Uusi ja entistä parempi AirCover majoittajille

Perusteellinen suojaus. Se on aina voimassa ja aina ilmainen. Saatavilla vain Airbnb:llä.
Kirjoittanut Airbnb 11. toukok. 2022
Lukemiseen kuluu 4 min
Päivitetty 21. heinäk. 2023

Toimittajan huomautus: Tämä artikkeli julkaistiin osana Airbnb:n talven 2022 uutuuksia. Tiedot ovat voineet muuttua sen julkaisemisen jälkeen. Lue lisää uusimmasta tuotejulkaisustamme.

AirCover majoittajille on perusteellinen suojaus kaikille majoittajille Airbnb:llä. Sen turvaa on parannettu entisestään. Siihen sisältyy nyt vieraan henkilöllisyyden vahvistaminen, varausten seulonta, kolmen miljoonan dollarin vahinkoturva sekä turva taide- ja arvoesineille ja kohteeseen pysäköidyille autoille ja veneille.

Vieraan henkilöllisyyden vahvistaminen

Yhteisömme luottamus perustuu siihen, että sekä majoittajat että vieraat ovat, keitä he kertovat olevansa. Laajennamme henkilöllisyyden vahvistamisen koskemaan kaikkia vieraita, jotka varaavat matkoja Airbnb:n 35 suosituimpaan maahan tai suosituimmalle alueelle. Tämä kattaa 90 % kaikista varauksista. Henkilöllisyyden vahvistaminen otetaan maailmanlaajuisesti käyttöön alkuvuodesta 2023, jolloin se kattaa 100 % varauksistamme.

Tarkistamme jatkossakin kaikkien Yhdysvalloissa asuvien vieraiden taustat ennen heidän ensimmäistä majoittumistaan ja tarkistamme, ettei yksikään varaukseen kuuluva vieras ole tietyillä valvonta- tai sanktiolistoilla.

Osana laajennettua vieraan henkilöllisyyden vahvistamista olemme myös tehneet muutoksia pikavarausta koskeviin vaatimuksiin. Lisätietoja

Lue lisää vieraan henkilöllisyyden vahvistamisesta.

Varausten seulontateknologia

Otamme Yhdysvalloissa ja Kanadassa käyttöön oman varausten seulontateknologiamme, joka auttaa pienentämään häiritsevien juhlien ja omaisuusvahinkojen riskiä. Varausten seulontaa on testattu Australiassa, jossa luvattomien juhlien määrä väheni kokeilun aikana noin 35 %.

Seulontateknologiamme huomioi yli sata varaukseen liittyvää tekijää ja estää tietynlaiset varaukset häiritsevien juhlien ja omaisuusvahinkojen riskin pienentämiseksi. Aiomme ottaa seulonnan käyttöön kaikissa varauksissa kaikkialla maailmassa alkuvuoteen 2023 mennessä.

Lue lisää varausten seulontateknologiasta

Kattavampi vahinkoturva

Airbnb on tarjonnut majoittajille alan johtavan vahinkoturvan jo yli kymmenen vuoden ajan. Nyt AirCover majoittajille -ohjelmaan lisätään seuraavat turvat:

  • 3 miljoonan dollarin vahinkoturva: Kolminkertaistamme vahinkoturvan miljoonasta Yhdysvaltain dollarista kolmeen miljoonaan dollariin kattaen sekä kohteesi että sen sisällön.
  • Taide- ja arvoesineturva: Suojamme kattaa laajemmin taide-esineet, korut ja arvoesineet, jotka voidaan korjauttaa tai korvata uusilla vastaavilla tai sinulle voidaan maksaa niistä korvaus arvioidun arvon mukaan.
  • Auto- ja veneturva: Maksamme sinulle korvauksen, jos vieras vahingoittaa pysäköityjä autojasi, veneitäsi tai muita ajoneuvojasi.

Uudet turvat tarjotaan näiden, AirCover majoittajille -ohjelmassa jo aiemmin olleiden ominaisuuksien lisäksi:

  • Ympärivuorokautinen turvapuhelin: Jos tunnet olosi turvattomaksi, sovelluksestamme saat yhdellä napautuksella yhteyden koulutettuihin turvallisuuskeskuksen edustajiin mihin vuorokaudenaikaan tahansa.
  • Lemmikkien aiheuttamat vahingot kattava turva: Me maksamme nelijalkaisten vieraiden aiheuttamat vahingot.
  • Perusteellinen siivous: Korvaamme ylimääräiset siivouspalvelut, joita tarvitaan tahrojen ja savun hajun poistamiseen.
  • Tulojen menetykset kattava turva: Korvaamme menettämäsi tulot, jos joudut peruuttamaan vahvistettuja Airbnb-varauksia vieraan aiheuttamien vahinkojen takia.
Lue lisää majoittajan vahinkoturvasta

Yksinkertaisempi korvausprosessi

Olemme kuulleet majoittajilta, että korvausprosessi on liian monimutkainen. Nyt korvauksen hakemista ja maksamista on tämän palautteen pohjalta yksinkertaistettu.

Jos vieras vahingoittaa kohdettasi tai omaisuuttasi, voit lähettää korvauspyynnön sovittelukeskuksen kautta. Siinä on vain muutama vaihe, ja voit seurata pyynnön käsittelyä aina majoittajan maksun suorittamiseen asti. Pyyntösi lähetetään ensin vieraalle. Jos hän ei vastaa tai maksa 24 tunnin kuluessa, voit ottaa yhteyttä Airbnb:hin.

Supermajoittajat (joiden kohteet sijaitsevat Washingtonin osavaltion ulkopuolella Yhdysvalloissa) saavat myös etusijan käsittelyyn ja korvaukset nopeammin.

1 miljoonan dollarin (USD) majoittajan vastuuvakuutus

Aircover majoittajille -ohjelmaan sisältyvä majoittajan vastuuvakuutus suojaa sinua niissä harvinaisissa tapauksissa, joissa vieras loukkaantuu tai hänen omaisuutensa vahingoittuu tai varastetaan sinä aikana, kun hän majoittuu kohteessasi. Vakuutus kattaa myös henkilöt, jotka auttavat sinua majoittamaan, kuten majoittajakumppanit ja siivoojat.

Majoittajan vastuuvakuutus tarjoaa sinulle suojaa, jos sinut todetaan laillisesti vastuulliseksi johonkin seuraavista:

  • vieraalle (tai muille) aiheutuneet ruumiinvammat
  • vieraalle (tai muille) kuuluvan omaisuuden vahingoittuminen tai varkaus
  • vieraan (tai muiden) aiheuttamat vahingot yhteisissä tiloissa, kuten taloyhtiön aulassa tai lähellä sijaitsevissa kiinteistöissä.

Voit tehdä korvausvaatimuksen vastuuvakuutuksen vahinkoilmoituslomakkeella. Lähetämme antamasi tiedot luotettavalle kolmannen osapuolen vakuutuksenantajalle, joka määrää käsittelijän korvausvaatimuksellesi. Käsittelijä ratkaisee korvausvaatimuksesi vakuutussopimuksen ehtojen mukaisesti.

Elämysjärjestäjien suojana on erillinen elämysjärjestäjän vastuuvakuutus.

Lue lisää majoittajan vastuuvakuutuksesta

AirCover majoittajille -ohjelmaan sisältyvät majoittajan vahinkoturva, majoittajan vastuuvakuutus ja elämysjärjestäjän vastuuvakuutus eivät kata Japanissa majoituksia tai elämyksiä tarjoavia majoittajia ja elämysjärjestäjiä eivätkä Airbnb Travel LLC:n kautta toimivia majoittajia ja elämysjärjestäjiä. Japanissa toimivat majoittajat ja elämysjärjestäjät saavat turvaa Japanin majoittajien vakuutusturvasta ja Japanin elämysjärjestäjien vakuutusturvasta. Manner-Kiinassa majoituksia tai elämyksiä tarjoaviin majoittajiin ja elämysjärjestäjiin sovelletaan Kiinan majoittajien ja elämysjärjestäjien vakuutusturvaa. Huomaathan, että kaikki kattavuutta koskevat rajoitukset on esitetty Yhdysvaltain dollareissa (USD).

Majoittajan vastuuvakuutuksen ja elämysjärjestäjän vastuuvakuutuksen myöntävät kolmannen osapuolen vakuutuksenantajat. Jos majoitat tai järjestät elämyksiä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Zurich Insurance Company Ltd vastaa majoittajan vastuuvakuutuksesta ja elämysjärjestäjän vastuuvakuutuksesta. Tämän vakuutuksen järjestää ja toteuttaa ilman lisäkustannuksia Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiville majoittajille ja elämysjärjestäjille Airbnb UK Services Limited, joka on Aon UK Limitedin nimetty edustaja ja jonka toimintaa Ison-Britannian rahoitustarkastusviranomainen (FCA, Financial Conduct Authority) valvoo. Aonin FCA-rekisteröintinumero on 310451. Rekisteröintinumeron voi tarkistaa käymällä Financial Services Register -rekisterissä tai soittamalla FCA:lle numeroon 0800 111 6768. AirCover majoittajille -ohjelman majoittajan ja elämysjärjestäjän vastuuvakuutusta säätelee Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitustarkastusviranomainen (FCA, Financial Conduct Authority). Muut tuotteet ja palvelut eivät ole Airbnb UK Services Limitedin tarjoamia säänneltyjä tuotteita. FPAFF609LC

Majoittajan vahinkoturva ei ole vakuutus eikä liity majoittajan vastuuvakuutukseen. Washingtonin osavaltiossa sijaitsevien kohteiden osalta majoittajan vahinkoturvan mukaisista Airbnb:n sopimusvelvoitteista vastaa Airbnb:n hankkima vakuutus. Näitä majoittajan vahinkoturvan ehtoja sovelletaan majoittajiin, joiden asuin- tai sijoittautumismaa on Australian ulkopuolella. Jos majoittajan asuin- tai sijoittautumismaa on Australiassa, majoittajan vahinkoturvaan sovelletaan Australialaisten käyttäjien majoittajan vahinkoturvan käyttöehtoja.

Tässä artikkelissa esitetyt tiedot ovat voineet muuttua sen julkaisemisen jälkeen.

Airbnb
11. toukok. 2022
Oliko tämä hyödyllistä?