Siirry eteenpäin päästäksesi ehdotettuihin tuloksiin

  Näin Airbnb suojelee majoittajia

  Tutustu Airbnb:n sisäänrakennettuihin suojakeinoihin.
  Kirjoittanut Airbnb 4. helmik. 2020
  Lukemiseen kuluu 2 min
  Päivitetty 17. marrask. 2022

  Kohokohdat

  Olitpa uusi majoittaja tai vain harkitset majoittamista, sinulla saattaa olla kysymyksiä siitä, miten suojelet kohdettasi ja omaisuuttasi matkailijoiden majoittuessa kohteessasi. Vaikka vahinkoihin ja turvallisuuteen liittyvät tilanteet ovat erittäin harvinaisia, Airbnb tarjoaa monia suojakeinoja majoittajille ja vieraille.

  Profiilit ja arvostelut

  Airbnb auttaa sinua tutustumaan vieraisiin. Jos käytät pikavarausta, voit muokata asetuksiasi lisätäksesi vieraita koskevat ylimääräiset varausvaatimukset, jotka ovat tiukemmat kuin kaikkia vieraita koskevat varausvaatimuksemme. Ja jos pidät enemmän manuaalisista varauspyynnöistä, voit ennen varauksen hyväksymistä tutustua vieraiden profiileihin ja lukea arvosteluja heitä aiemmin majoittaneilta majoittajilta.

  Majoittajat ja vieraat voivat arvostella toisensa vasta, kun varaus on päättynyt. Näin voit olla varma siitä, että lukemasi palaute perustuu todellisiin kokemuksiin. Voit myös käyttää Airbnb:n suojattua viestintätyökalua esittääksesi kysymyksiä ja asettaaksesi odotuksia milloin tahansa ennen vieraan majoittumista.

  AirCover majoittajille

  AirCover majoittajille on perusteellinen suojaus kaikille Airbnb-majoittajille. Se tarjoaa jo ennen majoittumista suojakeinoja: henkilöllisyyden vahvistamisen kautta voidaan varmistaa, että vieraat ovat keitä he kertovat olevansa, ja varausten seulontateknologian avulla voidaan pienentää häiritsevien juhlien ja omaisuusvahinkojen riskiä.

  AirCover majoittajille sisältää 1 miljoonan dollarin (USD) majoittajan vastuuvakuutuksen ja 3 miljoonan dollarin (USD) majoittajan vahinkoturvan, joka kattaa taiteen, arvoesineet, pysäköidyt autot, veneet ja muut ajoneuvot ja paljon muuta.

  Lisätietoja AirCover majoittajille -ohjelmasta

  Pelisäännöt

  Vieraiden pelisäännöt ovat joukko pakollisia kriteerejä, joita kaikkien vieraiden täytyy noudattaa. Pelisäännöt edellyttävät, että vieraat kohtelevat kohdettasi kunnioittavasti, noudattavat talon sääntöjäsi, ilmoittavat ongelmista viipymättä ja jättävät kohteesi sellaiseen kuntoon, että se ei vaadi kohtuuttoman paljon siivoamista. Jokainen varaava vieras hyväksyy nämä säännöt ennen varaamista.

  Tilin turvallisuus

  Airbnb suojaa tiliäsi monin tavoin, kuten vaatii ylimääräisen vahvistuksen, jos sisäänkirjautuminen tapahtuu uudelta puhelimelta tai tietokoneelta, ja lähettää tilihälytyksen, kun tilille on tehty muutoksia. Kun käytät Airbnb:tä koko prosessin ajan viestintään, varaamiseen ja maksamiseen, Airbnb:n käytännöt ja suojakeinot suojaavat sinua.

  Ympärivuorokautinen tuki

  Airbnb:n maailmanlaajuinen asiakastuki palvelee 62 kielellä ja auttaa sinua seuraavissa asioissa:

  • uudelleenvaraaminen
  • hyvitykset
  • sovittelu.

  Lue lisätietoja käytännöistämme ja suojakeinoistamme.

  Kun nämä suojakeinot ovat käytössä, voit majoittaa luottavaisin mielin. Lisätietoja Airbnb:n majoittajille tarjoamista tärkeistä suojakeinoista saat AirCover majoittajille -ohjelmasta.

  AirCover majoittajille -ohjelmaan sisältyvät majoittajan vahinkoturva, majoittajan vastuuvakuutus ja elämysjärjestäjän vastuuvakuutus eivät kata Japanissa majoituksia tai elämyksiä tarjoavia majoittajia ja elämysjärjestäjiä eivätkä Airbnb Travel LLC:n kautta toimivia majoittajia ja elämysjärjestäjiä. Japanissa toimivat majoittajat ja elämysjärjestäjät saavat turvaa Japanin majoittajien vakuutusturvasta ja Japanin elämysjärjestäjän vakuutusturvasta. Manner-Kiinassa majoituksia tai elämyksiä tarjoaviin majoittajiin ja elämysjärjestäjiin sovelletaan Kiinan majoittajien ja elämysjärjestäjien vakuutusturvaa. Majoittajan vahinkoturva ei liity majoittajan vastuuvakuutukseen. Muistathan, että on olemassa muitakin ehtoja ja vastuunrajoituksia.

  Jos majoitat Isossa-Britanniassa, Zurich Insurance PLC vastaa majoittajan vastuuvakuutuksesta. Sen järjestää ja toteuttaa ilman lisäkustannuksia Isossa-Britanniassa toimiville majoittajille Airbnb U.K. Services Limited, joka on Aon U.K. Limitedin nimetty edustaja ja jonka toimintaa rahoitustarkastusviranomainen Financial Conduct Authority valvoo. Aonin FCA-rekisteröintinumero on 310451. Rekisteröintinumeron voi tarkistaa käymällä Financial Services Registerissä tai soittamalla FCA:lle numeroon +44 0800 111 6768. Airbnb U.K. Services Limited -yhtiön tarjoamat vakuutustuotteet ovat säänneltyjä tuotteita. FPAFF405LC

  Tässä artikkelissa esitetyt tiedot ovat voineet muuttua sen julkaisemisen jälkeen.

  Kohokohdat

  Airbnb
  4. helmik. 2020
  Oliko tämä hyödyllistä?