AirCover

Matkustamisen kattavin suoja.
Aina voimassa ja aina ilmainen.
Saatavilla vain Airbnb:llä.

AirCover

Matkustamisen kattavin suoja.
Aina voimassa ja aina ilmainen.
Saatavilla vain Airbnb:llä.

AirCover tarjoaa vieraille neljä suojaa jokaiseen majoitukseen

Varaustakuu

Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että majoittaja joutuu peruuttamaan varauksesi 30 päivän aikana ennen sisäänkirjautumista, me etsimme sinulle vastaavan tai paremman kohteen tai maksamme sinulle hyvityksen.

Sisäänkirjautumistakuu

Jos et voi kirjautua kohteeseesi eikä majoittaja pysty ratkaisemaan ongelmaa, etsimme sinulle vastaavan tai paremman kohteen alkuperäistä oleskeluasi vastaavaksi ajaksi tai maksamme sinulle hyvityksen.

Takuu ilmoituksen täsmällisyydestä

Jos huomaat milloin tahansa oleskelusi aikana, että kohde ei ole ilmoitetun kaltainen – jääkaappi esimerkiksi lakkaa toimimasta eikä majoittaja voi korjata sitä helposti, tai kohteessa on vähemmän makuuhuoneita kuin mitä ilmoituksessa kerrottiin – sinulla on kolme päivää aikaa ilmoittaa asiasta, niin me etsimme sinulle vastaavan tai paremman kohteen tai maksamme sinulle hyvityksen.

Ympärivuorokautinen turvapuhelin

Jos tunnet olosi turvattomaksi, voit ottaa yhteyttä erityiskoulutuksen saaneisiin turvallisuuskeskuksen asiamiehiin mihin vuorokaudenaikaan tahansa.
Lue kattavat tiedot AirCoverin varauksellesi tarjoamasta suojasta ja mahdollisista poikkeuksista.

Vain Airbnb tarjoaa sinulle AirCoverin

AirbnbKilpailijat
Varaustakuu
Sisäänkirjautumistakuu
Takuu ilmoituksen täsmällisyydestä
Ympärivuorokautinen turvapuhelin
AirCoverin edut verrattuna suorimpien kilpailijoidemme maksutta tarjoamiin kattaviin suojiin maaliskuussa 2022.

Varauksiin sisältyy aina AirCover

Vastauksia kysymyksiinne

Etkö löydä, mitä etsit? Käy apukeskuksessa

Saatavilla on myös AirCover majoittajille -ohjelma

Oletko kiinnostunut majoittamisesta? AirCover majoittajille -ohjelman ansiosta voit aloittaa luottavaisin mielin.
Lisätietoja majoittamisesta