AirCover majoittajille

Perusteellinen suojaus.
AirCover on aina voimassa ja aina ilmainen.
Saatavilla vain Airbnb:llä.

Vieraan henkilöllisyyden vahvistaminen

Kattava vahvistusjärjestelmämme tarkistaa tiedot, kuten nimen, osoitteen ja virallisen henkilötodistuksen, jotta voimme vahvistaa Airbnb:llä varaavien vieraiden henkilöllisyyden.

Varausten seulonta

Analysoimme omistamamme teknologian avulla varauksiin liittyviä satoja tekijöitä, jotta voisimme estää tietyt varaukset, joissa on merkkejä häiritsevien juhlien ja omaisuusvahinkojen suuresta riskistä.

3 miljoonan dollarin (USD) vahinkoturva

Jos vieraat eivät korvaa kohteellesi ja tavaroillesi aiheutuneita vahinkoja, majoittajan vahinkoturva auttaa korvaamaan kustannukset jopa 3 miljoonaan dollariin (USD) asti, mukaan lukien näissä erityistapauksissa:

Taide ja arvoesineet

Saat korvauksen vahingoittuneista taide- tai arvoesineistä.

Autot ja veneet

Saat korvauksen vahingoista, joita aiheutuu autoille, veneille ja muille vesikulkuneuvoille, jotka olet pysäköinyt kohteeseesi tai joita säilytät siellä.

Lemmikkieläinten aiheuttamat vahingot

Saat korvauksen vieraan lemmikkieläimen aiheuttamista vahingoista.

Tulojen menetys

Jos joudut peruuttamaan Airbnb-varauksia vieraan aiheuttamien vahinkojen takia, korvaamme sinulle menettämäsi tulot.

Perusteellinen siivous

Saat korvauksen ylimääräisistä siivouspalveluista, joita tarvitaan tahrojen ja savun hajun poistamiseen.

1 miljoonan dollarin (USD) vastuuvakuutus

Turva niissä harvinaisissa tapauksissa, joissa vieras loukkaantuu tai hänen omaisuutensa vahingoittuu tai varastetaan.

Ympärivuorokautinen turvapuhelin

Jos tunnet olosi turvattomaksi, sovelluksemme tarjoaa yhdellä napautuksella yhteyden turvakeskuksen koulutettuihin asiamiehiin mihin vuorokaudenaikaan tahansa.

Lue kattavat tiedot AirCover majoittajille -ohjelman tarjoamasta suojasta ja mahdollisista poikkeuksista.

Vain Airbnb tarjoaa sinulle AirCoverin

Airbnb
Kilpailijat
Vieraan henkilöllisyyden vahvistaminen
Varausten seulonta
3 miljoonan dollarin (USD) vahinkoturva
Taide ja arvoesineet
Autot ja veneet
Lemmikkieläinten aiheuttamat vahingot
Tulojen menetys
Perusteellinen siivous
1 miljoonan dollarin (USD) vastuuvakuutus
Ympärivuorokautinen turvapuhelin
Vertailu perustuu julkisiin tietoihin ja tärkeimpien kilpailijoiden tarjoamiin ilmaisiin etuihin lokakuussa 2022.

Vastauksia kysymyksiinne

Etkö löydä, mitä etsit? Käy apukeskuksessa.

Erittäin helppo tapa majoittaa Airbnb-tyyliin

Airbnb startti helpottaa kohteesi julkaisemista Airbnb:llä, ja supermajoittaja auttaa sinua aina ensimmäisestä kysymyksestäsi ensimmäisen vieraasi saapumiseen.