotut asiat:

  • valuutta, raha, jalometalliharkot, setelit ja arvopaperit
  • maa, vesi tai muu maaperässä tai sen pinnalla oleva aine, lukuun ottamatta maanparannusta, joka koostuu maisemasuunnittelusta, tietöistä ja jalkakäytävistä (lisätty maa-aines tai maa-aines kiinteistön alapuolella eivät kuitenkaan ole tällaista maanparannusta), tai vesi, joka on suljetussa säiliössä, putkistossa tai muussa käsittelylaitteessa
  • eläimet, mukaan lukien lemmikkieläimet ja karjaeläimet
  • metsät ja viljelykasvit
  • vesikulkuneuvot, ilma-alukset, avaruusalukset ja satelliitit, ei kuitenkaan koske käytöstä poistettuja vesikulkuneuvoja, jotka ovat itse kohde
  • ajoneuvot, ei kuitenkaan koske käytöstä poistettuja ajoneuvoja, jotka ovat itse kohde
  • maanalaiset kaivokset tai kaivoskuilut tai niiden sisältämä omaisuus
  • padot, vallihaudat ja penkereet
  • siirrettävänä oleva omaisuus
  • siirto- ja jakelulinjat yli 305 metrin etäisyydellä kohteesta.

  • Tärkeimmät tilanteet, joissa vakuutusmaksuja ei makseta:

  • sota, vieraan valtion voimankäyttö, vallankumous, hallituksen haltuunotto, sisällissota, aseellinen kapina tai muut vastaavat tapahtumat tai mellakat
  • vauriot, jotka aiheutuvat säteilystä, räjähdyksestä tai muusta vahingosta, joka johtuu ydinreaktiosta tai ydinpolttoaineen atomiytimen, ydinvoiman raaka-aineen, radioaktiivisen alkuaineen, radioisotoopin tai tällaisen materiaalin saastuttaman materiaalin hajoamisesta tai siitä johtuvasta onnettomuudesta, lukuun ottamatta ydinreaktioita tai radioisotooppien atomiytimien hajoamista lääketieteellisessä, tieteellisessä tai teollisessa käytössä
  • terrorismi
  • myrkyllisten biologisten tai kemiallisten aineiden tosiasiallinen tai uhattu haitallinen käyttö
  • Airbnb-palvelusta varatussa kohteessa ennen vieraan majoittumista tai sen jälkeen aiheutuneet vahingot
  • majoittajan tahallisen väärinkäytöksen tai törkeän huolimattomuuden aiheuttamat vahingot
  • jne.
  Kohteen ulkopuolisiksi katsotut asiat:

 • valuutta, raha, jalometalliharkot, setelit ja arvopaperit
 • maa, vesi tai muu maaperässä tai sen pinnalla oleva aine, lukuun ottamatta maanparannusta, joka koostuu maisemasuunnittelusta, tietöistä ja jalkakäytävistä (lisätty maa-aines tai maa-aines kiinteistön alapuolella eivät kuitenkaan ole tällaista maanparannusta), tai vesi, joka on suljetussa säiliössä, putkistossa tai muussa käsittelylaitteessa
 • eläimet, mukaan lukien lemmikkieläimet ja karjaeläimet
 • metsät ja viljelykasvit
 • vesikulkuneuvot, ilma-alukset, avaruusalukset ja satelliitit, ei kuitenkaan koske käytöstä poistettuja vesikulkuneuvoja, jotka ovat itse kohde
 • ajoneuvot, ei kuitenkaan koske käytöstä poistettuja ajoneuvoja, jotka ovat itse kohde
 • maanalaiset kaivokset tai kaivoskuilut tai niiden sisältämä omaisuus
 • padot, vallihaudat ja penkereet
 • siirrettävänä oleva omaisuus
 • siirto- ja jakelulinjat yli 305 metrin etäisyydellä kohteesta.

 • Tärkeimmät tilanteet, joissa vakuutusmaksuja ei makseta:

 • sota, vieraan valtion voimankäyttö, vallankumous, hallituksen haltuunotto, sisällissota, aseellinen kapina tai muut vastaavat tapahtumat tai mellakat
 • vauriot, jotka aiheutuvat säteilystä, räjähdyksestä tai muusta vahingosta, joka johtuu ydinreaktiosta tai ydinpolttoaineen atomiytimen, ydinvoiman raaka-aineen, radioaktiivisen alkuaineen, radioisotoopin tai tällaisen materiaalin saastuttaman materiaalin hajoamisesta tai siitä johtuvasta onnettomuudesta, lukuun ottamatta ydinreaktioita tai radioisotooppien atomiytimien hajoamista lääketieteellisessä, tieteellisessä tai teollisessa käytössä
 • terrorismi
 • myrkyllisten biologisten tai kemiallisten aineiden tosiasiallinen tai uhattu haitallinen käyttö
 • Airbnb-palvelusta varatussa kohteessa ennen vieraan majoittumista tai sen jälkeen aiheutuneet vahingot
 • majoittajan tahallisen väärinkäytöksen tai törkeän huolimattomuuden aiheuttamat vahingot
 • jne.
 • Tärkeimmät tapaukset, joissa vakuutusrahaa ei makseta (majoittajalle aiheutuneiden vastuiden ja kulujen korvaamista koskevat lausekkeet)


  • sota, vieraan valtion voimankäyttö, vallankumous, hallituksen haltuunotto, sisällissota, aseellinen kapina tai muut vastaavat tapahtumat tai mellakat
  • vauriot, jotka aiheutuvat säteilystä, räjähdyksestä tai muusta vahingosta, joka johtuu ydinreaktiosta tai ydinpolttoaineen atomiytimen, ydinvoiman raaka-aineen, radioaktiivisen alkuaineen, radioisotoopin tai tällaisen materiaalin saastuttaman materiaalin hajoamisesta tai siitä johtuvasta onnettomuudesta, lukuun ottamatta ydinreaktioita tai radioisotooppien atomiytimien hajoamista lääketieteellisessä, tieteellisessä tai teollisessa käytössä
  • majoittajan tahallisen väärinkäytöksen aiheuttamat vahingot
  • majoittajan kanssa asuviin sukulaisiin kohdistuvat kulut tai korvausvastuut, lukuun ottamatta tapauksia, joissa majoittajalle aiheutuu vastuu tai kuluja tarvittavista maksuista tällaisille sukulaisille, kun syynä ovat vahingot kohteessa, jonka majoittaja on vuokrannut tai jonka hoitaminen on annettu majoittajan tehtäväksi
  • fyysisestä vammasta aiheutuneet kulut tai korvausvastuut, kun vamman on aiheuttanut majoittajalle työtä tekevä työntekijä
  • korvausvastuu määritellään majoittajan ja toisen henkilön välisen erillisen vahingonkorvaussopimuksen mukaan, jos sellainen sopimus on tehty
  • jäteveden tai päästöjen aiheuttamien onnettomuuksien tai korvausvastuiden kustannukset
  • kulut onnettomuuksista tai korvausvastuista, joiden syynä on ammatillinen työ, jonka on suorittanut asianajaja, rekisteröity ulkomainen asianajaja, sertifioitu julkinen tilintarkastaja, kirjanpitäjä, arkkitehti, suunnittelija, maa- ja talotarkastaja, oikeudellinen kirjuri, hallinnollinen kirjuri, eläinlääkäri tai muu vastaava henkilö
  • kulut onnettomuuksista tai korvausvastuista, joiden katsotaan olevan seurausta minkä tahansa ilma-aluksen, ajoneuvon tai kohteen ulkopuolisen aluksen tai ajoneuvon hallinnasta, käytöstä tai ylläpidosta, lukuun ottamatta ajoneuvon, aluksen tai tilojen ulkopuolisen ajoneuvon käyttö tai ylläpito, kun tällainen ajoneuvo, alus tai tilojen ulkopuolinen ajoneuvo on itse kohde
  • kulut onnettomuuksista tai korvausvastuista, joiden katsotaan olevan seurausta remontista, laajennuksesta, räjäyttämisestä tai muista rakennustöistä kohteessa, jonka majoittaja on vuokrannut tai jonka hoitaminen on annettu majoittajan tehtäväksi, pois lukien tapaukset, joissa työn on tehnyt majoittaja itse
  • kulut onnettomuuksista tai korvausvastuista, jotka ovat seurausta sellaisen kohteen tuhoutumisesta, jonka majoittaja on vuokrannut tai jonka hoitaminen on annettu majoittajan tehtäväksi, kun tuhoutuminen johtuu maanjäristyksestä, tulivuorenpurkauksesta, tulvasta, tsunamista tai vastaavasta luonnonilmiöstä, lukuun ottamatta tapauksia, jossa vaurio syntyy tulipalosta
  • jne.

 • sota, vieraan valtion voimankäyttö, vallankumous, hallituksen haltuunotto, sisällissota, aseellinen kapina tai muut vastaavat tapahtumat tai mellakat
 • vauriot, jotka aiheutuvat säteilystä, räjähdyksestä tai muusta vahingosta, joka johtuu ydinreaktiosta tai ydinpolttoaineen atomiytimen, ydinvoiman raaka-aineen, radioaktiivisen alkuaineen, radioisotoopin tai tällaisen materiaalin saastuttaman materiaalin hajoamisesta tai siitä johtuvasta onnettomuudesta, lukuun ottamatta ydinreaktioita tai radioisotooppien atomiytimien hajoamista lääketieteellisessä, tieteellisessä tai teollisessa käytössä
 • majoittajan tahallisen väärinkäytöksen aiheuttamat vahingot
 • majoittajan kanssa asuviin sukulaisiin kohdistuvat kulut tai korvausvastuut, lukuun ottamatta tapauksia, joissa majoittajalle aiheutuu vastuu tai kuluja tarvittavista maksuista tällaisille sukulaisille, kun syynä ovat vahingot kohteessa, jonka majoittaja on vuokrannut tai jonka hoitaminen on annettu majoittajan tehtäväksi
 • fyysisestä vammasta aiheutuneet kulut tai korvausvastuut, kun vamman on aiheuttanut majoittajalle työtä tekevä työntekijä
 • korvausvastuu määritellään majoittajan ja toisen henkilön välisen erillisen vahingonkorvaussopimuksen mukaan, jos sellainen sopimus on tehty
 • jäteveden tai päästöjen aiheuttamien onnettomuuksien tai korvausvastuiden kustannukset
 • kulut onnettomuuksista tai korvausvastuista, joiden syynä on ammatillinen työ, jonka on suorittanut asianajaja, rekisteröity ulkomainen asianajaja, sertifioitu julkinen tilintarkastaja, kirjanpitäjä, arkkitehti, suunnittelija, maa- ja talotarkastaja, oikeudellinen kirjuri, hallinnollinen kirjuri, eläinlääkäri tai muu vastaava henkilö
 • kulut onnettomuuksista tai korvausvastuista, joiden katsotaan olevan seurausta minkä tahansa ilma-aluksen, ajoneuvon tai kohteen ulkopuolisen aluksen tai ajoneuvon hallinnasta, käytöstä tai ylläpidosta, lukuun ottamatta ajoneuvon, aluksen tai tilojen ulkopuolisen ajoneuvon käyttö tai ylläpito, kun tällainen ajoneuvo, alus tai tilojen ulkopuolinen ajoneuvo on itse kohde
 • kulut onnettomuuksista tai korvausvastuista, joiden katsotaan olevan seurausta remontista, laajennuksesta, räjäyttämisestä tai muista rakennustöistä kohteessa, jonka majoittaja on vuokrannut tai jonka hoitaminen on annettu majoittajan tehtäväksi, pois lukien tapaukset, joissa työn on tehnyt majoittaja itse
 • kulut onnettomuuksista tai korvausvastuista, jotka ovat seurausta sellaisen kohteen tuhoutumisesta, jonka majoittaja on vuokrannut tai jonka hoitaminen on annettu majoittajan tehtäväksi, kun tuhoutuminen johtuu maanjäristyksestä, tulivuorenpurkauksesta, tulvasta, tsunamista tai vastaavasta luonnonilmiöstä, lukuun ottamatta tapauksia, jossa vaurio syntyy tulipalosta
 • jne.
 • Vakuutusta koskevat korvausvaatimukset

  Vakuutusta koskevat korvausvaatimukset

  Vahinkoilmoitus


  Jos majoittaja havaitsee vieraan tai kolmannen osapuolen loukkaantumisen tai omaisuusvahingon, hänen tulee ilmoittaa siitä heti Airbnb:lle, koska vakuutusta saatetaan soveltaa. Samoin jos majoittaja saa tietää omaisuudelleen aiheutuneista vahingoista, hänen tulisi ilmoittaa Airbnb:lle, kun hän ja hänen vieraansa eivät pysty sopimaan asian ratkaisemisesta 72 tunnin kuluessa siitä, kun hän ensimmäisen kerran otti yhteyttä vieraaseen, koska vakuutusta saatetaan soveltaa.

  Vakuutussopimuksen toimittamista koskeva pyyntö


  Tämä Japanin majoittajan vakuutusturvan yleiskatsaus ei sisällä kaikkia vakuutussopimuksen ehtoja, rajoituksia ja poikkeuksia. Pyydä kopio vakuutuskirjasta ottamalla yhteyttä Aon Japan Ltd.:hen ja sisällytä viestiisi Airbnb-tilisi tiedot.

  Vakuutuksenantaja


  Sompo Japan Insurance Inc.