Siirry eteenpäin päästäksesi ehdotettuihin tuloksiin
  Tämä sisältö ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se on toistaiseksi saatavilla lähimmällä mahdollisella kielellä.

  Vastauksia kysymyksiinne COVID-19:stä

  Tässä ovat Airbnb:n uusimmat tiedot COVID-19-rokotteista, peruutuksista jne.
  Kirjoittanut Airbnb 5. maalisk. 2020
  Lukemiseen kuluu 4 min
  Päivitetty 31. toukok. 2022

  Kohokohdat

  • Majoittajien pitää silti noudattaa viisivaiheisen siivouksen ohjeita.
  • Talon sääntösi voivat edellyttää, että vieraat on rokotettu tai testattu äskettäin COVID-19:n varalta, mikäli tämä on lain mukaan sallittua.

  • Majoittajien ja vieraiden pitää noudattaa paikallisia ohjeita maskeista ja turvaväleistä.

  Sen jälkeen, kun Maailman terveysjärjestö julisti COVID-19:n maailmanlaajuiseksi pandemiaksi maaliskuussa 2020, yhteisömme on selvinnyt ennennäkemättömistä haasteista ja epävarmoista ajoista. Haluamme jatkossakin tukea sinua vastaamalla majoittajien usein kysymiin kysymyksiin rokotteista, COVID-19-varianteista, siivouksesta jne.

  Millaisia neuvoja voit antaa majoittajille uusista COVID-19-pandemiaan liittyvistä huolenaiheista, kuten omikron-variantista?
  Olemme koko COVID-19-pandemian ajan konsultoineet parhaita lääketieteen ammattilaisia saadaksemme ohjausta toimenpiteisiimme.

  "Kun uusia variantteja kehittyy ympäri maailmaa, jatkamme tiivistä yhteistyötä Airbnb:n kanssa seurataksemme ja päivittääksemme heidän yhteisöään koskevia suosituksia tarpeen mukaan", kertoo Airbnb:n lääketieteellinen neuvonantaja, tohtori Megan Coffee, joka on tartuntatautien lääkäri, epidemologi ja tutkija.

  "Airbnb vaatii edelleen kaikkia majoittajia noudattamaan pakollista viisivaiheista siivousohjelmaa, ja kehotamme myös majoittajia ja vieraita noudattamaan kaikkia paikallisia terveys- ja matkustusvaatimuksia", hän kertoo.

  Auttaaksemme matkailijoita pysymään ajan tasalla COVID-19:ään liittyvien ohjeiden muutoksista olemme myös tehneet yhteistyötä Sherpan kanssa. Sherpa on online-työkalu, joka tarjoaa matkailijoille reaaliaikaiset matkustussäännöt kohteissa kaikkialla maailmassa. Majoittajat ja vieraat voivat käyttää Sherpaa tutustuakseen testausvaatimuksiin, karanteeniprotokolliin ja muihin rajoituksiin.

  Voinko vaatia, että vieraat on rokotettu tai testattu COVID-19:n varalta?
  Majoittajat voivat asettaa omat talon sääntönsä. He voivat muun muassa kertoa, vaativatko he, että vieraat on rokotettu tai testattu äskettäin COVID-19:n varalta, elleivät sovellettavat paikalliset lait tai määräykset kiellä tätä.

  Jos vaadit, että vierailla pitää olla rokotus tai heidät on pitänyt testata äskettäin, muista kertoa tästä selvästi ja näkyvästi kohteesi kuvauksessa ja talon säännöissä, jotta mahdolliset vieraat huomaavat vaatimuksesi.

  Mitkä ovat uusimmat ohjeet siivouksesta, turvavälistä ja maskeista?
  Kun jatkamme pyrkimyksiämme suojella yhteisöjämme ja estää COVID-19:n leviäminen, majoittajien pitää noudattaa viisivaiheisen siivouksen ohjeita majoitusten välissä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja tarkistuslistat löydät ladattavasta siivousoppaastamme, joka on laadittu yhteistyössä terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa.

  Koska Airbnb:llä on kohteita eri puolilla maailmaa ja eri alueet saattavat olla eri vaiheissa COVID-19:n torjunnassa, pyydämme majoittajia ja vieraita noudattamaan maskien käyttöä ja turvavälien pitämistä koskevia paikallisia lakeja ja ohjeita. Kun paikalliset lait tai ohjeet sitä edellyttävät, majoittajien ja vieraiden on suostuttava käyttämään kasvosuojainta ja pidettävä 2 metrin turvaväli ollessaan tekemisissä toistensa kanssa.

  Lisätietoja COVID-19-turvallisuuskäytännöistämme

  Mikä on lieventävien asianhaarojen käytäntö, ja kattaako se edelleen COVID-19:ään liittyvät peruutukset?
  Lieventävien asianhaarojen käytäntöä sovelletaan, jos varauksen toteutuminen on mahdotonta tai laitonta odottamattomien tapahtumien, kuten luonnonkatastrofien tai kansanterveydellisten hätätilanteiden vuoksi. Majoittajat ja vieraat, joihin tämän käytännön kattama tapahtuma vaikuttaa, voivat olla oikeutettuja peruuttamaan varauksensa ilman sanktioita.

  14.3.2020 jälkeen tehdyt majoitus- ja Airbnb-elämysvaraukset, joihin COVID-19:ään liittyvät häiriöt vaikuttavat, eivät oikeuta lieventävien asianhaarojen käytännön mukaisiin hyvityksiin, paitsi jos vieras, majoittaja tai elämysjärjestäjä sairastaa COVID-19:ää.

  Vaikka COVID-19-pandemia saattaa edelleen käynnistää erilaisia toimenpiteitä, kuten rajojen sulkemista tai sisätiloissa suojautumista (shelter-in-place) koskevia vaatimuksia, näitä toimenpiteitä ei ole enää pidetty odottamattomina sen jälkeen, kun COVID-19 julistettiin maaliskuussa 2020 maailmanlaajuiseksi pandemiaksi.

  Saadakseen hyvityksen käytäntömme mukaisesti vieraiden, jotka ovat sairastuneet COVID-19:ään 14 päivän sisällä varauksen sisäänkirjautumispäivästä, pitää toimittaa Airbnb:lle asiaa tukevaa dokumentaatiota (jos se on lain mukaan sallittua).

  Manner-Kiinan sisäisiin varauksiin ja Luxe- tai Luxury Retreats -varauksiin sovelletaan eri käytäntöjä.

  Lisätietoja lieventävien asianhaarojen käytännöstämme ja COVID-19:stä

  Mitä tapahtuu, jos vieraani saa tai minä saan COVID-19:n?
  Jos majoittaja tai vieras on saanut positiivisen testituloksen tai altistunut COVID-19:lle 14:n viime päivän aikana tai jos majoittajalla tai vieraalla on COVID-19:n oireita, Airbnb:n käytäntönä on, että vieraiden ei pidä kirjautua sisään kohteeseen eikä majoittajien pidä mennä kohteeseensa tai olla henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa vieraiden kanssa.

  Jos vieras on jo kirjautunut sisään ja joko sinä saat tai hän saa COVID-19:n, ota yhteyttä Airbnb:hen ja kerro asiasta, jotta voimme auttaa. Lieventävien asianhaarojen käytäntömme mukaan sekä vieraat että majoittajat, jotka ovat sairastuneet COVID-19:ään, ovat oikeutettuja peruutukseen ilman sanktioita edellyttäen, että he voivat toimittaa Airbnb:lle asiaa tukevaa dokumentaatiota (jos se on lain mukaan sallittua), kuten positiivisen testituloksen 14 päivän kuluessa sisäänkirjautumisesta.

  Lue, miten sinun pitää toimia, jos sinä sairastut tai vieras sairastuu COVID-19:ään

  Jos peruutan varauksen, koska olen sairastunut COVID-19:ään, vaikuttaako se supermajoittajan statukseeni?
  Lieventävien asianhaarojen käytännön piiriin kuuluvat peruutukset, jotka COVID-19:ään sairastunut majoittaja tekee, eivät vaikuta supermajoittajan statuksen säilyttämiseksi vaadittuun korkeintaan 1 %:n peruutusprosenttiin. Supermajoittajan statuksen säilyttämiseksi on kuitenkin myös muita vaatimuksia.

  Mitä muuta minun pitää tietää supermajoittajan statukseni säilyttämisestä?
  Huhtikuusta 2020 alkaen luovuimme tavanomaisista kriteereistämme, jotka koskevat nykyisten supermajoittajien majoitusten määrää ja peruutusprosenttia. Pidensimme myös nykyisten supermajoittajien statuksen voimassaoloaikaa – he säilyttivät statuksensa, kunhan heidän vastausprosenttinsa oli jatkossakin vähintään 90 ja kokonaisarvionsa vähintään 4,8.

  1.1.2022 tehtävän supermajoittajien arvioinnin jälkeen palaamme tavallisiin supermajoittajia koskeviin vaatimuksiimme. Majoittajien pitää täyttää kaikki neljä kriteeriä 1.4.2022 tehtävässä arvioinnissa ja tulevissa arvioinneissa ansaitakseen tai säilyttääkseen supermajoittajan statuksen.

  Lisätietoja päivityksistä supermajoittajien arviointiin

  Miten voin muokata majoittamisstrategiaani vastaamaan paremmin matkailijoiden tämänhetkisiä tarpeita?
  Viimeaikaiset Airbnb-tiedot* osoittavat, että vieraat kaipaavat eniten mukavuuksia, kuten lemmikkieläimille sopiva kohde, keittiö ja wifi.

  Koska monet ihmiset jatkavat etätyöskentelyä, kannattaa harkita kannettavalle tietokoneelle sopivaa työtilaa ja nopeaa wifi-yhteyttä kohteeseesi. Jos haluat esitellä kohteesi wifi-yhteyttä mahdollisille vieraille, kokeile wifin nopeustestiä. Nopeustestin avulla majoittajat voivat tarkistaa kohteensa wifi-yhteyden nopeuden ja näyttää sen ilmoituksessaan.

  Lisätietoja mukavuuksista, joita kannattaa tarjota tällä hetkellä

  Miten Airbnb tukee majoittajia, jotka tarjoavat joustavampia majoituksia?
  Joustavamman peruutusehdon valitseminen on yksi tavoista, joilla majoittajat voivat houkutella vieraita varaamaan näinä epävarmoina aikoina. Otimme käyttöön suodattimen, jonka avulla vieraiden on entistä helpompi löytää kohteita, joissa on käytössä joustava peruutusehto. Olemme myös alkaneet testata uutta peruutusehtoa auttaaksemme majoittajia, jotka haluavat kannustaa vieraita varaamaan pidempiä majoituksia.

  Lisätietoja joustavan peruutusehdon tarjoamisesta

  Tässä artikkelissa esitetyt tiedot ovat voineet muuttua sen julkaisemisen jälkeen.  Kohokohdat

  • Majoittajien pitää silti noudattaa viisivaiheisen siivouksen ohjeita.
  • Talon sääntösi voivat edellyttää, että vieraat on rokotettu tai testattu äskettäin COVID-19:n varalta, mikäli tämä on lain mukaan sallittua.

  • Majoittajien ja vieraiden pitää noudattaa paikallisia ohjeita maskeista ja turvaväleistä.

  Airbnb
  5. maalisk. 2020
  Oliko tämä hyödyllistä?