AirCover majoittajille
AirCover majoittajille
AirCover majoittajille
AirCover majoittajille
AirCover majoittajille
AirCover majoittajille

Perusteellinen suojaus. AirCover on aina voimassa ja aina ilmainen. Saatavilla vain Airbnb:llä.

1 miljoonan dollarin (USD) vastuuvakuutus

Olet turvattu – myös niissä harvinaisissa tapauksissa, joissa vieras loukkaantuu.

1 miljoonan dollarin (USD) suoja vahinkojen varalta

Katamme vieraiden kohteellesi ja tavaroillesi, kuten arvoesineille, aiheuttamat vahingot.

Vahinkoturva lemmikkieläinten aiheuttamien vahinkojen varalta

Ei syytä huoleen: nelijalkaisten vieraiden aiheuttamat odottamattomat vahingot on katettu.

Vahinkoturva perusteellisen siivoustarpeen varalta

Korvaamme sinulle odottamattomat siivouskulut.

Vahinkoturva tulojen menetyksen varalta

Airbnb korvaa menetetyt tulot, jos peruutat vahvistetut varaukset vaurioiden takia.

14 päivää aikaa jättää korvausvaatimus

Sinulla on 14 päivää aikaa ilmoittaa vahingoista, vaikka sinulla olisikin perättäisiä varauksia.

Nopeat korvaukset

Hyvitämme sinulle vieraan aiheuttamat vahingot nopeasti, yleensä kahden viikon kuluessa.

Nopeampi korvausvaatimusten käsittely supermajoittajille

Supermajoittajille on erityinen tukilinja, jossa on nopeampi käsittely.

Vain Airbnb tarjoaa sinulle AirCoverin

AirbnbKilpailijat
1 miljoonan dollarin (USD) vastuuvakuutus
1 miljoonan dollarin (USD) vahinkoturva
Lemmikkivahinkoturva
Tehosiivousvahinkoturva
Tulonmenetysvahinkoturva
14 päivää aikaa jättää korvausvaatimus
Entistä nopeammat korvaukset
Nopeammin supermajoittajille
AirCoverin kattavat edut majoittajille ja elämysjärjestäjille verrattuna tärkeimpien kilpailijoiden tarjoamiin ilmaisiin palveluihin marraskuusta 2021 alkaen.
Olet suojattu aina kun majoitat tai järjestät elämyksiä Airbnb:llä.

Vastauksia kysymyksiisi

Etkö löydä, mitä etsit? Käy apukeskuksessa.
Lue lisää AirCoverista ja sen kattavuudesta sekä ehdoista .

Kokeile majoittamista Airbnb:llä

Liity joukkoomme. Autamme sinua kaikissa vaiheissa.