Ehdotukset näkyvät hakusyötteen kirjoittamisen jälkeen. Tarkista käyttämällä ylös- ja alas-nuolinäppäimiä. Valitse enter-painikkeella. Jos valinta on lause, kyseinen lause lähetetään hakuun. Jos ehdotus on linkki, selain siirtyy kyseiselle sivulle.
Ohjeet
Majoittaja

Majoittajan vastuuvakuutus

AirCover majoittajille -ohjelmaan sisältyy majoittajan vastuuvakuutus, joka antaa majoittajille miljoonan dollarin (USD) suojan niissä harvinaisissa tapauksissa, jos olet juridisesti vastuussa siitä, että vieras loukkaantuu tai hänen omaisuutensa vahingoittuu tai varastetaan sinä aikana, kun hän majoittuu kohteessasi. Vakuutus kattaa myös henkilöt, jotka auttavat sinua majoittamaan, kuten majoittajakumppanit ja siivoojat. Voitkin majoittaa Airbnb:llä turvallisesti ja luottavaisin mielin.

Aloita AirCover majoittajille -korvausvaatimus

Lähetä korvausvaatimus, jos vieras loukkaantuu tai hänen omaisuutensa vahingoittuu.

Siirry vahinkoilmoituslomakkeeseen

Mitä majoittajan vastuuvakuutus kattaa

Majoittajan vastuuvakuutus tarjoaa sinulle suojaa, jos sinut todetaan laillisesti vastuulliseksi johonkin seuraavista:

  • vieraalle (tai muille) aiheutuneet ruumiinvammat
  • vieraalle (tai muille) kuuluvan omaisuuden vahingoittuminen tai varkaus
  • vieraan (tai muiden) yhteisille tiloille, kuten taloyhtiön aulalle tai lähellä sijaitseville kiinteistöille, aiheuttamat vahingot.

Majoittajan vastuuvakuutus ei kata seuraavia:

  • tahallisesti tehdystä teosta johtuvat vahingot tai vammat
  • vieraan kohteellesi tai omaisuudellesi aiheuttamat vahingot (jotka majoittajan vahinkoturva kattaa)
  • muita vastuunrajoituksia sovelletaan.

Korvausvaatimusmenettely

Jos haluat esittää korvausvaatimuksen, sinun tarvitsee vain täyttää vastuuvakuutuksen vahinkoilmoituslomakkeemme. Tiedot lähetetään luotettavalle kolmannen osapuolen vakuutuksenantajalle, joka määrää käsittelijän korvausvaatimuksellesi. Korvauskäsittelijä ratkaisee korvausvaatimuksesi vakuutussopimuksen ehtojen mukaisesti.

Sinun ei tarvitse ilmoittaa osallistumisesta AirCover-ohjelmaan

AirCover majoittajille -ohjelma ja sen edut ovat aina voimassa ja aina ilmaisia. Kun suostut ilmoittamaan kohteesi tai jatkat sen ilmoittamista Airbnb:llä, saat automaattisesti vakuutuksen aina, kun majoitat Airbnb:n kautta.

Jos haluat jättäytyä pois AirCover-ohjelmasta

Lähetä meille sähköpostia sähköpostiosoitteesta, joka on liitetty majoittajatiliisi. Muista kertoa kohteesi tarkka nimi, koko nimesi ja majoittajatiliisi liitetty puhelinnumero.

Yllä oleva sähköpostilinkki on vain käytöstä poistamista varten.

Huomaathan, että Isossa-Britanniassa toimivat majoittajat eivät voi jättäytyä tämän ilmaisen vastuuvakuutuksen ulkopuolelle.

Lisätietoja majoittajan vastuuvakuutuksesta saat ohjelman kattavasta yhteenvedosta.

Vastuuvapauslauseke: Majoittajan vastuuvakuutuksen piiriin eivät kuulu majoittajat, jotka tarjoavat majoituksia Airbnb Travel, LLC:n kautta, elämysjärjestäjät tai majoittajat, jotka tarjoavat majoituksia Japanissa. Muistathan, että kaikki kattavuutta koskevat rajoitukset näkyvät Yhdysvaltain dollareissa (USD) ja että on olemassa muita ehtoja ja vastuunrajoituksia. Jos majoitat Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Zürich Insurance vastaa majoittajan vastuuvakuutuksesta. Tämän vakuutuksen järjestää ja toteuttaa ilman lisäkustannuksia Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiville majoittajille Airbnb UK Services Limited, joka on Aon UK Limitedin nimetty edustaja ja jonka toimintaa Ison-Britannian rahoitustarkastusviranomainen (FCA, Financial Conduct Authority) valvoo. Aonin FCA-rekisteröintinumero on 310451. Rekisteröintinumeron voi tarkistaa FCA:n verkkosivuston rekisteristä (Financial Services Register) tai soittamalla numeroon 0800 111 6768. Majoittajan vahinkoturva ei liity majoittajan vastuuvakuutukseen. Airbnb UK Servicesin Yhdistyneessä kuningaskunnassa tarjoamat vakuutustuotteet ovat säänneltyjä tuotteita. FP.AFF.417.LC Jos majoitat EU:n alueella, voit tutustua vakuutusvälittäjän kattaviin tietoihin täällä.

Oliko tästä artikkelista apua?

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Hanki ohjeita varausten hallintaan, tilisi käyttämiseen ja moneen muuhun asiaan.
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy