Kostoon perustuvien arvostelujen kiistauttaminen

Voit pyytää kostoksi annetun arvostelun poistamista riippumatta siitä, kuinka kauan sitten se julkaistiin.
Kirjoittanut Airbnb 16. marrask. 2022
Lukemiseen kuluu 2 min
Päivitetty 11. jouluk. 2023

Toimittajan huomautus: Tämä artikkeli julkaistiin osana Airbnb:n talven 2022 uutuuksia. Tiedot ovat voineet muuttua sen julkaisemisen jälkeen. Lue lisää uusimmasta tuotejulkaisustamme.

Tiedämme majoittajien olevan huolissaan siitä, että asiakkaat jättävät kostoon perustuvia arvosteluja. Tällaisia puolueellisia arvosteluja voidaan jättää sen jälkeen, kun majoittaja on ilmoittanut vieraan rikkoneen talon sääntöjä, vahingoittaneen omaisuutta tai syyllistyneen johonkin muuhun vakavaan käytäntörikkomukseen.

Arvostelujärjestelmämme avulla voit kiistauttaa mahdolliset kostoon perustuvat arvostelut.

Suoja kostoon perustuvilta arvosteluilta

Sinun pitäisi vieraiden majoittamisen aikana voida tuntea olosi mukavaksi murehtimatta mahdollisia kostoon perustuvia arvosteluja. Voit kiistauttaa kostoon perustuvan arvostelun huolimatta sen lisäyshetkestä, jos vieras rikkoo vakavasti käytäntöjä esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

  • vahingoittaa omaisuuttasi

  • viipyy kohteessa varausaikaa kauemmin

  • rikkoo yleisiä talon sääntöjä

  • järjestää kohteessa luvattomia juhlia tai tapahtumia.

Kiistautus ei takaa, että arvostelu poistetaan. Kun kiistautat arvostelun, pyydämme sinua toimittamaan todisteita, kuten valokuvia tai sinun ja vieraiden välisiä viestiketjuja.

Todisteista pitää käydä ilmi, että jotain käytäntöä on rikottu vakavasti. Sinun pitää myös todistaa, että käytäntörikkomuksesta ilmoittaminen Airbnb:lle tai vieraalle on johtanut kostoon perustuvaan arvosteluun.

Kannattaa säilyttää kaikki vieraan kanssa käymäsi keskustelut Airbnb-postilaatikossa, jotta asiakaspalvelutiimimme voi helposti tutkia todisteet. Muista, että vain ensisijaiset majoittajat ja ensisijaiset vieraat voivat kiistauttaa arvosteluja.

Lisätietoja arvostelukäytännöstämme

Näin käytäntö toimii

Ajatellaan esimerkiksi, että vieras tupakoi sisällä vastoin talon sääntöjä. Ilmoitat vieraallesi löytäneesi tupakantumppeja olohuoneesta ja lähetät korvauspyynnön perusteellisesta siivouksesta. Vieras kieltäytyy maksamasta ja jättää vihaisen arvostelun. Voit kiistauttaa tämän arvostelun, minkä jälkeen selvitämme, täyttääkö se poistamisen ehdot.

Majoittajat ovat kertoneet meille, että kostoon perustuvia arvosteluja koskevat päivitetyt käytäntömme ovat auttaneet heitä majoittamaan luottavaisin mielin.
Majoittaja Leannen mukaan hänen kohteelleen lisätty kostoarvostelu "arvioitiin ja poistettiin viipymättä pyynnön jälkeen. Minusta todella tuntui, että Airbnb oli puolellani."

Majoittaja Daniel sai myös "epäreilun arvostelun". "Sain [Airbnb-tuelta] paljon apua asian ratkaisemiseen."

Airbnb
16. marrask. 2022
Oliko tämä hyödyllistä?